Biblioteka Główna - Sala Strumiańska

Uniwersytet Szczeciński

Dnia 13 grudnia 2002 r. w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego miało miejsce uroczyste otwarcie Sali Strumiańskiej (obecnie – „Sala Joanny i Jana Kulmów”), w której znalazły się dary Joanny i Jana Kulmów ze Strumian. Państwo Kulmowie przekazali naszej bibliotece część swojego księgozbioru oraz archiwum literackie. W Sali Strumiańskiej znaleźć można obrazy Bronisława Linkego, Nikifora Krynickiego oraz Jerzego Dudy-Gracza. Znajduje się tu także sekretarzyk, przy którym pracowała poetka, zegar pochodzący z XVIII w. oraz wiele innych cennych pamiątek związanych z życiem Kulmów ze Strumian.Otwarcie Sali Strumiańskiej odbyło się w obecności państwa Kulmów, władz rektorskich, dyrekcji Biblioteki oraz wielu dostojnych gości – przyjaciół państwa Kulmów.

 

KULMOWA JOANNA z d. Cichocka

Urodzona 25 III 1928 roku w Łodzi w rodzinie inteligenckiej, córka Alfreda, księgowego i Wandy z d. Landsberg. Dzieciństwo spędziła w Łodzi. Po wybuchu wojny zamieszkała w Warszawie, a od jesieni 1940 roku w Milanówku. W lutym 1945 roku powróciła do Łodzi. W 1947 roku w liceum humanistycznym dla dorosłych złożyła egzamin maturalny i rozpoczęła studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. W 1948 roku przeniosła się do Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej. W 1952 roku po uzyskaniu dyplomu aktorki dramatu przeniosła się do Warszawy, gdzie podjęła studia na Wydziale Reżyserskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W tym samym roku wyszła za mąż za reżysera, Jana Kulmę.

Kulmowie

W trakcie studiów pracowała jako asystentka reżysera w Teatrze Współczesnym i w Teatrze Narodowym w Warszawie. Po uzyskaniu absolutorium w 1955 roku podjęła pracę redaktora działu teatralnego w „Naszej Księgarni”. Jako reżyser debiutowała w Teatrze Ziemi Łódzkiej. W latach 1955-61 reżyserowała w teatrach Koszalina, Poznania, Gdańska. W Teatrze Wybrzeże pełniła funkcję kierownika literackiego. Jako reżyser współpracowała także z TV.

Debiutem telewizyjnym były Ballady podwórkowe. W 1960 roku z wspólnie z J. Kulmą, S. Sutkowskim i S. Noakiem założyła Scenę Kameralną Filharmonii Narodowej, późn. Warszawską Operę Kameralną, z którą współpracowała do 1974 roku. Wspólnie z J. Kulmą weszła w skład Kolegium Artystycznego (najciekawsze realizacje tekstów Kulmowej w reż. J. Kulmy: 1963-Amfitryjon Polski, czyli Odprawa Bogów Greckich; 1969 Parnassus Reformowany czyli Apollo prawodawca; 1972 Karmaniola czyli od Sasa do Lasa). W 1961 roku wyjechała wraz z mężem do Strumian w Puszczy Goleniowskiej. W czasie stanu wojennego założyli wspólnie w 1982 roku dziecięcy zespół wokalno-teatralny i parafialny chór, który występował w kościołach kilkunastu miast w Polsce, w tym w 1985 w Warszawie w czasie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, a także w Watykanie wobec Papieża Jana Pawła II.

Kulmowa brała czynny udział w ruchu podziemnym, zamieszczając swoje utwory literackie w prasie solidarnościowej. Wiersz Chwała zamieszczony został na pomniku w porcie szczecińskim, inny wykuto na tablicy pamiątkowej w Lubinie poświęconej ofiarom zajść z 1982 roku. W trakcie 35-letniego pobytu w Strumianach Kulmowa współpracowała krótko, jako kierownik literacki, z Teatrem Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

W 1996 roku wyjechała do Warszawy, gdzie została wybrana prezesem Warszawskiego Oddziału SPP (do 1998). Wspólnie z J. Kulmą zorganizowała dwukrotnie międzynarodowe spotkania literackie. VI Warszawskie Dni Literatury „Polska Rzeczpospolitą wielu narodów”, w trakcie których odbyło się prawykonanie „Kantaty o Rzeczpospolitej” skomponowanej przez szczecinianina, Marka Jasińskiego, odbiły się szerokim echem w kraju i za granicą.

Funkcję prezesa Oddziału Warszawskiego SPP Joanna Kulmowa pełniła do 1998 roku. Od 1952 roku Kulmowa należy do ZAIKS-u, w latach 1954-1982 była członkiem sekcji teatralnej SPATIF-ZASP, a w latach 1959-1983 członkiem ZLP. W 1989 wstąpiła do SPP. Otrzymała nagrody: Prezesa Rady Ministrów(1977), Episkopatu Polski za cykl „Psalmów responsoryjnych” (1984), wł. Premio Europeo di Letteratura (1985), Komitetu Kultury Niezależnej (1988), wojewody szcz. (1990). Odznaczona m.in. Medalem Korczakowskim (1978), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (1998), Wielkim Złotym Exlibrisem Książnicy Pomorskiej (1998), Medalem US (1998), Orderem Uśmiechu (2000) i Medalem IBBY (2001).

W 2004 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta RP za twórczość dla dzieci.

(Wykaz wszystkich nagród znajduje się w „J. Kulmowa. Bibliografia”, H. Niedbał, Szczecin 1993, s. 37-39)

Joanna Kulmowa swoje utwory publikowała w wielu czasopismach m.in. w „Nowej Kulturze”, we „Współczesności’, „Szpilkach”, „Kaktusie”, „Ty i Ja”, „Poezji”, „Miesięczniku Literackim”, „Dialogu”, „Scenie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, ”Tygodniku kulturalnym”, „Obrazie”, „Jedności”, „Nowych Książkach”, „Gońcu Teatralnym”, „Przyjacielu”, „Świerszczyku”, „Świecie Młodych”, „Płomyczku”, „Guliwerze”, „Morzu i Ziemi”, „Głosie Szczecińskim” i w „Pograniczach”.

Debiutowała jako Joanna Cichocka Historyjką całą jak muszka w polewce pływała wydrukowaną w pierwszym numerze łódzkiego „Przyjaciela” (1945), a w 1946 roku wystawioną w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Wiersze dla dorosłych zamieszczała w 1952 roku w „Expressie Wieczornym”. W początkach twórczości uprawiała skutecznie lirykę i satyrę na wzór skamandrytów. Dowcip bliski jest Tuwimowi, któremu dedykowała drukowany w 1954 roku w „Nowej Kulturze” Notatnik zakopiański (utwór ten uważa za swój właściwy debiut poetycki).

Skamandrycki rezonans, widoczny w sferze obrazowania, charakterystyczny jest dla dwóch pierwszych tomików poetyckich Kulmowej: Fatum na zakręcie (Iskry, Warszawa 1957), w którym łączy motywy eschatologiczne z poetyką codzienności i Stukam, pukam (Iskry, Warszawa 1959), który wyrasta z metafizyki powiązanej z satyrą uprawianą skutecznie na łamach „Szpilek” (zakaz druku w latach 1955-1956). Z dowcipem i groteską Kulmowa łączy oryginalność obrazowania i kunsztowność formy literackiej. Artystyczny rodowód satyry Kulmowej wywodzi się m.in. od Boya, Leśmiana, Gałczyńskiego (Cykuta, Czytelnik, Warszawa 1967, Jonasz czyli miara epoki, Iskry Warszawa 1967). Wskazuje na to, pełna ironii, przekory i kpiny, forma satyry lirycznej (Na ten słodki czas, Akademicka agencja Wydawnicza, Szczecin 1981), właściwa także dla twórczości kabaretowej Kulmowej (Pierwszy Kabaret Dziecięcy ”Hulajnoga” 1955, „Pod Ponckim Piłatem” 1959).

Kulmowa świadomie nawiązuje do tradycji „Zielonego Balonika” i „Zielonej gęsi”. Z filozofią nonsensu i absurdu łączy katastrofizm buffo (realizacja telewizyjna, I nagroda w konkursie TV 1965, Zielony Amadeo, Pra pra i wcale nie babcia 1981, reż. J. Kulma). Jak Boy, Witkacy, Gałczyński parodiuje konwencje teatralne, pewnej teatralizacji podda nawet własną autobiografię (Ciułanie siebie, Twój Styl, Warszawa 1995).

Działalność lit. Kulmowej jest przykładem połączenia dramatopisarstwa z twórczością ściśle teatralną. Dla Kulmowej teatr staje się, zgodnie z sugestią Giraudoux „rzeczywistością w świecie nierzeczywistym”. Życie jako teatr i świat jako scena to stałe motywy lit. w jej twórczości. Większość utworów lirycznych Kulmowej przypomina etiudy dramatyczne, które można zaadaptować na scenę. Wzorem Szekspira i Moliera Kulmowa odwraca w nich społeczną skalę wartości. Pod czapką trefnisia (Trefnisiem będąc, Czytelnik, Warszawa 1978), pozornie uwalniającą od odpowiedzialności, ukrywa głębokie prawdy życiowe.

Karnawalizacja stanie się także dla Kulmowej formą ucieczki od tragicznie nierozstrzygalnej rzeczywistości powojennej (Boże umieranie, Czytelnik, Warszawa 1962). Naznaczone piętnem doświadczeń wojennych utwory Kulmowej są jednocześnie pełne wiary w prawość człowieka i wartość życia, którego pochwałę Kulmowa głosi w całej swojej twórczości. Połączona z umiłowaniem natury i jej kreacyjnej mocy, pochwała życia zyskuje w twórczości Kulmowej wymiar filozoficzny.

Bierze swój początek z etyki epikurejskiej. Kulmowa łączy ją umiejętnie z franciszkańską optykę świata, powiązaną z „niebieskim aktorstwem”, u którego podstaw leży rodowód mistyczny i błazeński. Aktorstwo jako wybrany rodzaj egzystencji, projektującej wieloosobowość, staje się według Kulmowej warunkiem twórczego i moralnego życia. „Bez aktorstwa nie ma moralnego życia” – powtarza Kulmowa realizując w życiu i twórczości filozoficzne postulaty J. Kulmy wyrażone w „Poszukiwaniu prawdziwej etyki przy pomocy metody suplementarnej” (J. Kulma, maszynopis, Warszawa 2000).

Według Kulmowej, która wyznaje teatralną teorię dramatu, maska i gra okazują się więc konieczne, aby ocalić w sobie pierwotną wrażliwość i nauczyć się żyć wśród paradoksów kultury. Kulmowa z uporem i konsekwencją demaskuje wtórność świata kultury wobec świata natury. Z rozmysłem sięga do teatru plebejskiego, do wyobrażeń ludowych, do świata mitów, legend i baśni, które rekonstruuje w postaci własnej „mitologii strumiańskiej” (Ja, czarownica, Morze i Ziemia 1978, nr 2; Ballady starostrumiańskie: sześć ballad na głos z fortepianem, Cpara, Warszawa 1969). Wyrasta z niej strumiański porządek świata opisywanego w wymiarze etycznym i estetycznym. Wpleciony w regułę obrotów natury strumiański pejzaż stanie się dla Kulmowej źródłem krajobrazów wewnętrznych. Sensualizm splata się w nich z metafizyką, która inspirować będzie do głębokich przemyśleń i refleksji.

Ten charakterystyczny rodzaj wrażliwości poetyckiej, bliskiej romantycznej uczuciowości, identyfikowanej z kategorią piękna, sprawia, że twórczość Kulmowej ma zdecydowanie indywidualny charakter. Wyróżnia ją uniwersalność i ponadczasowość tematów, oryginalność poetyckich wizji, tak charakterystyczne dla Kulmowej fantazjotwórstwo, skłonność do groteski i specyficzny humor.

Dominującym motywem literackim staje się wszechobecny w twórczości Kulmowej romantyczny motyw lotu i skrzydeł. Romantycznej prowieniencji jest także przekonanie o wartości poezji i o roli poety we współczesnym świecie. Według Kulmowej poznanie poetyckie jest przywracaniem światu harmonii, ładu istnienia, powrotem do natury, do dzieciństwa, które jest prawiekiem poezji.

Kulmowa wzorem Schulza powraca więc do dzieciństwa jako do genialnej epoki umityczniającej świat. Dziecięcość według Kulmowej stanowi najwyższą wartość w świecie natury (Rzeczy niepotrzebne, KAW, Warszawa 1984, Zagapienie, Glob, Szczecin 1988, Błękit, Książnica Pomorska 1990).

Z dziecięcą naiwną wiarą w świat najwyższych wartości Kulmowa konfrontuje nieustannie pragmatyzm dorosłości, według której egzystencja ludzka jest ograniczeniem i rutyną.

Osią konstrukcyjną większości utworów Kulmowej, od Stacji Nigdy w Życiu (Nasza Księgarnia, Warszawa 1967) do Bajek skrzydlatych (Glob, Szczecin 1991) staje się więc marzenie. Opisany językiem symboli świat marzeń, który według Kulmowej stanowi o sensie ludzkiej egzystencji, nadaje jej właściwy wymiar.

Poetyckie i światopoglądowe koncepcje Kulmowej realizuje w równym stopniu w twórczości dla dorosłych jak i w twórczości dla dzieci. W twórczości dla dzieci, która zaliczana jest do najoryginalniejszych zjawisk lit. w Europie (fragm. „Wio, Leokadio!” wydrukowany w „Ein Kinderbuch durch die Welt, Wien-Munchen 1971 jako jedna z najlepszych książek dla dzieci polecanych przez UNESCO, obok książek E. Kastnera, A. Lindgren) Kulmowa łączy literackość z cudownością bajki magicznej. W prekursorski sposób sięga do północnego wzorca Andersena, Jansson, Lindgren, Korczaka, Iłłakowiczówny.

Twórczość Kulmowej jest specyficzną intertekstualną grą, którą prowadzi umiejętnie z czytelnikiem. Taki sposób pisania oddala utwory Kulmowej od tradycyjnego pisarstwa dla dzieci, wskazując tym samym na ich podwójny adres czytelniczy.

Dziecko stanie się bohaterem większości utworów Kulmowej, także tych, w których dokonuje gorzkiego rozrachunku z wojenną przeszłością, skomplikowanego rachunku ocalonej zgodnie „z prawem Łazarza” (cykl Prawo Łazarza (1977-1979 w tomie Wiersze wybrane 1954-1979, Czytelnik, Warszawa 1988). W figurach mitologicznych i starotestamentowych Kulmowa ironicznie poszukiwać będzie sensu ludzkiej egzystencji, odsłaniać granice ludzkiego cierpienia. Szczególne miejsce w jej twórczości zajmie powieść Trzy (Iskry, Warszawa 1971) w której łączy umiejętnie realistyczne opisy wojenne z wyrażaniem skomplikowanych stanów psychicznych. Powieść ta określana jest przez krytykę lit. jako swoiste „studium strachu” (por. Szukam, Dialog 1988, nr 4).

Bohaterom Kulmowej towarzyszy permanentne poczucie tragizmu zrodzonego z doświadczeń wojenno-okupacyjnych. Pełny wyraz osiągnie ono w utworach scenicznych, w których Kulmowa na Różewiczowski sposób przybierze postawę surowej moralistki (Wielki mały król 1978). Przeciwko przemocy Kulmowa występuje także w zbiorze pacyfistycznych bajek Serce jak złoty gołąb (Nasza Księgarnia, Historii o ptaku Cis (Osiem sztuk w poszukiwaniu teatru MAW, Warszawa 1982) i we wspomnianej już metaforycznej baśni Wio, Leokadio! (Nasza Księgarnia 1965, Warszawa), która stanowi rodzaj komentarza do twórczości Kulmowej i łączy się w specyficzny sposób z autobiograficznym Ciułaniem siebie i Topografią myślenia (2000).

W awangardowy nurt nouveau roman obok „Wio, Leokadio!” wpisuje się Stacja Nigdy w Życiu (Nasza Księgarnia, Warszawa 1967) w której autotematyczne inklinacje łączą się z charakterystycznym dla Kulmowej fantazjotwórstwem. Dorobek prozatorski Kulmowej obejmuje w głównej mierze silnie zmetaforyzowaną prozę baśniową, w której Kulmowa ukazuje pełnię swego talentu. Odsłaniając baśniową konwencjonalność Kulmowa czyni ją przedmiotem zabawy literackiej, stąd dowcip, żart, pure nonsens, kalambur, pointowanie akcji liryczną frazą i aforyzmem.

Wszystkie utwory Kulmowej utrzymane w konwencji parabolicznych powiastek filozoficznych Różne rzeczy Hilarego (Ruch, Warszawa 1973) silnie wzbogacone zostały pierwiastkami lirycznymi. Pozbawione dydaktyzmu apelują do dziecięcego poczucia wyobraźni. Kulmowa daje w nich wyraz swoim oryginalnym poglądom na wychowanie dziecka i rolę literatury dla dzieci („Guliwer” 1992, nr 2).

Z dziecięcą wiarą w świat najwyższych wartości Kulmowa łączy laicki humanizm, który z czasem zastąpi religijna i historiozoficzna refleksja. Kulmowa unaoczni ją po raz pierwszy w tomiku Kto? (W drodze, Poznań 1988) adresowanym do odbiorcy dziecięcego, który krytyka lit. (B. Chrząstowska) uzna za arcydzieło poezji religijnej. Dorosłym odpowiednikiem strumiańskiego tomu stanie się, wydany w 2006 roku, tomik Czemu?

Ukazywanie krzywdy drugiego człowieka, tragicznych losów współczesnego świata pozbawionego wartości i idei, poparte współczuciem, doświadczaniem sacrum, przeżywaniem katharsis, którego Kulmowa, nazywana słusznie „wierną strażniczką kondycji ludzkiej”, poszukuje w kpinie, absurdalnym żarcie, a przede wszystkim w ucieczce w bajkę – stanowią najważniejszą cechę jej twórczości, wyróżniającą ją na tle polskiej literatury współczesnej.

Przełomem w świadomości twórczej Kulmowej jest poemat Suplement mój (W drodze, Poznań 1990) i cykle psalmów. „Suplement”, porównywany do „Kwiatów polskich”, charakteryzujący się tą samą językową wirtuozerią i różnorodnością tonacji stylistycznych, stanowić będzie credo poetyckie, filozoficzne i życiowe Kulmowej. Podobnie jak jej twórczość psalmiczna, oparta o wzorce Kochanowskiego i Nowaka, zyska wysoka ocenę krytyki lit. Po 1990 roku eschatologiczne rozważania zdominują twórczość Kulmowej, która wypełni swój poetycki świat fideistyczną retoryką, nadając mu w ten sposób jeszcze bardziej osobisty charakter (Wewnątrz snów, Książnica Pomorska, Szczecin 1993, Psalm toastu, Książnica Pomorska , Szczecin 1998).

Po 1990 roku dominującym tonem w twórczości Kulmowej stanie się pogodna akceptacja rzeczywistości, prowadząca do ontologicznego utożsamienia się z Bogiem i naturą. Apologia ewangelicznej prostoty, naturalności połączona z metafizyczną wrażliwością i nastrojowością, która przybierze charakter eskapistyczny, stanie się odpowiedzią pisarki na postmodernistyczną wizję świata.

Wpłynie na nią niewątpliwie 35-letni pobyt w Strumianach w Puszczy Goleniowskiej, który zaowocował najważniejszymi realizacjami pisarskimi Kulmowej. Dzięki nim toponimiczno-dźwiękowy walor Strumian zyskał nawet własny rodowód literacki, który krytyka wywodzi od strumienia poezji autorki Mojej pełni (Złota kolekcja poezji polskiej, PIW 2000). Kulmowa (od 1996 roku pisarka warszawska), wciąż podpisuje swoje utwory jako Joanna Kulmowa ze Strumian, potwierdzając tym samym swój silny związek z ziemią pomorską.

Strumiany uosabiać będą w twórczości Kulmowej leśną ideę piękna. Las, leśność to słowa-klucze w twórczości Kulmowej, która świadomość jedności z leśnym pejzażem Strumian unaoczniać będzie w radiowych Listach ze Strumian (emisja PR Szczecin 1980, 1990-92, Kulmowa mistrzyni formy epistolarnej w formie listów pisywała także felietony teatralne w „Gońcu Teatralnym” 1991), szczególnie w Strumiańskim wędrowaniu, wydanym w 2004 roku.

Strumiańska filozofia przyrody, bliska przyrodniczym koncepcjom Schellinga, z którą Kulmowa łączy własną wrażliwość ekologiczną, wyróżnia jej twórczość na tle polskiej literatury współczesnej. Aktywny stosunek Kulmowej do strumiańskiego świata odnajdzie swój wyraz w metaforyce konstruowanej po Leśmianowsku z charakterystyczną tendencją do uniezwyklania i udosłownienia (Dębołki, Ab Grafia Warszawa 1998).

Z kreatywnością wzorowaną na Leśmianie Kulmowa łączy Norwidowską sentencjonalność i skrótowość. Epigramatyczne formuły zakończone celną pointą wskazują na związki z aforystyką Leca (Aporemy czyli rozmyślania przed lustrem, Czytelnik 1971).

Kulmowa odwołuje się do tradycji lit, w sposób niekonwencjonalny i twórczy, uprawiając przy tym perswazyjną strategię liryczną zorientowaną na czytelnika. Liryzmem, prostotą, muzycznością, rytmem poetyckim Kulmowa nawiązuje do pierwotności wiersza ludowego i dziecięcego – stąd predylekcja do szczegółu i wrażliwość na słowo, które Kulmowa uwalnia z rygorów mowy literackiej.

Twórcze użycie słów, które w poezji Kulmowej stanowią swoistą harmonię dźwiękową czerpie swój rodowód z Verlaine’owskiej muzyczności. Wymieszana z obrazem (cykl Chagall z tomu Boże umieranie, Czytelnik, Warszawa 1962) muzyczność, głęboko inspirowana twórczością Mozarta i Beethovena, stanowi ciąg aliteracji, paralelizmów, chiazmów dźwiękowych, które tworzą właściwą tylko Kulmowej synestezyjną całość.

Posługiwanie się muzyczną terminologią, obecną już w pierwszych tomikach poetyckich (cykl Moment musical z tomu Fatum na zakręcie, Podwieczorek kompozytora w tomie Stukam, pukam) świadczy o nieustannym poszukiwaniu doskonałego wzorca konstrukcyjnego dla własnej twórczości.

Z wrodzonej niechęci do schematów (cykl Narodzona z protestem z tomu Boże umieranie 1962) wynika także różnorodność gatunkowa i tematyczna jej utworów lit. Inwencja poetycka Kulmowej wyraża się w odnowieniu tradycyjnych form gatunkowych np. w ukształtowaniu stylizowanej ludowo ballady. Kulmowa w oryginalny sposób sięga do tradycji wiersza melicznego. W charakterystyczny dla siebie sposób posługuje się anaforą wyliczeniową, paralelizmem składniowym, które nadają jej utworom lirycznym eufoniczną dźwięczność.

Fascynacja odrębnością, przewrotność twórcza, która bierze swój początek z charakterystycznej dla Kulmowej „dwoistości natury” (cykl Nietoperz czyli dwoistość 1963-65 z tomu Wiersze wybrane) kształtują jej indywidualny styl. Wyraża się on w niezależności od grup literackich, programów poetyckich i sugestii krytyków. Egzemplifikacją „przewrotności twórczej” Kulmowej może być poemat litograficzny Jak to Pan Jezusek cierniowy po świecie przepatrywał (Twój Styl, Warszawa 1998), dopełniony malarskim kunsztem J. Dudy-Gracza.

Na szczególną uwagę zasługuje także, wymagająca odpowiedniego klucza inscenizacyjnego, bogata twórczość sceniczna i przekładowa Kulmowej (zob. Biobliografia H. Niedbał). Zdaniem krytyków (J. Waldorff) libretta operowe Kulmowej mają najbardziej „operową” naturę, a słuchowiska radiowe najbardziej radiową. Kulmowa jest także autorką piosenek do sztuk teatralnych i filmów. Sztuka estradowo-kabaretowa Kulmowa nawiązuje do tradycji francuskiej, w założeniu której tkwi elitarność.

Bogata tematycznie i gatunkowo twórczość Kulmowej tłumaczona na jęz. niemiecki, angielski, włoski, francuski, rosyjski, łotewski, węgierski stanowi artystycznie przemyślaną i konsekwentnie rozwijającą się całość. Wyróżnia ją bogactwo inwencji i ogromna poetycka kultura.

Joanna Kulmowa należy do najważniejszych i najwybitniejszych autorek współczesnych.

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

Spotkania

„Spotkania Strumiańskie” to cykl spotkań o tematyce historycznej kierowany do kadry naukowej, studentów oraz mieszkańców Szczecina. Ich celem jest przybliżenie wybranych wydarzeń z życia społeczno-politycznego oraz prezentacja ich uwarunkowań historycznych. Bicie XVIII wiecznego zegara daje początek wykładom, które rozpoczynają się słowem wstępnym wygłoszonym przez specjalistę z danej dziedziny.

Prelegentami są naukowcy wyższych uczelni, także spoza Szczecina oraz uczestnicy omawianych wydarzeń w kraju i na świecie. Spotkaniom towarzyszą wystawy książek i przedmiotów związanych z problematyką. „Spotkania Strumiańskie” odbywają się co miesiąc, w środy, po południu, z przerwą wakacyjną. Wstęp na spotkania jest wolny. Prezentacje referatów kończą żywe dyskusje na temat przedstawianych w nich poglądów. „Spotkania Strumiańskie” zyskały popularność nie tylko wśród kadry i studentów, ale także wśród mieszkańców Szczecina. „Spotkania” stały się stałym elementem życia naukowego i kulturalnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kalendarium spotkań w „Strumianach” znajduje się w zakładce Archiwum wydarzeń

tab Archiwum wydarzeń

 

Archiwum wydarzeń – Sala Strumiańska (Sala Joanny i Jana Kulmów)

 

Data Wydarzenie
13.12.2019

 

04.12.2019

 

12.06.2019

 

24.05.2019

 

21.01.2019

 

 

13.12.2018

Spotkanie pt. „Kamyki”. Prowadzenie: Anna Januszewska

 

Spotkanie z przedstawicielami firm: De Gruyter i ABE-IPS

 

Spotkanie z Michałem Rusinkiem

 

LIX Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland

 

Januszewska czyta Kulmową.  Spotkanie z poezją Joanny Kulmowej. Wiersze czytali Anna Januszewska i Grzegorz Młudzik – aktorzy Teatru Współczesnego. Spotkanie prowadziła Urszula Ganakowska

 

 

w 94. rocznicę urodzin Jana Kulmy i 66. rocznicę ślubu Joanny i Jana odbyło się uroczyste otwarcie Sali Joanny i Jana Kulmów. Spotkanie poprowadzili: mgr inż. Mirosława Różycka dyrektor Biblioteki Głównej i dr hab. Urszula Chęcińska prof. US Dziekan WH i opiekun naukowy Sali Joanny i Jana Kulmów. Specjalny program artystyczny przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie. Fragmenty Dykteryjek przedśmiertnych Jana Kulmy przeczytała Anna Januszewska z Teatru Współczesnego. Na saksofonie zagrała dr Julita Przybylska.
Na urodzinowy tort zaprosił Prezydent Miasta Szczecin. więcej…

25.04.2018 Promocja książki: Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i jutro, pod redakcją dra Andrzeja Talarczyka oraz prof. Edwarda Włodarczyka, będącej pierwszym tomem nowej serii wydawniczej pt. „Badania Nowomarchijskie/Neumärkische Forschungen”.
14.12.2017 promocja publikacji pt. „Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Tom II. Demografia – Społeczeństwo – Gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku” oraz spotkanie z autorami publikacji: Dariuszem Chojeckim, Andrzejem Gizą i Edwardem Włodarczykiem
24.01.2013 Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie.
15.01.2013 Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego wieku z Anną Sobczak.
12.12.2012 Sesja naukowa „Osobowości szczecińskiej nauki. Organizatorem sesji była BG US oraz Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. W czasie sesji młodym, wyróżniającym się pracownikom nauki wręczone zostały Medale STN Amicis Scientiae et Veritatis. Z tej okazji wykłady wygłosili prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski, prof. dr hab. Ireneusz Kojder oraz Paweł Zaremba. Sesję prowadził dyrektor BG US prof. dr hab. Radosław Gaziński.
11.12.2012 W ramach „Spotkań Strumiańskich” z okazji 125 lecia Esperanto odbyło się spotkanie oddziału szczecińskiego Związku Esperantystów Polskich. Spotkaniu towarzyszyła wystawa wydawnictw poświęconych Esperanto a uczestnicy mieli okazję śpiewać kolędy w tym języku.
22.11.2012 Odbyło się spotkanie kierowników wypożyczalni bibliotek uczelnianych. Celem spotkania było ustalenie nowego regulaminu Karty międzybibliotecznej, do której przystąpiła Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie
17-19.10.2012 Odbyła się III Konstelacja Szczecin. Polsko – niemiecki przegląd gwiazd kina urodzonych w Szczecinie. Organizatorem sesji było Stowarzyszenie archiwistów Polskich. Oddział w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie oraz Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki.
05.10.2012 Otwarta została wystawa Wydawnictwa Znak.
02.10.2012 Odbyło się spotkanie Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
25.09.2012 Odbyły się spotkania, warsztaty i wykłady zorganizowane przez pracowników BG US w ramach Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki
23.07.2012 Otwarta została wystawa poświęcona prasie pomorskiej od XVI do XX wieku. Wystawa jest pokłosiem projektu polsko-niemieckiego „Ratowanie i upowszechnianie pomorskiego dziedzictwa kulturowego” Książnicy Pomorskiej oraz Universitatsbibliothek w Greisfaldzie. Wystawę oglądać można do końca września.
10.07-30.09.2012 Odbył się wernisaż wystawy fotograficznej zespołu niemiecko – polsko – rosyjskiego Projektu Trialog „Plaże obwodu kaliningradzkiego. Odkrywanie na nowo krajobrazu kulturowego”. Wykład wygłosiła dr hab. Olga Kurilo z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wystawę oglądać można było do 30.08.12r.
30.05.2012 Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac plastycznych laureatów i wyróżnionych uczniów szkół podstawowych Szczecina „Biblioteka moich marzeń”.
15.05.2012 Odbyła się sesja referatowa VI edycji Święta Polskiej Niezapominajki.
27.04.2012 Odbyła się sesja środowiskowa „Rola ośrodków informacji naukowej w nabywaniu i kształtowaniu umiejętności informacyjnych”. Organizatorem sesji było Koło nr 2 Bibliotek Naukowych Szczecina SBP oraz Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek.
26.04.2012 Odbyło się spotkanie Uniwersytetu III Wieku.
23.04.2012 Z okazji Światowego Dnia Książki odbyło się spotkanie z Joanną Kulmową.
17.04.2012 Odbyło się seminarium poświęcone Ekofizjografii Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie.
23.03.2012 Odbyło się spotkanie Uniwersytetu III Wieku
13.03.2012 Spotkanie z panią Marzaną Kuszyńską koordynatorem Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom w województwie zachodniopomorskim oraz panią Elżbietą Olszewską dyrektorem programowym Fundacji.
24.02.2012 Odbyło się spotkanie Uniwersytetu III Wieku.
27.01.2012 Spotkanie z Michałem Rembasem, historykiem, redaktorem i autorem przewodników turystycznych w ramach cyklu spotkań Uniwersytetu III Wieku.
22.12.2011 Sztuka teatralna „Stłuc świnkę” na podstawie książki Etgara Kereta „Tęskniąć za Kissingerem”. Opieka artystyczna – Anna Januszewska. W przedstawieniu udział wzięli: Agnieszka Kędziora, Paulina Kuberska, Natasza Młudzik, Zuzanna Ościk, Tomasz Ewet – Krzemieniewski.
15.12.2011 Odbyła się sesji naukowa p.t.: MARIA SKŁODOWSKA-CURIE ŻYCIE I DZIEŁO zorganizowana przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, podczasj której dokonano wręczenia wyróżniającym się pracownikom nauki Medalu STN Amicus Scientiae et Veritatis.
07.12.2011 Z cyklu SPOTKANIA STRUMIAŃSKIE odbył się wykład prof. Anny Wolff – Powęskiej z Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu „Wina-kara-odpowiedzialność. Niemiecki rozrachunek z przeszłością” Słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. Edward Włodarczyk.
25.10.2011 Wykłady otwarte dla bibliotekarzy i pracowników Informacji Naukowej. Anna Gryta BGZUT Biblioteka Narodowa – rola, funkcje organizacja. Marta Sztark-Żurek BG US – Rola towarzystw naukowych w nauce i kulturze polskiej.
13.10.2011 Wykład dr. Jerzego Bielca: Ergonomia w bibliotece – przykłady błędów w organizacji stanowisk pracy.
21.05.2011 Święto Polskiej Niezapominajki odbyło się w Bibliotece Głównej US. Obchody zorganizował Oddział Informacji Naukowej przy współpracy Katedry Taksonomii Roślin i Fitogeografii. Licznie przybyli mieszkańcy Szczecina uczestniczyli w wykładach poświęconych historii, przyrodzie i sztuce. W przerwie, oglądając wystawy i degustując świeżo parzone kwiatowe herbaty, można było również skosztować ciasta domowego wypieku, a także poznać tajniki sztuki rękodzielniczej.
16.12.2010 Kolędowanie w BG. W oczekiwaniu na Boże Narodzenie, w bibliotecznych „Strumianach” do późnych godzin grano (zespół muzyków w składzie: Marta Sztark-Żurek, Daniel Ziarkowski, Paweł Dziel) i śpiewano (wokalistki: Elżbieta Piasecka, Elżbieta Tomczyńska oraz chór zaproszonych gości) najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.
25.05.2010 w ramach „Wykładów otwartych dla bibliotekarzy i pracowników Informacji Naukowej” wykład o tradycyjnych i współczesnych systemach klasyfikacji piśmiennictwa wygłosiła Małgorzata Hubaj – Bochniarz
19.05.2010 odbyło się spotkanie z Joanną i Janem Kulmami oraz promocja nowego tomiku wierszy autorki Krześlaki/ Les Chaiseaux.
14.04.2010 odbyło się spotkanie z prof. Henrykiem Walczakiem „Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-31. Przebieg badań i rezultaty.”
30.04.2010 odbyło się spotkanie z Henryką Kryszczyńską oraz prezentacja jej książki „W ŻELAZNYCH TRZEWICZKACH ” W programie: wystawa obrazów romantycznych, projekcja filmu, wywiad z autorką
14.03.2010 W dniu 14 marca odbyły się warsztaty: Metodologia pracy naukowej. Warsztaty prowadziła Dorota Gill Tarnowska
18.03.2010 18 marca (czwartek) godz.18.00 odbyła się prezentacja książki Tadeusza Białeckiego „SZCZECIN Przystanek na całe życie”
23.02.2010 w ramach „Wykładów otwartych dla bibliotekarzy i pracowników Informacji Naukowej” wykład o „Ochronie zbiorów bibliotecznych” wygłosiła Anna Gryta z BG ZUT. Na spotkaniu obecna była także Anna Maria Kowalska – sekretarz redakcji Bibliotekarza Zachodniopomorskiego, która omówiła warunki publikowania w czasopiśmie
11.02.2010 odbyły się warsztaty „Metodologia pracy naukowej”. Organizatorem spotkania było Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie przy SBP. Warsztaty prowadziła Dorota Gill – Tarnowska
12.01.2010 w ramach „Wykładów otwartych dla bibliotekarzy i pracowników Informacji Naukowej” wykład o „Informacji naukowej w muzeach, archiwach i bibliotekach” wygłosił prof. Radosław Gaziński.
21.01.2010 odbyła się środowiskowa sesja naukowa Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Formy promocji w bibliotekach”.
28.01.2010 odbył się wieczór kolęd. Wieczór uświetniła Agnieszka Pełka z zespołem Ruta.
08.12.2009 w ramach „Wykładów otwartych dla bibliotekarzy” wysłuchać można było wykładów – Agnieszki Tupikowskiej z BG Pomorskiej Akademii Medycznej: „Biblioteki naukowe w Polsce oraz Iwony Wojciechowskiej z BG Uniwersytetu Szczecińskiego: „Digitalizacja zbiorów bibliotecznych”.
08.12.2009 odbyła się sesja Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Sesję prowadził Prezes STN – prof. Radosław Gaziński. W trakcie spotkania trzem młodym i wyróżniającym się pracownikom nauki wręczono medale STN Amicus Scientiae et Veritatis. Wykład „Sytuacja międzynarodowa Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej „ wygłosił prof. Henryk Walczak oraz o „Organizacji armii polskiej i walkach obronnych we wrześniu 1939 r.” mówił prof. Janusz Faryś.
04.11.2009 w ramach nowego cyklu „Wykłady otwarte dla bibliotekarzy i pracowników Informacji Naukowej” organizowanych przez Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek oraz Koło Bibliotek Naukowych Szczecina przy SBP odbył się pierwszy wykład „Egzemplarz obowiązkowy – problemy prawne i organizacyjne w Polsce i zagranicą”. Wykład wygłosiła Urszula Ganakowska
18.11.2009 odbyło się spotkanie i promocja książki prof. Andrzeja Furiera: Polacy w Gruzji
18.06.2009 odbyło się spotkanie z krakowską pisarką, Bogną Wernichowską, promującą najnowszą książkę Kardy i kokardy. Opowieść o hrabinach Potockich. Autorka, podczas prelekcji, przybliżyła słuchaczom historię rodu Potockich oraz barwnie nakreśliła obraz osiemnastowiecznego Krakowa. Spotkanie uświetniła projekcja filmu Opowieść o trzech paniach Potockich (sc. Bogna Wernichowska, reż. Hanna Kramarczyk).
18.06.2009 odbyło się spotkanie z prof. Piotrem Briksem „PALMIRA jako miejsce spotkania Wschodu i Zachodu”
16.06.2009 Dorobek naukowy Instytutu Kaszubskiego
„Życie i twórczość redaktora Lecha Bądkowskiego”.W programie:
– otwarcie wystawy Życie i twórczość Lecha Bądkowskiego (1920-1984);
– prezentacja książek wydanych przez Instytut Kaszubów w Gdańsku;
– wykład prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego: Lech Bądkowski 1920-1984 – żołnierz, pisarz, obywatel;
– wykład prof. dr hab. Cezarego Obrachta – Prondzyńskiego: Dorobek naukowy Instytutu Kaszubskiego
18.03.2009 odbyło sie spotkanie z dr. Piotrem Klafkowskim zatytuowane Ginący naród, zapomniane państwo. W 50. rocznicę powstania w Tybecie.
19.02.2009 wieczorem miał miejsce kolejny koncert grupy śpiewu archaicznego RUTA. Tym razem zespół zaprezentował pieśni z różnych regionów Słowiańszczyzny (od Bałkanów, przez polskie Kurpie, ukraińskie stepy po Ałtaj) o różnym charakterze (od tragicznych lirycznych ballad przez pieśni obrzędowe i pracy po żartobliwe). Wszystkie łączył temat miłości i ślubu.
16.01.2009 już po raz trzeci spotkaliśmy sie w gronie bibliotekarzy i zaproszonych gości, by podtrzymywać ginącą tradycję wpólnego śpiewania kolęd. Tym razem śpiewaliśmy przy akompaniamencie Marty Sztark (fortepian) i Daniela Ziarkowskiego (gitara) a tradycyjnie śpiewała dla nas – dając odpocząć naszym głosom – grupa śpiewu archaicznego RUTA w uszczuplonym przez chorobę składzie: Magdalena Kozubek, Agnieszka Pełka, Artur Bester. W kilku słowach, racząc każdego lampką wina, przywitał nas dyrektor Radosław Gaziński, po czym rozpoczęliśmy trwające z górą dwie godziny kolędowanie przeplatane starymi ludowymi bożonarodzeniowymi słowiańskimi pieśniami.
17.12.2008 gościliśmy w Sali Strumiańskiej uczestników zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe sesji pt. „Barwy w języku i literaturze”. W programie poza wygłoszonymi referatami miało miejsce wręczenie Nagród dla Młodych Naukowców.
10.12.2008 Grzegorz Skrukwa zaprezentował swą najnowszą ksiażkę „Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914-1921″. Spotkanie z autorem poprowadził prof. Andrzej Furier.
02.12.2008 odbyła się sesja wspomnieniowa poświęcona profesorowi Henrykowi Lesińskiemu – rektorowi WSP w Szczecinie. Sesję poprowadzili Radosław Gaziński i Włodzimierz Stępiński.
04.11.2008 jednym z ostatnich spotkań tego roku była promocja VII tomu „Dziejów wsi pomorskiej” pod red. Radoslawa Gazinskiego i Andrzeja Chludzinskiego z udziałem redaktorów.
29.10.2008 odbyło się spotkanie z Magłorzatą Cieśluk, która zaprezentowała swoją książkę pt.: „Bohater i gra przeznaczenia w Opowieści etiopskiej Heliodora.”
22.04.2008 Relacje między władzą a społeczeństwem na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2005
22 kwietnia 2008 miało miejsce spotkanie z Kazimierzem Kozłowskim połączone z promocją ostatniej jego książki pt. „Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945-2005)”
25.03.2008 Wędrowanie najdalej
25 marca 2008 spotkaliśmy sie z Joanną Kulmową w dniu 80. urodzin poetki.
12.03.2008 Polacy w Brazylii
12 marca 2008 odbyło się spotkanie z Jerzym Mazurkiem połączone z promocją ksiażki jego autorstwa pt „Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku)”. Spotkanie prowadził prof. Andrzej Furier.
24.01.2008 Wieczór kolęd słowiańskich
24 stycznia 2008 grupa śpiewu archaicznego Ruta – znana już z występów w Sali Strumiańskiej – zaprezentowała nam tradycyjne pieśni okresu Bożego Narodzenia z terenu Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji. Po koncercie wspólnie ze zgroamdzonymi słuchaczami zaśpiewaliśmy kilka polskich znanych powszechnie kolęd.
23.01.2008 Prusy a handel solą w Rzeczpospolitej w latach 1772-1795
23 stycznia 2008 odbyło się spotkanie z Radosławem Gazińskim połączone z promocją książki jego autorstwa.
17.03.2007 {$gal_30} Od Atlantyku do Bałtyku. Przygrody francuskiego wędrowca
17 marca 2008 odbyło się spotkanie z Robertem Barthe`m w języku francuskim. Swą opowieść Robert Barthe ubarwił pokazem slajdów i śpiewem przy własnym akompaniamencie na harmonii.„Robert Barthe jest mistrzem rzeczy niezwykłych. Pobił rekord Guinnessa pływając przez całą dobę w basenie, biegał w maratonach na kilkusetkilometrowych dystansach, przeszedł wzdłuż rzeki Loary. Maszerując szukał dawców szpiku kostnego. Wyruszył w tę akcję humanitarną po tym, jak umarła na białaczkę 15-letnia córka jego przyjaciół. W Polsce upatrzył sobie Wisłę, bo jest podobna do Loary. Nie miał jednak czasu, aby przejść pieszo od jej źródła do ujścia, więc wskoczył na rower. Pokonując w sumie ponad 2 tysiące kilometrów, także szukał dawców szpiku. Owszem, byli nawet chętni, lecz pomysł padł, bo okazało się, że w Polsce nie ma banku szpiku kostnego. Zainicjował jednak dyskusję na ten temat, spotykając się na trasie z samorządowcami. Na wsiach, gdzie spał pod gołym niebem lub otwierano przed nim gościnne domy, grał dla mieszkańców nad brzegiem Wisły i bawił ich swoim teatrem. Zrobił tysiące slajdów nad polską rzeką. Bartne jako Francuz pokazuje nam w ciekawy sposób Polskę” (Artur Szych, poznański aktor i reżyser)http://robertbarthe-pl.blogspot.com/
07.12.2007 {$gal_14} 7 grudnia (piątek) o godz. 18.00 odbyło się spotkanie z ŁUKASZEM CZABANOWSKIM. W trakcie spotkania mieliśmy okazję wysłuchać ciekawej relacji z podróży do Izraela i obejrzeć ciekawe zdjęcia z wyprawy
28.11.2007 28 listopada, w 125 rocznicę wydania księgi Oahspe,  odbyło sie spotkanie z dr. Piotrem Klafkowskim pt. „Od poszukiwacza złota do reformatora społecznego. Życie i dzieło doktora Johna Ballou Newbrougha (1828-1891).”
02.11.2007 {$gal_15} 2 listopada 2007 – spotkanie z Joanną i Janem Kulmami połączone z prezentacją książki Jana Kulmy „Dykteryjki pośmiertne”. Spotkanie poprowadzili: Anna Januszewszka i Grzegorz Młudzik. Projekt zaproszenia: Anna Januszewska
15.10.2007 {$gal_16} 15 października 2007 roku Philippe-Henri LEDRU wygłosił wykład pt. La langue française aujourd`hui dans le monde: une langue „au pluriel” au service des diversités culturelles autour de valeurs communes –  Język francuski we współczesnym świecie: w slużbie na rzecz róznorodności kultur i wspólnych wartości narodów. Słowo wstępne wygłosiła dr hab. Beata Kędzia – Klebeko.
11.10.2007 {$gal_17} Ruta. Koncert urodzinowy
11 października,  w pierwszą rocznicę istnienia, dała koncert Ruta – grupa śpiewu archaicznego w składzie: Monika Kowalska, Agnieszka Pełka, Artur Bester, Adam Studziński. Wysłuchaliśmy starych pieśni ludowych Słowiańszczyzny wykonanych a capella techniką białego głosu.
Bezpośrednie doświadczenie brzmienia starej muzyki wokalnej wielu regionów etnograficznych wywołuje silne wrażenia psychoakustyczne. Tradycyjna maniera śpiewu obszarów Słowiańszczyzny Wschodniej i Południowej charakteryzuje się ostrym brzmieniem, raczej wysokim poziomem głośności, bogactwem i dużą wyrazistością alikwotów. […] brzmienie polifonicznych pieśni tradycyjnych, rejestrowane nie tylko słuchem, ale także dotykiem, jako odczucie drgania fal dźwiękowych w powietrzu oraz trzeszczenia i dudnienia w uszach, powoduje wrażenie ogarnięcia przez dźwięk i jego wibrowania bezpośrednio w głowie czy klatce piersiowej. […] Poznanie tradycyjnych technik emisji wywołuje poczucie mocy własnego głosu i ciała. Śpiew staje się metodą autoekspresji, ale i poznania siebie i świata, bardzo często decyduje o wewnętrznej głębokiej integracji z własną naturą, płcią, ale i z naturą świata. (Klaudia Niemkiewicz)
25.04.2007 Ukraina. Przystanek wolność
25 kwietnia 2007 miało miejsce spotkanie autorskie z Wiesławem Romanowskim, któy zaprezentował swoją ksiażkę „Ukraina. Przystanek wolność”.
28.03.2007 David Kolbaia i Gruzja
28 marca 2007  odbyło się  spotkanie z Davidem Kolbaią. W trakcie spotkania zaprezentowany został rys historyczny gruzińskiego chrześcijaństwa oraz kontaktów polsko-gruzińskich.  Świetnym przykładem tego jest postać gruzińskiego duchownego Grzegorza Peradze, który wiele lat spędził w Polsce, zajmując się nie tylko działalnością duchowną, ale także praca naukową. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć film dokumentalny o Grzegorzu Peradze. Przedstawiony został projekt budowanego w Warszawie kościoła gruzińskiego. Sporym zainteresowaniem cieszył się kiermasz książek, z którego dochód został przekazany jako szczecińska cegiełka na budowę kościoła.Spotkanie prowadził prof. Andrzej Furier.
David Kolbaia jest Gruzinem mieszkającym od kilkunastu lat w Polsce. Obecnie pracuje w Studium Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego http://www.studium.uw.edu.pl/i.php?id=1. Aktywnie działa na rzecz mniejszości gruzińskiej w Polsce. Jest inicjatorem budowy kościoła gruzińskiego  w Warszawie. Od kilku lat jest redaktorem periodyku „Pro Georgia”.
24.03.2007 Doktoro Esperanto czyli o doktorze, który miał nadzieję
24 marca 2007 odbyło się spotkanie z dr. Piotrem Klafkowskim, który przedstawił życie i dzieło Ludwika Zamenhofa.
01.03.2007 1 marca – prezentacja Źródeł do kaszubsko – polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 19
Tom I (Pomorze Zachodnie pod rządami książąt plemiennych i władców z dynastii Gryfitów 990-1653) Tom II (Pomorze Zachodnie w państwie brandenbursko-pruskim 1653-1815)
Tom III (Pomorze Zachodnie w XIX i początkach XX stulecia 1815-1918)
Tom IV (Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 r.) Monumentalne, czterotomowe opracowanie źródeł do dziejów Pomorza Zachodniego, pod kątem polsko-kaszubskich aspektów jego historii. Praca ukazała się w koedycji Wydawnictwa Poznańskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pod redakcją Bogdana Wachowiaka, przy współpracy Zygmunta Szultki, Włodzimierza Stępińskiego i Edwarda Włodarczyka.
25.01.2007 {$gal_20} 25 stycznia 2007 r.- śpiewamy kolędy i pastorałki.
Sami czując niedosyt – bo tradycja kolędowania w naszych domach niknie – zapraszamy wszystkich, którym ów niedosyt również doskwiera. Będziemy śpiewać kolędy i pastorałki.
Prosimy zabrać ze sobą bliskich, swoje głosy, ćhęć ich użycia, instrumenty. Ze swoejej strony zapewniamy miły nastrój, akompaniament, teksty oraz muzyczną niespodziankę.
23.01.2007 {$gal_21} 23 stycznia – Tajemnice Wyspy Wielkanocnej
Z cyklu Spotkania Strumiańskie – mieliśmy okazję poznać „Tajemnice Wyspy Wielkanocnej”, o których opowiadał prof. Karol Piasecki. Wykładowi towarzyszyła projekcja ciekawych slajdów.
23.01.2007 {$gal_22} 23 stycznia – inauguracja Roku Jubileuszu SBP
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ma 90 lat! Uroczystość inauguracji Roku Jubileuszu prowadziła Urszula Ganakowska – przewodnicząca Koła Bibliotek Szkół Wyższych oraz Cecylia Judek – przewodnicząca Okręgu Zachodniopomorskiego.
Przybyłych gości powitał dyrektor Biblioteki Głónej US – prof. Radosław Gaziński. O działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Pomorzu Zachodnim opowiadał wieloletni, emerytowany dyrektor Książnicy Pomorskiej, honorowy przewodniczący Zarządu Okręgu SBP – Stanisław Krzywicki. W trakcie spotkania przedstawiony został program Roku Jubileuszowego.
12.01.2007 {$gal_23} 12 stycznia – spotkanie Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego
W spotkaniu udział wzięli prof. Krzysztof Mikulski – prezes Zarządu Głównego PTH, ustępujący prezez Oddziału Szczecińskiego – prof. Edward Włodarczyk, nowo mianowany prezes prof. Radosław Gaziński, rektor US – prof. Andrzej Witkowski oraz wielu innych gości. W czasie spotkania uhonorowani zostali Dyplomem Honorowego Członka PTH – prof. Lucyna Turek – Kwiatkowska oraz prof. Tadeusz Białecki.
06.12.2006
{$gal_8}
odbyła się prezentacja książki „Astrobiologia. Poprzez pył kosmiczny do DNA” – pod redakcją naukową Franco Ferrari i Ewy Szuszkiewicz. „Książka jest doskonałym, unikalnym i ogromnie potrzebnym dziełem na polskim rynku publikacji naukowych. Polecam ją czytelnikowi z prawdziwym entuzjazmem”. (prof. dr hab. Aleksander Wolszczan)
29.11.2006
{$gal_9}
odbyło się spotkanie z panią Ariadną Wrońską, która opowiadała o swoim rendez – vous z Prowansją. Swoją opowieść zilustrowała wieloma zdjęciami
10.05.2006
{$gal_10}
odbyła się promocja książki Andrzeja Malinowskiego pt.: Kwestia macedońska w Bułgarii w latach 1878-1918. Słowo wstępne wygłosił prof. Andrzej Furier.
10.05.2006 Działalność Sekcji Informacji Naukowej  BG Akademii Morskiej w Szczecinie przedstawiła Bożena Górska. Oddział Informacji Naukowej BG Akademii Rolniczej  prezentowała  Elżbieta Jankowska. Hanna Niedbał i Janusz Glapa wspólnie dokonali prezentacji Ośrodka Informacji Naukowej Książnicy Pomorskiej. O działalności OIN BG Politechniki Szczecińskiej opowiadała Anna Łozowska. Edyta Rogowska przedstawiła OIN BG Pomorskiej Akademii Morskiej. Biblioteka Główna US, która posiada cztery Ośrodki Informacji Naukowej była prezentowana przez Grażynę Zygmunt – z OIN BG US, Iwonę Wojciechowską z OIN Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US, Ewę Szoplińską i Joannę Wolańską z OIN Biblioteki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US oraz Tomasza Zajączkowskiego z OIN Biblioteki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  US.
05.04.2006 godz. 18.00. Współczesność celtycka w ich własnej poezji. Spotkanie z dr. Piotrem Klafkowskim
23.03.2006
{$gal_11}
odbyło się spotkanie z Joanną Kulmową i jej książkami:
„Pan Przekorneliusz”, „Różne takie zasypianki”, „Różne rzeczy Hilarego” oraz „Czemu?”.
Wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie. Wiersze z tomiku poetyckiego „Czemu?” czytała Anna Januszewska, aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie.
08.03.2006
{$gal_12}
godz. 19.00. Wiosny wołanie – koncert na głos, gitarę i wiolonczelę – A. Pełka i B. Wójcik
01.03.2006 odbyła się promocja książki prof. Stefana Kwiatkowskiego „Zakon niemiecki  w Prusach a umysłowość średniowieczna” z udzialem autora.
18.01.2006 Promocja tomiku wierszy pt. „Słupki liryczne” prof. A. Sulikowskiego
11.01.2006 godz.17.00 (środa). Wieczór kolęd w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczecinie im. Tadeusza Szeligowskiego.
11.01.2006 godz. 13.00 (środa). Promocja książki Radosława Gazińskiego i Andrzeja Chludzińskiego „Dzieje wsi pomorskiej”.
15.12.2005
{$gal_6}
Spotkanie z prof. Ewą Ferenc-Szydełko pt.: Polskie tradycje świąteczne.
07.12.2005 Rekonstrukcja wyglądu Mikołaja Kopernika – wykład prof. Karola Piaseckiego.
02.12.2005 Sesja naukowa NARODZINY III RP – Przemiany polityczne.
23.11.2005 Czego bał się wielki książę Konstanty? (Stanisławowi Staszicowi w dwieście pięćdziesiątą rocznicę urodzin) – wykład dr. Piotra Klafkowskiego.
19.10.2005 Promocja książki Agnieszki Gut pt.: „Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym”. Słowo wstępne – dr hab. prof. US Radosław Gaziński.
30.09.2005 Mapy historyczne Pomorza Zachodniego od XVI do XXI wieku – promocja albumu.
09.09.2005 Konferencja prasowa na temat Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek oraz promocja nowego numeru kwartalnika „Bibliotekarz Zachodniopomorski”.
08.06.2005 Zapraszamy na promocję książki Radosława Gazińskiego i Genowefy Horoszko „Herby i motywy heraldyczne na monetach zachodniopomorskich”.
03.06.2005
{$gal_7}
Zapraszamy na promocję książki Bogdana Czubasiewicza „We mgle”.
19.05.2005 Promocja książki Anieli Książek-Szczepanikowej „Na ten słodki czas. (Spotkania z Joanną Kulmową i jej poezją w latach 1982-96). Program :
– spotkanie z Joanną Kulmową;
– prezentacja autorska książki A.Książek-Szczepanikowej;
– recenzja prezentowanej książki – dr Anna Ciciak;
– Halina Kapanowska i Aniela Książek-Szczeapnikowa w dialogu o „rzeczy strumiańskiej”;
– dwugłos Joanny i Jana Kulmów;
– dyskusja.
18.05.2005 Spotkanie z prof. Karolem Piaseckim pt.: Zaginione królestwa Nubii.
16.05.2005 Artur Gnat wygłosi wykład pt.: Marka polityka. Proces budowania i zarządzanie wizerunkiem.
30.04.2005 Otwarcie wystawy pt.: „Od Polski Ludowej do III RP w Unii Europejskiej. Pomorze Zachodnie 1945-2005”.
21.04.2005 Spotkanie autorskie z Adamem Bartoszem i promocja książki pt.: „Nie bój się Cygana”. Słowo wstępne – prof. Andrzej Furier.
19.04.2005 do 21 kwietnia wystawa książek Wydawnictwa ABE Marketing.
13.04.2005 Spotkanie z dr. Wolfgangiem Kesslerem pt.: Od Karty 1950 do Centrum przeciw Wypędzeniom. Niemieccy przesiedleńcy i społeczeństwo w Niemczech. Polityczna i naukowa opinia w Niemczech. Słowo wstępne – prof. Włodzimierz Stępiński.
26.03.2005 Umysł bez granic. Współczesny buddyzm – wystawa fotografii od 4 do 26 marca.
16.03.2005 Łużyce: przeszłość i teraźniejszość. Spotkanie z dr. Małgorzatą Mieczkowską.
09.03.2005 Marek Witek wygłosił wykład pt.: Przestrzeń umysłu.
04.03.2005 Roman Virt (Czechy) wygłosi wykład pt.: Współczesny buddyzm.
02.03.2005 Dr Piotr Klafkowski wygłosi wykład pt.: Celtowie w dzisiejszej Europie. Tradycja i współczesność. Po wykładzie, w Tawernie „Cutty Sark”, wieczór z muzyką celtycką na żywo (Duet Żak / Szyszkowski z Poznania).
03.02.2005 Konkurs recytatorski Teatr Jednego Wiersza z okazji 100 rocznicy urodzin K.I. Gałczyńskiego.
27.01.2005 Tsunami i inne katastrofy przyrodnicze – wykład wygłosi prof. zw. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka.
20.01.2005 Wieczór kolęd w wykonaniu chóru i zespołu muzyki dawnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia pod dyrekcją Ewy Pieruszek-Górnik.
19.01.2005 Prusy XVIII wieku. Mity a prawda historyczna? – wykład wygłosił dr. hab. prof. US Radosław Gaziński.
15.12.2004 Spotkanie z mgr Małgorzatą Gdok-Klafkowską nt.: Mikołaj Rerich – twórca idei Pax Cultura.
24.11.2004 Prof. Lutz Oberdorfer z Instytutu Historii w Gryfii (Greifswald). Wygłosi wykładpt.: Stosunki polsko-radzieckie a polityka Wielkiej Brytanii przed i po Teheranie. Słowo wstępne – prof. Włodzimierz Stępiński.
19.11.2004 Konferencja: Stan bibliotek miasta Szczecina.
19.11.2004 Spotkanie informacyjne o buddyzmie ZEN (szkoła japońska SOTO). Spotkanie prowadziła Natasza Bednarska.
18.11.2004 Wojciech Jagielski. Promocja książki: „Wieże z kamienia”. Słowo wstępne – prof. Andrzej Furier.
17.11.2004 Spotkanie z poezją Mariana Dworakowskiego – aktora Teatru Współczesnego w Szczecinie. Wieczór poprowadzą Anna Januszewska i Grzegorz Młudzik.
20.10.2004 Spotkanie z prof. dr. hab. Włodzimierzem Stępińskim: Pamięć historyczna w stosunkach między Polakami i Niemcami jako wartość intelektualna i emocjonalna.
18.10.2004 Spotkanie autorskie i promocja książki Joanny Kulmowej „Strumiańskie wędrowanie”.
12.10.2004 Otwarcie wystawy „Fotografie Jana Józefa Szczepańskiego”. Wykład wstępny wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Sulikowski.
06.10.2004 Spotkanie z mgr Natalią Bloch pt.: Opozycja tybetańska na uchodźstwie.
12.05.2004 Spotkanie z dr. Piotrem Klafkowskim: Tybet – niegasnący płomień.
21.04.2004 Spotkanie z prof. Arturem Kijasem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod tytułem : Polacy w Petersburgu.
17.03.2004 Spotkanie z prof. Barbarą Wysocką z Biblioteki Kórnickiej w Poznaniu pt. Z Wilna do Poznania poświęcone książce Janiny z Puttkamerów Żółtowskiej „Dziennik. Fragmenty wielkopolskie 1919-1933”.
16.03.2004 Wiersze Anny Kamieńskiej, ks. Jana Twardowskiego, Józefa Czechowicza w wykonaniu: Agnieszka Pełka – gitara, śpiew, Bogumiła Wójcik – wiolonczela, Krzysztof Gołębiewski – gitara.
26.02.2004 Spotkanie z dziennikarzami TVP – Piotrem Dziemiańczukiem i Bartłomiejem Wojtczakiem. Doświadczenia z pobytu w Iraku (w programie projekcja filmu). Słowo wstępne: prof. Andrzej Furier .
10.12.2003 Spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Furierem z okazji wydania książki „Dekada Jelcyna – uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991-2000”. Spotkanie słowem wstępnym otworzył prof. dr hab. P. Kraszewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
03.10.2003 (3-20.10.03) Wystawa zdjęć pt.: „Prawdziwe wyzwanie dla autyzmu”.
25.06.2003 (25-27.06.03) I Międzynarodowa Konferencja „Polityka i etyka w obliczu kryzysu ekologicznego” zorganizowana przez Wschodnioeuropejskie Forum Filozoficzne i Koło Naukowe Filozofii US.
12.06.2003 Wieczór śpiewanych medytacji, sanskryckie mantry, wykład dotyczący praw rządzących umysłem i emocjami, wpływ dźwięku na energetykę człowieka, medytacja, wspólne śpiewanie. Wieczór prowadziła Ilona Pawluk – międzynarodowy nauczyciel Fundacji „Sztuka Życia”.
09.05.2003 (9-19.05.03) Szkolenie w ramach Programu Praktyk Studenckich. Studenci wysłuchali szeregu interesujących wykładów na temat Unii Europejskiej. Dotyczyły one m.in. historii integracji europejskiej, stosunków Polski ze Wspólnotami Europejskimi, instytucji Unii Europejskiej. Pozostałe wykłady poświęcono europejskim programom edukacyjnym „Sokrates” i „Młodzież”, samorządom terytorialnym, MSP, rolnictwu.
15.04.2003 Spotkanie z mgr Małgorzatą Matz vice dyrektorem Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.
02.04.2003 Spotkanie z twórczością Janusza Władysława Szymańskiego – poetą, fraszkopisarzem i prozaikiem szczecińskim.
28.03.2003 Otwarcie wystawy prac plastycznych dzieci z Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.
15.01.2003 Spotkanie klubu pań „Soroptimist International”.
Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności