1. Czytelnia ma charakter publiczny.
  2. Zbiory czytelni są mieniem państwowym, ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
  3. Prawo do korzystania z czytelni użytkownik uzyskuje po :
  • złożeniu u dyżurującego bibliotekarza ważnej legitymacji studenckiej, karty międzybibliotecznej lub dowodu osobistego.
  • wpisaniu się do książki odwiedzin – wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu czytelni.
  • czytelników obowiązuje :

– pozostawienie w szatni okryć wierzchnich

– pozostawienie w szafkach toreb, teczek, plecaków

– zakaz używania telefonów komórkowych

– zakaz spożywania posiłków i napojów

– poszanowanie udostępnionych materiałów bibliotecznych oraz zgłoszenie bibliotekarzowi zauważonych uszkodzeń czy braku stron, aby nie ponosić za nie odpowiedzialności.

– czytelnicy zobowiązani są do zachowania się w czytelni w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej.

4. Zbiory czytelni udostępniane są :

  • sygnatury H, F ,Hc, Fc znajdują się w magazynie i udostępniane są na podstawie rewersu złożonego u bibliotekarza.
  • zbiory z księgozbioru ANS, WOKI oraz IZP I księgozbiór pedagogiczny udostępniany jest do godziny 15:00 na bieżąco, po godzinie 15:00 zamówienia realizowane są na dzień następny.
  • w wolnym dostępie : encyklopedie, słowniki, biografie, nowości wydawnicze oraz czasopisma bieżące.

 

5. W czytelni status udostępnianej książki stanowi o jej charakterze. Książki o statusie ” krótkoterminowa” pozwalającym na wypożyczenie dwutygodniowe należy zamawiać elektronicznie.

6. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

7. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania regulaminu do wglądu czytelnikowi na każde jego życzenie.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-33-39


ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin
e-mail: biblioteka.humanistyczna[at]usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 19:00

SOBOTA

09:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności