W Bibliotece została uruchomiona nowa usługa „zamów skan”

Regulamin usługi:

1. Z usługi „zamów skan” skorzystać mogą pracownicy, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci oraz studenci US posiadający ważne konto biblioteczne nieobciążone zaległościami.

2. Skanujemy pojedyncze rozdziały z monografii, artykuły z czasopism oraz fragmenty książek, które w zależności od objętości publikacji umożliwiają zapoznanie się z określonym zagadnieniem stanowiącym przedmiot publikacji, ale nie wyczerpują całej jej treści.

3. W ramach Usługi nie skanujemy zbiorów specjalnych, w złym stanie zachowania i mających format większy niż A3.

4. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu i w miarę możliwości technicznych danej biblioteki.

5. Zamówienie na skany wysyłane są na adres: biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl

6. W zamówieniu należy podać dane niezbędne do zidentyfikowania czytelnika i odnalezienia artykułu, bądź fragmentu książki.

7. Bibliotekarze potwierdzają otrzymanie zamówienia oraz przekazują informację na adres czytelnika.

8. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi można uzyskać telefonicznie lub mailowo, kontaktując się z Biblioteką Główną lub Bibliotekami Wydziałowymi.

9. Biblioteka Główna i Biblioteki Kampusowe US nie udzielają zezwoleń na publikację oraz nie odpowiadają za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegającym ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

10. Z zeskanowanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego oraz dydaktycznych.

11. Biblioteka Główna oraz biblioteki sieci nie biorą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa autorskiego dokonanego przez osobę składająca zamówienie.

12. Złożenie zamówienie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu usługi.

Zachęcamy do korzystania z nowej usługi.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 19:00

Sobota

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności