Szkolenie Biblioteczne

Corocznie z dniem 1 października udostępniamy Szkolenie Biblioteczne w formie elektronicznej.

Każdy student I roku ma obowiązek, w ramach Szkolenia Bibliotecznego, zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, które opisują zasady funkcjonowania Biblioteki, korzystania z jej zasobów i wyszukiwania informacji.

Szkolenie kończy się testem, na podstawie którego student otrzymuje zaliczenie. Test składa się z 20 pytań. Aby uzyskać zaliczenie, należy poprawnie odpowiedzieć na 50% z nich. Test należy rozwiązać nie później niż do końca semestru zimowego. Do testu można przystępować wielokrotnie, jednak nie częściej niż raz na godzinę.

Test oraz materiały szkoleniowe dostępne są na stronie:

🇵🇱

https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=173

🇬🇧

https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=493

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 19:00

Sobota

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności