prawo_czytelnia

CZYTELNIA KSIĄŻEK I CZYTELNIA CZASOPISM

W obu Czytelniach czytelnicy mają wolny dostęp do części księgozbioru. W Czytelni Książek księgozbiór jest uporządkowany według głównych dziedzin prawa z podziałam na kierunki prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji US. W Czytelni Czasopism bieżące roczniki wyłożone są na specjalnych regałach w układzie alfabetycznym z podziałam na kierunki prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji US, natomiast roczniki archiwalne ułożone są tematycznie. Korzystanie z tych zbiorów ułatwia katalog Biblioteki oraz alfabetyczny wykaz tytułów, odsyłający do konkretnego regału. Obie czytelnie dysponują 60 miejscami pracy. Większość zbiorów wydawnictw zwartych oraz część archiwalnych roczników wydawnictw ciągłych przechowywana jest w magazynach. Książki i czasopisma z magazynu otrzymać można po uprzednim złożeniu zamówień drogą elektroniczną poprzez katalog Biblioteki lub na rewersach. Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 19:00

Sobota

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności