1. Z Usługi „zamów skan” skorzystać mogą pracownicy, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci oraz studenci US posiadający ważne konto biblioteczne nieobciążone zaległościami.

2. Skanujemy pojedyncze rozdziały z monografii, artykuły z czasopism oraz fragmenty książek, które w zależności od objętości publikacji umożliwiają zapoznanie się z określonym zagadnieniem stanowiącym przedmiot publikacji, ale nie wyczerpują całej jej treści.

3. W ramach Usługi nie skanujemy zbiorów specjalnych, w złym stanie zachowania i mających format większy niż A3.

4. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu i w miarę możliwości technicznych danej biblioteki.

5. Zamówienia na skany wysyłane są na adres:

Biblioteka Główna – info@bg.szczecin.pl. tel. 91 444 24 05, 91 444 24 57;

Biblioteka Międzywydziałowa – bm@bg.szczecin.pl, tel. 91 444 30 19;

Biblioteka Kampusowa Mickiewicza EFZ – biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl, tel. 91 444 20 59;

Biblioteka Kampusowa Cukrowa/Krakowska HUM – human@bg.szczecin.pl, tel. 91 444 33 39;

Biblioteka Kampusowa Narutowicza PIA – biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl, tel. 91 444 28 16;

Biblioteka Kampusowa Cukrowa/Krakowska EFZ – biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl, tel. 91 444 32 23;

Biblioteka Kampusowa Papieża Pawła VI TEO – teologia@bg.szczecin.pl, tel. 91 444 14 62, 91 444 14 61;

6. W zamówieniu należy podać dane niezbędne do zidentyfikowania czytelnika i odnalezienia artykułu, bądź fragmentu książki.

7. Bibliotekarze potwierdzają otrzymanie zamówienia oraz przekazują informację na adres czytelnika.

8. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi można uzyskać telefonicznie lub mailowo kontaktując się z Biblioteką Główną lub bibliotekami sieci.

9. Biblioteka Główna i biblioteki sieci US nie udzielają zezwoleń na publikację oraz nie odpowiadają za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegającym ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

10. Z zeskanowanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego oraz dydaktycznych.

11. Biblioteka Główna oraz biblioteki sieci nie biorą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa autorskiego dokonanego przez osobę składająca zamówienie.

12. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Usługi.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-32-23


ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e-mail: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

Soboty zjazdowe

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności