Bazy OnLine

Opinie o bazach on-line prosimy kierować na e-mail: info@bg.szczecin.pl
Uwaga. Od 21 lipca 2008r. możliwy jest dostęp do baz on-line dla komputerów spoza sieci US. Więcej informacji tutaj.

Dostęp jest możliwy także przez OPAC Katalogu Głównego.

Wszelkie problemy z dostępem zdalnym prosimy zgłaszać na adres info@bg.szczecin.pl

Prośby o związane z przedłużeniem ważności hasła zdalnego dostępu (bramy) prosimy kierować na adres odsk@bg.szczecin.pl


Zapraszamy do korzystania z Multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service)
EDS logo z platformy EBSCOhost. EDS umożliwia szukanie przez tytuł, słowa kluczowe, autora w bazach online dostępnych w Bibliotece jak również udostępnionych bezpłatnie przez firmę EBSCO.

Przypominamy użytkownikom o możliwości skorzystania z listy AtoZet-logo, dzięki której przy jednym wyszukiwaniu znajdowane są wyniki z wielu baz dostępnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lp Nazwa (po kliknięciu dostępny opis) Strona wydawcy
1 AIP/APS – American Institute of Physics / American Physical Society link do strony
2 Bankowość – Finanse – Samorząd – wiedza online link do strony
3 BAZTECH link do strony
4 BAZTOL link do strony
5 BazEkon link do strony
6 eBook on EBSCOhost
Książki zakupione przez US, dostępne na platformie EBSCOhost
link do strony
7 EBSCO EIfL – Electronic Information for Library link do strony
8 EconLit with Full Text
Baza dostępna przez EBSCOhost
link do strony
9 EIU CountryData link do strony
10 EMIS – Emerging Markets Information Service link do strony
11 GMID – Global Market Information Database link do strony
12 HAL – Hyper Articles en Ligne link do strony
13 ibuk.pl link do strony
14 InforLEX  Bibilioteka link do strony
15 IOP – The Institute of Physics link do strony
16 JSTOR link do strony
17 Legal Source
Baza dostępna przez EBSCOhost
link do strony
18 NATURE online – Czasopismo z grupy wydawniczej NPG link do strony
19 OECD iLibrary link do strony
20 PERSÉE link do strony
21 PROLA link do strony
22 PROQUEST link do strony
23 PROQUEST Entrepreneurship link do strony
24 SCIENCE DIRECT firmy ELSEVIER SCIENCE link do strony
25 Science On-line link do strony
26 Scopus link do strony
27 SpringerLink link do strony
28 vLex link do strony
29 Web of Knowledge link do strony
30 Wiley OnLine Library link do strony
31 World eBook Library link do strony

 


AIP/APS

Lista baz

(American Institute of Physics / American Physical Society)

AIP/APS

Adres: http://scitation.aip.org

AIP-Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) udostępniane są z serwera Scitation należącego do AIP, z archiwizacją na serwerze w ICM. W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do 9 tytułów AIP (Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments oraz Physics Today) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych. Na platformie Scitation znajdują się też streszczenia (baza SPIN) 2.25 milliona streszczeń artykułów z wiodących czasopism fizycznych.

APS-Czasopisma American Physical Society (APS) dostępne są na serwerze APS. W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do 7 tytułów APS (Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physics) wraz z pełnymi archiwami – pakiet PROLA (Physical Review Online Archive) – adres: http://prola.aps.org/).

Do pobrania przewodnik po zasobach platformy Scitation scitation_guide.pdf: scitation_guide

Do celów badawczych polecane jest używanie platformy Scitation. Znajdują się tam 2.25 miliona streszczeń artykułów z wiodących czasopism fizycznych (baza SPIN). Sciation pozwala na: szerokie i różnorodne wyszukiwanie, automatyczne połączenia do i z baz abstraktowych tj.: Scitation record (Citation Links), Citing Article Links, SPIN Database, PROLA, i wiele innych. Porządkuje i udostępnia linki do czasopism (pod warunkiem prenumeraty) również innych wydawców np. SIAM, ASME, ASCE podstawowe oraz zaawansowane tryby przeszukiwania a także wybór czasopisma wg listy alfabetycznej czasopism, listy wydawców lub kategorii. Pełna współpraca z RefWorks, EndNote Personalizacja (własne konto) pozwala tworzenie własnej kolekcji pełnotekstowych artykułów, udostępnianie kolekcji innym osobom, dostęp do streszczeń (płatnych) czasopism.

 

TYTUŁY OFEROWANE PRZEZ AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP)

 

TYTUŁY OFEROWANE PRZEZ AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (APS)

 

TYTUŁY OFEROWANE PRZEZ AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICS TEACHERS

 

TYTUŁY OFEROWANE PRZEZ ACOUSTIAL SOCIETY OF AMERICA

 

TYTUŁY OFEROWANE PRZEZ AMERICAN VACUUM SOCIETY

 


 

Bankowość – Finanse – Samorząd – wiedza online

Lista baz

alebank

 

 

Adres: http://www.alebank.pl

Informujemy, że Uniwersytet Szczeciński bierze udział w ogólnopolskim programie „Bankowość – Finanse – Samorząd – wiedza online”.

Program zapewnia studentom i pracownikom naukowym Uczelni bezpłatny dostęp do następujących czasopism:
– Bank-Miesięcznik finansowy
– Nowoczesny Bank Spółdzielczy
– Europejski Doradca Samorządowy
– Finansowanie Nieruchomości
– Kurier Finansowy.

 

Warunkiem uzyskania dostępu do czasopism jest rejestracja na stronie: www.alebank.pl

 


 

BazEkon

Lista baz

BazeEkon

Adres: http://kangur.uek.krakow.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. BazEkon-adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytutów naukowych również pozarządowych.

Rejestruje artykuły z ponad 690 polskich czasopism/serii naukowych od 1992r. Zawiera ponad 74 tys. rekordów. Baza częściowo pełnotekstowa. Bazę współtworzą SGH W-wa, UE-Kraków.

 


 

BAZTECH

Lista baz

BAZTECH

Adres: http://baztech.icm.edu.pl

Baza danych bibliograficzno-abstraktowa o zawartości czasopism technicznych oraz wybranych z nauk ścisłych i ochrony środowiska. Tworzona od 1998 roku przez 22 biblioteki akademickie i branżowe ośrodki informacji naukowo-technicznej. W bazie indeksowane są artykuły z ok. 600 czasopism naukowych oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Ogólnodostępna.

 


 

BAZTOL

Lista baz

BAZTOL

Adres: http://baztol.ml.put.poznan.pl/

Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych – zawiera opisy polskich witryn, serwisów, publikacji naukowych i baz danych zamieszczonych w sieci, tworzonych w Polsce, związanych tematycznie z naukami technicznymi.

 


 

eBooks on EBSCOhost

Lista baz

ebooks EBSCOhost

Dostęp do kolekcji przez serwer EBSCOhost z wszystkich komputerów US. Lista zakupionych przez US książek ebscohost-books-2015 w formacie pdf.

Adres: http://search.ebscohost.com

 


 

EBSCO EIfL

Lista baz

EBSCO EIfL

Adres: http://search.ebscohost.com

Firma EBSCO umożliwia w ramach projektu EIfL Direct dostęp do baz danych z każdego komputera w US. EBSCO Publishing oferuje użytkownikom dostęp online do pakietu podstawowego baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct – EIfl Direct. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy. Do bazy dodano zawartość bazy Academic Search Complete.

 


 

EconLit with Full Text

Lista baz

EconLit

 

Adres: http://search.ebscohost.com

Baza EconLit with Full Text zawiera pełny indeks dostępny w bazie EconLit oraz pełnotekstowe wersje blisko 600 czasopism, w tym czasopism American Economic Association – bez okresu karencji (opóźnienia).


 

EIU CountryData

Lista baz


 

Adres: https://eiu.bvdep.com

 

Wszechstronna baza makro-wskaźników ekonomicznych z uwzględnieniem podsumowań na temat krótkoterminowych prognoz politycznych i ekonomicznych, a także m.in. następujących obszarów tematycznych:
– Produkt Krajowy Brutto;
– wskaźniki fiskalne i monetarne;
– demografia; handel zagraniczny;
– zadłużenie zewnętrzne;
– obsługa długu zewnętrznego.

 


 

Emerging Markets Information Service (EMIS)

Lista baz

EMIS

Adres: http://site.securities.com/ch.html?pc=PL

to serwis internetowy zawierający informacje o ponad 80 rynkach wschodzących na całym świecie.

Dostęp z komputerów WZiEU i BG US.

Dla każdego kraju serwis oferuje dostęp do ponad kilkuset źródeł informacji w językach lokalnych oraz w języku angielskim, w tym ponad 540 dla rynku polskiego, zawierających wiadomości finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek. W serwisie EMIS dostępne są pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki, analizy dane makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.

EMIS jest rozwijany przez firmę ISI Emerging Markets od 1994 roku.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SERWISIE EMIS

 

 • Kompletny zestaw informacji o rynkach wschodzących – dostarczanych bezpośrednio z ponad 80 krajów w Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Australii.
 • Informacje kluczowe dla biznesu – bieżące wydarzenia, informacje ze spółek i sektorów, dane finansowe i analizy makroekonomiczne, opinie i komentarze.
 • E-mail alert – możliwość ustawienia automatycznych powiadomień o wydarzeniach dotyczących rynków, spółek i sektorów.
 • Łatwe wyszukiwanie we wszystkich zasobach serwisu – źródła są uporządkowane według kategorii, zarchiwizowane, zindeksowane; intuicyjny interfejs pozwala na znalezienie informacji według wybranych kryteriów.
 • Wyspecjalizowany dział obsługi klientów – abonament serwisu EMIS obejmuje możliwość stałego kontaktu z biurami firmy w 29 krajach.

 

SERWIS EMIS ZAWIERA
 1. Zarchiwizowane i zindeksowane wiadomości w języku angielskim i w językach lokalnych z największych gazet, tygodników, miesięczników i pism branżowych
 2. Łatwe do wyszukania analizy i raporty dotyczące spółek i sektorów, które można czytać online lub zapisać na dysku twardym.
 3. Wykresy kluczowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, stopa bezrobocia, stopy procentowe, kursy walut.
 4. Profile spółek wraz z przychodami oraz lista najważniejszych sektorów.
 5. Kursy walut, indeksy giełdowe oraz kursy spółek – informacje decydujące o zachowaniu rynku.
 6. Pasek nawigacji, według standardu stosowanego we wszystkich krajach, ułatwiający dostęp do głównych sekcji bazy danych.

EMIS w Polsce jest dostępny w j.ang. lub polskim. Można znaleźć tu istotne informacje, takie jak prognozy, wiadomości, dane rynkowe, finanse przedsiębiorstw, dokumenty analityczne.

 

EMIS MINICIPIUM
http://site.seciurities.com/municipium/ch.html?pc=PL&sv=MUNICBaza poświęcona jednostkom samorządu terytorialnego. Serwis udostępnia szeroko zakrojoną wiedzę na temat każdej spośród ponad 2800 jednostek samorządowych tworzących mapę administracyjną Polski.Na serwis składają się liczne moduły informacyjne wśród nich:

 • przegląd wiadomości lokalnych w czasie rzeczywistym
 • zestaw raportów finansowych, które w sposób zwarty i zwizualizowany prezentują profile ekonomiczne poszczególnych jednostek;
  raporty te dostępne są również w postaci arkuszy Microsoft Excel, co znacznie ułatwia ich pobieranie i przetwarzanie
 • rozbudowany bank danych statystycznych przyporządkowanych poszczególnym jednostkom samorządowym
 • bazę przetargów z przyporządkowaniem do poszczególnych jednostek terytorialnych
 • bazę przedsiębiorstw w poszczególnych gminachdownload
 • opracowania, tabele i kompendia tematyczne
 • archiwa

Serwis jest dostępny w języku polskim i angielskim. Został zbudowany z myślą o łatwej, intuicyjnej nawigacji. Zawiera liczne wyszukiwarki, które przyspieszają odnajdywanie i kolekcjonowanie potrzebnych informacji, a także mechanizmy zapamiętywania ustawień, ułatwiające codzienne korzystanie z serwisu.

Baza dostępna z komputerów WNEiZ, WZiEU oraz komputerów BG. Dostęp do bazy danych jest zagwarantowany do końca 2019 roku.

 

 


 

GMID

Lista baz


GMID

GMID (Global Market Information Database) to światowa baza danych statystycznych i marketingowych dostarczająca biznesowej i statystycznej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach.

Adres:
http://www.portal.euromonitor.com

 

 


 

HAL (Hyper Articles en Ligne)

Lista baz

HAL (Hyper Articles en Ligne)

Adres: http://hal.archives-ouvertes.fr/

HAL (Hyper Articles en Ligne) – francuskie multidyscyplinarne archiwum prac naukowych dostępne w systemie open access. Archiwum zawiera głównie (lecz nie tylko) artykuły autorów francuskich, pracujących we Francji, artykuły z czasopism wydawanych we Francji, etc. W tej chwili w Hyper Articles en Ligne zgromadzonych zostało 153 821 dokumentów pełnotekstowych.
HAL jest przeznaczone do składania i rozprzestrzeniania artykułów naukowych publikowanych w czasopismach lub wydawnictwach zwartych lub jeszcze niepublikowanych; rozpraw doktorskich i habilitacyjnych pochodzących z państwowych i niepaństwowych uczelni oraz placówek badawczych zarówno francuskich, jak i zagranicznych.

Dziedziny w Hyper Articles en Ligne:
Nauki chemiczne
Nauki kognitywne [cognitive science] – interdyscyplinarna dziedzina, poruszająca zagadnienia dotyczące świadomości, umysłu, percepcji, budowy i działania mózgu oraz sztucznej inteligencji
Informatyka
Inżynieria
Socjologia
Nauki humanistyczne i społeczne
Przyrodoznawstwo
Matematyka
Nauki o układach nieliniowych
Fizyka
Finanse
Astrofizyka
Statystyka

Ponadto, pod adresem http://www.ccsd.cnrs.fr/spip.php?article41 – przewodnik dla zainteresowanych składaniem prac w archiwum cyfrowym (przewodnik dostępny tylko w języku francuskim).

 


 

ibuk.pl czytelnia-online

Lista baz

ibuk

Adres: http://libra.ibuk.pl/,

Kody PIN zdalnego dostępu z komputerów domowych, czytników i telefonów można otrzymać w OIN BG US lub u kierowników bibliotek wydziałowych.

Instrukcja dla użytkowników serwisu libra.ibuk.pl:
Zastosowana w IBUK Libra aplikacja do czytania książek działa w oknie przeglądarki, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/ przejście do czytania odbywa się przez pozycję w menu „Publikacje, do których mamy dostęp” lub bezpośrednio z poziomu wybranej książki. Prawidłowe działanie czytnika książek w przeglądarce, zapewniają przeglądarki wspierające standard HTML5 z włączoną osługią Javascript oraz plików cookies.

Lista dostępnych książek ibuk-04052015

Do pobrania instrukcja aktywacji zdalnego dostępu do kolekcji zakupionej przez BG US na platformie ibuk.pl.
ibuk_aktywacja_pin

 


 

INFORLEX Biblioteka

Lista baz

InforLEX

Adres: http://www.inforlex.pl

 

Zawartość merytoryczna INFORLEX Biblioteka:

 • Porady z 30 czasopism (z podatków, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zamówień publicznych oraz organizacji i funkcjonowania sektora publicznego) – ponad 65 tys.
 • Artykuły (omówień, analiz, komentarzy) – ponad 207 tys.
 • Opracowania kompleksowe – ponad 1300 dokumentów
 • Przepisy (prawo polskie, prawo europejskie, prawo miejscowe, akty ujednolicone jak i jednolite – skany oryginalnych wersji) – ponad 230 tys.  
 • Orzeczenia (sądów, Trybunałów, Izb) – ponad 450 tys.  
 • Interpretacje (organów skarbowych, ministerstw i urzędów centralnych, ujednoliconych Standardów Rachunkowości) – ponad 156 tys.
 • Dodatki:
  • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień powiązane z orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej
  • Aktywne formularze i wzory dokumentów, takich jak np. zakładowy plan kont, polityka rachunkowości, regulamin wynagradzania
  • Adresy organów administracji publicznej
  • Krajowy Rejestr Sądowy – wyszukiwarka
  • Kalkulatory, wskaźniki i kursy walut
  • Schowek/Notatnik  – możliwość przechowywania indywidualnie dobranych materiałów (przepisy, porady) ma kodach użytkownika do publikacji co oznacza korzystanie z każdego miejsca na świecie
  • Newslettery przesyłane na skrzynkę mailową

Baza dostępna sieciowo w Bibliotekach WZiEU, WNEiZ, WPiA oraz w BG. Udostępnione jest również wejście na hasło w w/w jednostkach.

 


 

The Institute of Physics

Lista baz

IOP

Adres: http://iopscience.iop.org

Kolekcja The Institute of Physics (IOP) obejmuje 70 czasopism z fizyki, dostępnych w wersji elektronicznej wraz z pełnymi archiwami.


 

JSTOR

Lista baz

JSTOR

Adres: http://www.jstor.org/search/

 

Zapraszamy do korzystania z kolekcji JSTOR – elektronicznego archiwum czasopism naukowych z dziedziny biznesu oraz językoznawstwa i literatury. Zakres chronologiczny – od końca XIX w. z zachowaniem tzw. „moving wall” (przeważnie wynosi on 3-5 lat od roku bieżącego).

Dostęp do baz z każdego komputera w US.

 


 

Legal Source

Lista baz

Legal Source

 

Adres: http://search.ebscohost.com

 

Baza Legal Source jest doskonałym źródłem informacji dla prawników, pedagogów, ludzi biznesu, pracowników bibliotek prawniczych i innych osób związanych z prawem. Dzięki szerokiemu zakresowi pełnotekstowych wersji uznanych czasopism prawniczych Legal Source stanowi miarodajne źródło informacji na temat aktualnych problemów, badań i trendów w dziedzinie prawa. Zbiór obejmuje ponad 1200 czasopism pełnotekstowych i ponad 2,5 mln rekordów, w tym recenzje książek i odnośniki do spraw. Legal Source oferuje informacje dotyczące dziedziny prawa i zagadnień prawniczych, takich jak sądownictwo karne, prawo międzynarodowe, prawo federalne, zorganizowana przestępczość, prawo medyczne, prawo pracy, etyka i ochrona środowiska.

Tematyka bazy obejmuje:

 • Prawo administracyjne
 • Prawo antymonopolowe
 • Bankowość
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne
 • Planowanie przestrzenne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo najemcze
 • Korporacje międzynarodowe
 • Prawo patentowe
 • Poświadczenie autentyczności testamentu
 • Papiery wartościowe
 • Prawo podatkowe
 • Rozporządzenia handlowe

 

Baza dostępna przez EBSCOhost. Legal Source – baza dostępna na WPIA do końca 2015 r.

 


 

NATURE online

Lista baz

NATURE

Adres: http://www.nature.com/nature/index.html

 

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Zostało założone w 1869 r. przez Normana Lockyera. Czasopismo posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie. Tygodnik /Nature/ opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Dostęp obejmuje rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 r.

NATURE w wersji online dostępne ze wszystich komputerów US.

 


 

OECD iLibrary

Lista baz

OECD iLibrary

Adres:  http://www.oecd-ilibrary.org/

Jest to unikalna kombinacja wiarygodnych informacji biznesowych, rynkowych prezentowanych w formie czasopism, dokumentów roboczych, tabel, wykresów i danych pierwotnych. Zapewnia dostęp do unikalnej w skali światowej wiedzy i kluczowych zasobów z krajów OECD. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

 


 

Persée

Lista baz

Persee

 

Adres: http://www.persee.fr/web/guest/home

Cyfrowa kolekcja czasopism z nauk humanistycznych i społecznych Persée, tworzona przy współpracy francuskich instytucji naukowych, udostępnia w systemie Open Access francuskojęzyczne (oraz w mniejszej ilości anglojęzyczne) czasopisma naukowe, dysertacje, materiały sympozjalne i publikacje seryjne.

 

Systematycznie dygitalizowane czasopisma (222 tytuły) pogrupowane zostały w kolekcje dziedzinowe:

 • Antropologia
 • Archeologia
 • Sztuka
 • Ekonomia
 • Nauka o edukacji
 • Geografia
 • Historia Nauki o informacji i komunikacji
 • Prawo Językoznawstwo
 • Literatura
 • Filozofia
 • Nauki polityczne
 • Psychologia
 • Nauki społeczne
 • Socjologia

 


 

PROLA

Lista baz

PROLA

Adres: http://prola.aps.org

 

Physical Review OnLine Archive – pełnotekstowe archiwum materiałów publikowanych w czasopismach American Physical Society od 1893 do 2008 r. (wybrane tytuły).

Dostępna ze wszystkich komputerów US.

 


 

PROQUEST

Lista baz

PROQUEST

Adres: http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=8086

Baza za ABI/INFORM Complete dostępna z komputerów na WNEiZ, WZiEU i BG. Bazy ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses dostępne z komputerów na WNEiZ, WZiEU, WMAT-FIZ i BG.

 


ABI/INFORM COMPLETE

Bazy danych zawierające 5120 anglojęzycznych czasopism ekonomicznych. Znaczna część artykułów przedstawiona jest w wersji pełnotekstowej. Zapewnia stały dostęp do najnowszych wskaźników gospodarczych i finansowych oraz do przygotowywanych „na gorąco” analiz i prognoz.W skład pakietu wchodzą następujące bazy:

 • ABI/INFORM Dateline – dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W bazie można znaleźć informacje na temat badań związanych z zatrudnieniem, pakietami socjalnymi i kompensacyjnymi, lokalnych biznesów i przemysłu, strategii korporacji, fuzji firm, przejmowania firm, rozwoju biznesów, trendów marketingowych, nowych produktów oraz wpływu lokalnych przepisów legislacyjnych na biznes.
 • ABI INFORM Global to bieżąco aktualizowana baza bibliograficzno-pełnotekstowa artykułów z anglojęzycznych czasopism, magazynów i gazet z biznesu oraz ekonomii. Zawiera pełne teksty artykułów z około 1300 czasopism. Zakres tematyczny czasopism indeksowanych w bazie: ekonomia, zarządzanie, marketing i reklama, finanse, zasoby ludzkie, informatyka, a także informacje o ponad 60 tys. firm.
 • ABI/INFORM Trade & Industry baza daje bieżący dostęp do pełnych tekstów ponad 750 wiodących czasopism dotyczących handlu i różnych gałęzi przemysłu oraz wielu wiodących tytułów biznesowych.

 


 

SCIENCE DIRECT firmy ELSEVIER SCIENCE

Lista baz

SCIENCE DIRECT

 

Adres ICM: http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier

Adres wydawcy: SCIENCE DIRECT

 

Baza dostepna z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego i z serwera wydawcy.

 

W celu uzyskania pełniejszych informacji radzimy przeszukać bazy na obydwu serwerach. Pełnotekstowa baza oferuje dostęp do 2443 tytułów dotyczących m.in. takich dziedzin jak:

 • chemia,
 • inżynieria chemiczna,
 • informatyka,
 • nauki o ziemi,
 • ekonomia,
 • biznes i zarządzanie,
 • energetyka,
 • ochrona środowiska,
 • nauki biologiczne,
 • nauki społeczne,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • astronomia,
 • i inne.

 


 

Science On-line

Lista baz

Science On-line

Adres: http://www.sciencemag.org

 

 

 

Oferta bazy obejmuje: – nieograniczony dostęp sieciowy* poprzez Highwire, nowoczesną platformę internetową obsługującą czasopisma wydawane przez stowarzyszenia naukowe w USA

 • dostęp do *pełnej zawartości numerów* – w tym do sekcji ‚Peer-reviews’ (Research Articles + Reports) oraz sekcji ‚News’, niedostępnej w innych konsorcjach / bazach danych
 • dostęp do *numerów archiwalnych* (pełne teksty — *od 1997 r.* oraz abstrakty – od 6 października 1995r.)
 • dostęp do pełnych tekstów wszystkich *artykułów cytowanych* lub wymienianych w Science, znajdujących się w kolekcji Highwire (*760 czasopism*)
 • rozbudowane opcje wyszukiwania – w całej zawartości czasopisma od roku 1996
 • interaktywny system linkowania artykułów, cytatów, odnośników z odpowiednimi źródłami (t.j. /PubMed/, /Medline/, /ISI/, /Scopus/)

Science Magazine to amerykańskie czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Science zostało założone w 1880 roku przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 roku stało się organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Baza dostępna ze wszystkich komputerów US.

Informujemy, że od września 2015 na okres 16 miesięcy do końca roku 2016 wszyscy użytkownicy licencji Science mają zapewniony dodatkowy dostęp na zasadzie testowej do czasopism Science Signaling oraz Science Translational Medicine . Ponadto dostępne jest czasopismo open-access Science Advances .

 


 

Scopus

Lista baz

Scopus

 

Adres wydawcy: http://www.scopus.com

Baza dostepna również serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego:

Adres ICM: http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier

 

Scopus produkowana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Lista tytułów polskich do ściągnięcia w formacie xlsx title_list_pl-scopus

Baza dostępna ze wszystkich komputerów US.

 


 

SpringerLink

Lista baz

SpringerLink

Adres wydawcy: http://www.springerlink.com/
Adres ICM Uniwersytetu Warszawskiego: http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer

Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer i Kluwer Academics Publishers. Baza zawiera czasopisma z następujących dziedzin: rolnictwo, technologia żywności, ekologia, medycyna farmakologia, psychologia, filozofia, religia, edukacja, prawo, nauki humanistyczne, technika, matematyka, fizyka, chemia, astronomia, ekonomia. Baza dostępna z każdego komputera w US.

Lista czasopism udostępnionych przez wydawcę: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2011/Springer/journals2011_springer.xls.

 


 

vLex

Lista baz

vlex

Adres: http://vlex.com/account/login_ip

vLex jest pełnotesktową bazą prawniczą zawierającą materiały z ponad 120 krajów, dostępnych na unikalnej, kilkunastojęzycznej platformie. Misją vLex jest dostarczenie jak największej liczby publikacji prawniczych z całego świata. Baza umożliwia dostęp z urządzeń przenośnych (smart phone, tablety, e-czytniki).

Zawiera: wyczerpujące dane z 18 krajów; kluczowe informacje z 128 krajów; platforma dostępna w 13 językach; słowniki i narzędzia do tłumaczenia; 62,590.371

 


 

Web of Knowledge

Lista baz

Web of Knowledge

Adres: http://isiknowledge.com
http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

 

 

Platforma Web of Knowledge obejmuje bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należy: -Science Citation Index Expanded (SCIE), -Social Science Citation Index (SSCI), -Art & Humanities Citation Index (AHCI) i -Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR), która zawiera informacje między innymi o wartościach wskaźnika Impact Factor™ oraz Essential Science Indicators (ESI), prezentującej dane do oceny jakości artykułów.

Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako baza Web of Science (WoS) będący częścią WoK. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, pełne informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), w której około 11.000 czasopism podlega bieżącej indeksacji, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. W bazach SSCI i AHCI indeksowane są dodatkowo wybrane artykuły z czasopism z nauk ścisłych. Każdy rekord w indeksach cytowań zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy „Cited Reference Searching” pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora. Baza JCR zawiera ranking cytowalności czasopism, a baza ESI – rankingi cytowalności wiodących autorów, publikacji, instytucji i krajów.

W roku 2015 licencja WoS została rozszerzona o pakiet Citation Connection obejmujący następujące bazy (roczniki 2010-2015):

 • Biosis Citation Index
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index
 • Derwent Innovations Index
 • Zoological Records
 • Book Citation Index (BCI)
 • Current Chemical Reactions (CCR)
 • Index Chemicus (IC)

 

We wrześniu 2015 została także udostępniona nowa wersja bazy JCR i licencja została rozszerzona na zasadzie testowej o bazę Essential Science Indicators.

Baza dostępna ze wszystkich komputerów US

 


 

Wiley OnLine Library (dawniej Blackwell Synergy)

Lista baz

Wiley InterScience

Adres: http://onlinelibrary.wiley.com

Platforma Wiley Online Library zapewnia dostęp do ponad 4 milionów artykułów z 1500 czasopism. Dostarcza informacji o 9000 książek oraz setkach woluminów wielodziedzinowych materiałów źródłowych obejmujących prace naukowe, protokoły badań laboratoryjnych i bazy danych sygnowanych przez Wiley-Blackwell, Wiley-VCH, Jossey-Bass. Pełna lista czasopism, znajduje się pod adresem http://olabout.wiley.com. Nowy interfejs zapewnia prostą obsługę oraz intuicyjną nawigację rozszerzającą możliwości wyszukiwania.

Baza dostępna z każdego komputera US.

 


 

World eBook Library

WorldBookLibrary

Lista baz

Adres: http://community.ebooklibrary.org

World eBook Library to ponad 23 000 audiobooków i około 3 000 000 pełnotekstowych źródeł naukowych – książek i dokumentów elektronicznych w ok. 100 językach (te liczby stale rosną).

Baza składa się nie tylko z najistotniejszych oraz najpopularniejszych monografii, podręczników, słowników, encyklopedii, jak również rozmaitych publikacji rządowych. Pochodzą one z największych światowych bibliotek takich jak: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology ( publikacje unikatowe!!!), New York University, Michigan University, Stanford University. Źródła te zostały przetworzone cyfrowo i są w pełni przeszukiwanie.

Dodatkowo platforma zaopatrzona jest w słowniki i rozmaite narzędzia dla użytkowników, oto niektóre z nich:

 • Wyszukiwanie pełnotekstowe oraz funkcja wyszukiwania zaawansowanego – daje możliwość wyselekcjonowania publikacji o danej tematyce, języku lub w danym formacie (PDF/MP3);
 • Od maja 2013 wbudowany ’translator’-możliwość tłumaczenia pełnych tekstów; Własna półka z książkami;
 • Możliwość publikacji własnych prac na platformie;
 • Możliwość skorzystania z opcji dystrybucji i dygitalizacji źródeł Państwa biblioteki…

 

Publikacje na platformie World eBook Library nie zawierają żadnych DRM (Digital Rights Management) i występują w formacie PDF, a pliki Audio w formacie MP3. Są kompatybilne z rozmaitymi urządzeniami: iPod/iPad, czytniki ebooków; komputery stacjonarne oraz laptopy;

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-32-23


ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e-mail: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

Soboty zjazdowe

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności