Aby zdalnie zarejestrować się do systemu bibliotecznego:

1. Proszę wypełnić na stronie internetowej biblioteki formularz Wstępna rejestracja oraz zanotować nadany przez system tymczasowy numer rejestracji.

2. Proszę przesłać na adres biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl  następujące informacje:

– tymczasowy numer nadany przez system rejestracji,
– zdjęcie legitymacji studenckiej zawierające 13-cyfrowy numer znajdujący się pod kodem kreskowym.

3. Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej zarejestrowanie się do systemu bibliotecznego proszę:

– aktywować konto biblioteczne (pamiętając o zanotowaniu nadanego przez system hasła dostępu),
– zalogować się do konta bibliotecznego (wykorzystując 13-cyfrowy numer z legitymacji studenckiej).

4. Podczas najbliższej wizyty w Bibliotece Kampusowej Cukrowa EFZ:

– proszę okazać dyżurnemu bibliotekarzowi legitymację studencką,
– proszę podpisać kartę zapisu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów proszę o kontakt pod numerem tel. 91 444 3223

Uprzejmie powiadamiamy, że ponownie został aktywowany system naliczania kar za nieterminowy zwrot książek. Informację o zadłużeniu uzyskacie Państwo pisząc na adres: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl   lub dzwoniąc pod numer 91 444 3223.

Należności należy wpłacać na rachunek bankowy uczelni:

Bank Pekao SA nr   86 1240 3927 1111 0000 4099 0732

W tytule płatności prosimy wpisać:

Biblioteka US – imię i nazwisko – opłata za nieterminowy zwrot książek

lub

Biblioteka US – imię i nazwisko – opłata za abonament – Biblioteka

Jednocześnie informujemy, że:

1. Zwrot książek do Biblioteki Kampusowej Cukrowa EFZ automatycznie wstrzymuje naliczanie opłaty.
2. Opłatę za nieterminowy zwrot książek prosimy uiścić dopiero po ich zwrocie.
3. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać w bibliotece lub przesłać drogą elektroniczną na adres: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl 
4. Nieuregulowane zobowiązania, które przekroczą kwotę 20 złotych, blokują możliwość wypożyczania kolejnych książek.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-32-23


ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e-mail: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

Soboty zjazdowe

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności