Drodzy studenci I roku studiów!

Uprzejmie przypominamy o szkoleniu bibliotecznym dostępnym na stronie http://szkolenia.bg.szczecin.pl/

Warunkiem zaliczenia szkolenia bibliotecznego jest osiągnięcie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście elektronicznym, który jest dostępny w zakładce „SZKOLENIA”.

*Studenci, którzy z sukcesem zaliczyli na Uniwersytecie Szczecińskim elektroniczny test szkolenia bibliotecznego we wcześniejszych latach (po 2016 r.),
są zwolnieni z ponownego wykonania testu – zaliczenie zostanie wpisane na podstawie wyniku  zapisanego w elektronicznym systemie bibliotecznym.

  • Szkolenie ma na celu zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania biblioteki, korzystania ze zbiorów i wyszukiwania informacji.
  • Szkolenie kończy się testem, który w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego, zostanie potwierdzony pod koniec semestru w systemie informatycznym Uczelni.
  • Przed rozpoczęciem szkolenia zapoznaj się ze „Słowniczkiem„.
  • Aby przejść do strony testu, należy wybrać z menu głównego opcję „test i login studenta”.

Zaliczenie zostanie potwierdzone pod koniec semestru w systemie informatycznym uczelni.

Osobą odpowiedzialną za szkolenie biblioteczne dla Kampusu Mickiewicza jest Pani mgr Dorota Trociuk, tel. 91 444 20 55, dorota.trociuk@usz.edu.pl,

dla Kampusu Cukrowa Pani mgr Danuta Stawińska, tel. 91 444 1816, danuta.stawinska@usz.edu.pl

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-32-23


ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e-mail: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

Soboty zjazdowe

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności