Scite_ Test bazy w okresie 01-31.05.2022

Scite_ to baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych: ponad 1 mld cytowań wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 29 mln pełnych artykułów.

Co wyróżnia scite_ to Smart Citiations, które wyświetlają te same informacje bibliograficzne, które są widoczne w tradycyjnych indeksach cytowań (w tym wskaźnik cytowania), jednocześnie dostarczając kompleksowe informacje kontekstowe takie jak fragment tekstu z cytowanym elementem (zdanie zawierające cytat z przytoczonej publikacji), kontekst cytowania (zdania przed i po cytowaniu), lokalizację cytowania w przytoczonym artykule (wg struktury IMRAD: czy to Wprowadzenie, Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja itp.), typ cytowania wskazujący na stanowisko cytującego (popierające tezę, przeciwstawne lub neutralne) oraz informacje redakcyjne z Crossref i PubMed. Platforma scite_ zawiera pełne teksty oraz daje możliwość obserwacji własnych badań i częstotliwości ich cytowania.

Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni otworzyć stronę https://scite.ai z adresów IP komputerów uczelnianych. Pojawi się komunikat ” Welcome! your institution subscribes to an organization-wide license of scite”, który informuje, że dostęp działa i użytkownicy mają możliwość korzystania ze wszystkich zasobów.

Niemniej jednak strona zasugeruje konieczność zalogowania, dlatego prosimy o utworzenie konta przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni. Po zalogowaniu powinna pojawić się informacja o dostępie Premium+ w ramach danej instytucji.

Szkolenie dla całej społeczności Uniwersytetu Szczecińskiego zostanie przeprowadzone 9 maja o godz. 14:00 za pośrednictwem ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/83639187931?pwd=ZDVmVDJlZVFPZXZYT0lsSStSaGY4dz09

What is scite? Meet the future of citations https://www.youtube.com/watch?v=RAPq3FnXp7k

Scite Reference Check: https://www.youtube.com/watch?v=kPUr2v4mtws

scite Citation Statement Search: https://www.youtube.com/watch?v=ogh6lfVHtlk

scite webinar (2-22-2022): https://www.youtube.com/watch?v=cLP0TE9myIk

scite Browser Extension: https://www.youtube.com/watch?v=NL0f1MUevzY

scite Reports: https://www.youtube.com/watch?v=xgVcB9BI28Q

scite Webinar: A Researchers Perspective: https://www.youtube.com/watch?v=drUKPvs3ilc

How to use scite to help with your research: https://www.youtube.com/watch?v=7L2TzSo_VVo

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-32-23


ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e-mail: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

Soboty zjazdowe

9:00 - 14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności