• Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa – prowadzona przez Bibliotekę Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie.
  • Bibliologiczna Biblioteka CyfrowaBiblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zamieszcza publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej.
  • Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu – pierwsza z kościelnych bibliotek, należących do Federacji FIDES, która dzięki dofinansowaniu MKiDN posiada własną pracownię digitalizacyjną. Pierwsze umieszczone w niej pozycje to „Dialog o Zbigniewie Oleśnickim” Jana Długosza, „Sandomierzanin” z 1914 r., „Siewca Prawdy” z 1938 r. Najobszerniejsza z dostępnych w Bibliotece kolekcji gromadzi materiały regionalne.
  • POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa – udostępnia najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Prezentuje dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania.
  • Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych – Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku zawiera możliwie wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki. Zostały one zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku” zawierającej opisy prawie 2 tys. jednostek bibliograficznych. Skany prezentowane w CBDU zostały wykonane z mikrofilmów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, co było możliwe dzięki uprzejmości Dyrekcji tej biblioteki. Skanowanie wykonano w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji BN.
  • Open Library – projekt non-profit, mający na celu zgromadzenie w jednej bibliotece cyfrowej wszystkich wydanych książek.
Skontaktuj się z nami!


(91) 444-14-62 (91) 444-14-61


ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin
e-mail: biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

Poniedziałek 09:00 – 14:30 Wtorek 09:00 – 14:30 Środa 09:00 – 18:00 Czwartek 09:00 – 14:30 Piątek 09:00 – 14:30

Sobota

Biblioteka nieczynna

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności