Historia

Historia obecnej Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego sięga lat 80-tych i początków Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie (mieszczącego się wówczas na Golęcinie). Tam właśnie rozpoczęto gromadzenie książek i czasopism teologicznych, filozoficznych a także z innych dziedzin humanistycznych oraz literatury pięknej. Mimo braku biblioteki z prawdziwego zdarzenia, księgozbiór ten zaczęto od razu udostępniać w celach dydaktycznych – zajmowali się tym wówczas alumni Seminarium. Księgozbiór nie był skatalogowany.

Z początkiem 1983 roku władze seminaryjne zatrudniły Wacława Żywickiego, któremu powierzono zadanie utworzenia biblioteki, na bazie wciąż powiększającego się księgozbioru.

Z czasem zatrudniono dwoje kolejnych pracowników. Zbiory zostały zainwentaryzowane, sporządzono kartkowe katalogi książek i czasopism.

Biblioteka przyjęła formułę otwartą a księgozbiór udostępniano wszystkim zainteresowanym.

W roku 1986 zbiory biblioteczne przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Papieża Pawła VI, gdzie mieszczą się do dziś. Przez kolejne lata zbiory były trzykrotnie przenoszone w obrębie kompleksu seminaryjnego. Dziś Biblioteka zajmuje pomieszczenia przystosowane do potrzeb bibliotecznych.

Od początku roku 2004, wraz z utworzeniem Wydziału Teologicznego US, Bibliotekę Seminaryjną przekształcono w Bibliotekę Wydziału Teologicznego US i stała się ona jedną z agend Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Księgozbiór, na mocy specjalnego porozumienia z władzami US, pozostał jednak własnością Kościoła i wzbogacany jest ze środków kościelnych.

Od 1991 roku Biblioteka Wydziału Teologicznego jest członkiem Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, pracuje w propagowanym przez Federację systemie MAK a jej zbiory są w całości wprowadzone do katalogu elektronicznego.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-14-62 (91) 444-14-61


ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin
e-mail: biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

Poniedziałek 09:00 – 14:30 Wtorek 09:00 – 14:30 Środa 09:00 – 18:00 Czwartek 09:00 – 14:30 Piątek 09:00 – 14:30

Sobota

Biblioteka nieczynna

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności