Uwaga. Od 21 lipca 2008r. możliwy jest dostęp do baz on-line dla komputerów spoza sieci US. Więcej informacji tutaj.
Dostęp jest możliwy także przez OPAC Katalogu Głównego.
Wszelkie opinie o bazach on-line oraz problemy z dostępem zdalnym prosimy zgłaszać na adres info[at]bg.szczecin.pl

AIP/APS

(American Institute of Physics / American Physical Society)

Adres: http://scitation.aip.orgAIP/APS

AIP-Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) udostępniane są z serwera Scitation należącego do AIP, z archiwizacją na serwerze w ICM. W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do 9 tytułów AIP (Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments oraz Physics Today) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych. Na platformie Scitation znajdują się też streszczenia (baza SPIN) 2.25 milliona streszczeń artykułów z wiodących czasopism fizycznych.

APS-Czasopisma American Physical Society (APS) dostępne są na serwerze APS. W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do 7 tytułów APS (Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physics) wraz z pełnymi archiwami – pakiet PROLA (Physical Review Online Archive) – adres: http://prola.aps.org/).

Do pobrania przewodnik po zasobach platformy Scitation scitation_guide.pdf: scitation_guide

Do celów badawczych polecane jest używanie platformy Scitation. Znajduje się tam 2.25 miliona streszczeń artykułów z wiodących czasopism fizycznych (baza SPIN). Sciation pozwala na: szerokie i różnorodne wyszukiwanie, automatyczne połączenia do i z baz abstraktowych tj.: Scitation record (Citation Links), Citing Article Links, SPIN Database, PROLA, i wiele innych. Porządkuje i udostępnia linki do czasopism (pod warunkiem prenumeraty) również innych wydawców, np. SIAM, ASME, ASCE podstawowe oraz zaawansowane tryby przeszukiwania, a także wybór czasopisma wg listy alfabetycznej czasopism, listy wydawców lub kategorii. Pełna współpraca z RefWorks, EndNote Personalizacja (własne konto) pozwala tworzenie własnej kolekcji pełnotekstowych artykułów, udostępnianie kolekcji innym osobom, dostęp do streszczeń (płatnych) czasopism.

TYTUŁY OFEROWANE PRZEZ AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP)

TYTUŁY OFEROWANE PRZEZ AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (APS)

TYTUŁY OFEROWANE PRZEZ AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICS TEACHERS

TYTUŁY OFEROWANE PRZEZ ACOUSTIAL SOCIETY OF AMERICA

TYTUŁY OFEROWANE PRZEZ AMERICAN VACUUM SOCIETY


^ Powrót do listy baz ^

BANKOWOŚĆ – FINANSE – SAMORZĄD – WIEDZA ONLINE

Adres: http://www.alebank.pl

alebankInformujemy, że Uniwersytet Szczeciński bierze udział w ogólnopolskim programie „Bankowość – Finanse – Samorząd – wiedza online”.

Program zapewnia studentom i pracownikom naukowym Uczelni bezpłatny dostęp do następujących czasopism:
– Bank-Miesięcznik finansowy
– Nowoczesny Bank Spółdzielczy
– Europejski Doradca Samorządowy
– Finansowanie Nieruchomości
– Kurier Finansowy.

Warunkiem uzyskania dostępu do czasopism jest rejestracja na stronie: www.alebank.pl


^ Powrót do listy baz ^

BAZA PATENTS GLOBAL

Adres: http://search.proquest.com/professional/

BazaPatentsGlobal

zawiera dane patentowe ze wszystkich krajów objętych WIPO (http://www.wipo.int/members/en/). Niektóre jej części są generowane jako podbazy dotyczące wybranych krajów, inne – jako bloki.

Podbazy dotyczą m.in.
Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Korei Płd., Luksemburga, Meksyku, Monako, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, USA.
Pozostałe kraje przeszukiwane są jako części:
• Eurasia Patent full text (kraje dawnego ZSRR),
• European Patent full text (36 krajów europejskich, obejmuje wszystkie europejskie zgłoszenia i udzielone patenty, zawiera rekordy bibliograficzne do zgłoszeń członków Patent Cooperation Treaty przeniesionych do EPO, od roku 1978, cotygodniowe aktualizacje),
• Global Patents Bibliographic (dane z dodatkowych 65 krajów nie ujętych w bazie pełnotekstowej, uwzględnia pliki PDF),
• INPADOC Family and Legal Status (z European Patent Office, zawiera dane bibliograficzne, abstrakty z 99 instytucji patentowych, informacje o statusie prawnym z ponad 60 instytucji patentowych i informacje o patentach powiązanych),
• JAPIO Patent Abstracts of Japan,
• WIPO Patents Full Text. Poszczególne bloki można przeszukiwać razem lub osobno.

Dostęp do PQ Patents Global pod poniższym adresem http://search.proquest.com/professional ze wszystkich komputerów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej: Baza Patents Global Collection


^ Powrót do listy baz ^

BAZEKON

BazeEkon

Adres: https://bazekon.uek.krakow.pl/

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. BazEkon-adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytutów naukowych również pozarządowych.

Rejestruje artykuły z ponad 690 polskich czasopism/serii naukowych od 1992r. Zawiera ponad 74 tys. rekordów. Baza częściowo pełnotekstowa. Bazę współtworzą SGH W-wa, UE-Kraków.


^ Powrót do listy baz ^

BAZTECH

BAZTECHAdres: http://baztech.icm.edu.pl

Baza danych bibliograficzno-abstraktowa o zawartości czasopism technicznych oraz wybranych z nauk ścisłych i ochrony środowiska. Tworzona od 1998 roku przez 22 biblioteki akademickie i branżowe ośrodki informacji naukowo-technicznej. W bazie indeksowane są artykuły z ok. 600 czasopism naukowych oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Ogólnodostępna.


^ Powrót do listy baz ^

BAZTOL

BAZTOLAdres: http://baztol.ml.put.poznan.pl/

Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych – zawiera opisy polskich witryn, serwisów, publikacji naukowych i baz danych zamieszczonych w sieci, tworzonych w Polsce, związanych tematycznie z naukami technicznymi.


^ Powrót do listy baz ^

EBOOKS ON EBSCOHOST

ebooks EBSCOhost

Adres: http://search.ebscohost.com

Dostęp do kolekcji przez serwer EBSCOhost z wszystkich komputerów US. Lista zakupionych przez US książek ebscohost-books-2015 w formacie pdf.


^ Powrót do listy baz ^

EBSCO EIFL

EBSCO EIfLAdres: http://search.ebscohost.com

Firma EBSCO umożliwia w ramach projektu EIfL Direct dostęp do baz danych z każdego komputera w US. EBSCO Publishing oferuje użytkownikom dostęp online do pakietu podstawowego baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct – EIfl Direct. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy. Do bazy dodano zawartość bazy Academic Search Complete.


^ Powrót do listy baz ^

ECONLIT WITH FULL TEXT

EconLit

Adres: http://search.ebscohost.com

Baza EconLit with Full Text zawiera pełny indeks dostępny w bazie EconLit oraz pełnotekstowe wersje blisko 600 czasopism, w tym czasopism American Economic Association – bez okresu karencji (opóźnienia).


^ Powrót do listy baz ^

EMERGING MARKETS INFORMATION SERVICE (EMIS)

EMISAdres: http://site.securities.com/ch.html?pc=PL

To serwis internetowy zawierający informacje o ponad 80 rynkach wschodzących na całym świecie.

Dla każdego kraju serwis oferuje dostęp do ponad kilkuset źródeł informacji w językach lokalnych oraz w języku angielskim, w tym ponad 540 dla rynku polskiego, zawierających wiadomości finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek. W serwisie EMIS dostępne są pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki, analizy dane makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.

EMIS jest rozwijany przez firmę ISI Emerging Markets od 1994 roku.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SERWISIE EMIS

 • Kompletny zestaw informacji o rynkach wschodzących – dostarczanych bezpośrednio z ponad 80 krajów w Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Australii.
 • Informacje kluczowe dla biznesu – bieżące wydarzenia, informacje ze spółek i sektorów, dane finansowe i analizy makroekonomiczne, opinie i komentarze.
 • E-mail alert – możliwość ustawienia automatycznych powiadomień o wydarzeniach dotyczących rynków, spółek i sektorów.
 • Łatwe wyszukiwanie we wszystkich zasobach serwisu – źródła są uporządkowane według kategorii, zarchiwizowane, zindeksowane; intuicyjny interfejs pozwala na znalezienie informacji według wybranych kryteriów.
 • Wyspecjalizowany dział obsługi klientów – abonament serwisu EMIS obejmuje możliwość stałego kontaktu z biurami firmy w 29 krajach.

SERWIS EMIS ZAWIERA

 1. Zarchiwizowane i zindeksowane wiadomości w języku angielskim i w językach lokalnych z największych gazet, tygodników, miesięczników i pism branżowych
 2. Łatwe do wyszukania analizy i raporty dotyczące spółek i sektorów, które można czytać online lub zapisać na dysku twardym.
 3. Wykresy kluczowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, stopa bezrobocia, stopy procentowe, kursy walut.
 4. Profile spółek wraz z przychodami oraz lista najważniejszych sektorów.
 5. Kursy walut, indeksy giełdowe oraz kursy spółek – informacje decydujące o zachowaniu rynku.
 6. Pasek nawigacji, według standardu stosowanego we wszystkich krajach, ułatwiający dostęp do głównych sekcji bazy danych.

EMIS w Polsce jest dostępny w j.ang. lub polskim. Można znaleźć tu istotne informacje, takie jak prognozy, wiadomości, dane rynkowe, finanse przedsiębiorstw, dokumenty analityczne.


^ Powrót do listy baz ^

GMID

Adres: http://www.portal.euromonitor.com

GMID

GMID (Global Market Information Database) to światowa baza danych statystycznych i marketingowych dostarczająca biznesowej i statystycznej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach.

 


^ Powrót do listy baz ^

HAL (HYPER ARTICLES EN LIGNE)

HAL (Hyper Articles en Ligne)Adres: http://hal.archives-ouvertes.fr/

HAL (Hyper Articles en Ligne) – francuskie multidyscyplinarne archiwum prac naukowych dostępne w systemie open access. Archiwum zawiera głównie (lecz nie tylko) artykuły autorów francuskich, pracujących we Francji, artykuły z czasopism wydawanych we Francji, etc. W tej chwili w Hyper Articles en Ligne zgromadzonych zostało 153 821 dokumentów pełnotekstowych.
HAL jest przeznaczone do składania i rozprzestrzeniania artykułów naukowych publikowanych w czasopismach lub wydawnictwach zwartych lub jeszcze niepublikowanych; rozpraw doktorskich i habilitacyjnych pochodzących z państwowych i niepaństwowych uczelni oraz placówek badawczych zarówno francuskich, jak i zagranicznych.

Dziedziny w Hyper Articles en Ligne:
Nauki chemiczne
Nauki kognitywne [cognitive science] – interdyscyplinarna dziedzina, poruszająca zagadnienia dotyczące świadomości, umysłu, percepcji, budowy i działania mózgu oraz sztucznej inteligencji
Informatyka
Inżynieria
Socjologia
Nauki humanistyczne i społeczne
Przyrodoznawstwo
Matematyka
Nauki o układach nieliniowych
Fizyka
Finanse
Astrofizyka
Statystyka

Ponadto, pod adresem http://www.ccsd.cnrs.fr/spip.php?article41 – przewodnik dla zainteresowanych składaniem prac w archiwum cyfrowym (przewodnik dostępny tylko w języku francuskim).


^ Powrót do listy baz ^

IBUK.PL CZYTELNIA-ONLINE

ibukAdres: http://libra.ibuk.pl/,

Kody PIN zdalnego dostępu z komputerów domowych, czytników i telefonów można otrzymać w Informatorium BG US lub u kierowników bibliotek wydziałowych.

Instrukcja dla użytkowników serwisu libra.ibuk.pl:
Zastosowana w IBUK Libra aplikacja do czytania książek działa w oknie przeglądarki, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/ przejście do czytania odbywa się przez pozycję w menu „Publikacje, do których mamy dostęp” lub bezpośrednio z poziomu wybranej książki. Prawidłowe działanie czytnika książek w przeglądarce, zapewniają przeglądarki wspierające standard HTML5 z włączoną osługią Javascript oraz plików cookies.

Lista dostępnych książek dostepneksiazki-BGUS2016

Do pobrania instrukcja aktywacji zdalnego dostępu do kolekcji zakupionej przez BG US na platformie ibuk.pl.
ibuk_aktywacja_pin


^ Powrót do listy baz ^

JSTOR

JSTORAdres: http://www.jstor.org/search/

Zapraszamy do korzystania z kolekcji JSTOR – elektronicznego archiwum czasopism naukowych z dziedziny biznesu oraz językoznawstwa i literatury. Zakres chronologiczny – od końca XIX w. z zachowaniem tzw. „moving wall” (przeważnie wynosi on 3-5 lat od roku bieżącego).

Dostęp do baz z każdego komputera w US.


^ Powrót do listy baz ^

NATURE ONLINE

NATUREAdres: http://www.nature.com/nature/index.html

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Zostało założone w 1869 r. przez Normana Lockyera. Czasopismo posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie. Tygodnik /Nature/ opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Dostęp obejmuje rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 r.

NATURE w wersji online dostępne ze wszystkich komputerów US.


^ Powrót do listy baz ^

OECD ILIBRARY

OECD iLibraryAdres:  http://www.oecd-ilibrary.org/

Jest to unikalna kombinacja wiarygodnych informacji biznesowych, rynkowych prezentowanych w formie czasopism, dokumentów roboczych, tabel, wykresów i danych pierwotnych. Zapewnia dostęp do unikalnej w skali światowej wiedzy i kluczowych zasobów z krajów OECD. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej.


^ Powrót do listy baz ^

PERSÉE

Persee

Adres: http://www.persee.fr/web/guest/home

Cyfrowa kolekcja czasopism z nauk humanistycznych i społecznych Persée, tworzona przy współpracy francuskich instytucji naukowych, udostępnia w systemie Open Access francuskojęzyczne (oraz w mniejszej ilości anglojęzyczne) czasopisma naukowe, dysertacje, materiały sympozjalne i publikacje seryjne.

Systematycznie dygitalizowane czasopisma (222 tytuły) pogrupowane zostały w kolekcje dziedzinowe:

 • Antropologia
 • Archeologia
 • Sztuka
 • Ekonomia
 • Nauka o edukacji
 • Geografia
 • Historia Nauki o informacji i komunikacji
 • Prawo Językoznawstwo
 • Literatura
 • Filozofia
 • Nauki polityczne
 • Psychologia
 • Nauki społeczne
 • Socjologia

^ Powrót do listy baz ^

PROQUEST

PROQUESTAdres: http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=8086

Baza ABI/INFORM Collection (dawniej ABI/INFORM Complete) dostępna ze wszystkich komputerów Uniwersytetu Szczecińskiego.

to najbardziej wszechstronna baza danych z zakresu ekonomii. Składa się z:

 • ABI/INFORM Dateline
 • ABI/INFORM Global
 • ABI INFORM Trade and Insustry
 • ABI/INFORM Archive

ABI/INFORM™ Collection obejmuje ponad 8500 tytułów czasopism, z czego 7100 pełnotekstowych, bardzo bogaty zbiór raportów takich jak:
Country Reports (Zawierają informacje o 79 krajach, w tym z 20 rynków rozwijających się);
Business Monitor International (zawiera ponad 900 kwartalnych raportów dotyczących 22 dziedzin gospodarki dla szerokiej grupy krajów);
Pogłębione raporty First Research (obejmują 300 branż gospodarki i analizują aktualne tendencje.
Aktualizacja kwartalna);
ISI Emerging Markets (informacja dla ponad 80 nowych rynków, obejmujących między innymi Brazylię, Rosję, Indię, Chiny, Tajlandię, regiony takie jak Europa środkowa i wschodnia, Bliski Wschód, Afryka sub-saharyjska).

Baza składa się ponadto z ekspertyz i analiz nieperiodycznych, ponad 40 000 dysertacji, 165 000 dokumentów roboczych SSRN, najważniejsze gazety, jak The Wall Street Journal czy The Financial Times.
Proquest współpracuje z wydawcami pierwszego szeregu, jak np. MIT Sloan Management Review, Rand Journal of Economics, European Management Review, Springer, Emerald, Cambridge University Press, American Economic Association, inni to: The Economist Intelligence Unit, First Research Reports, Business Monitor International, Oxford Analytica, Oxford Economic Forecasting, ISI Emerging Markets, SSRN Network working papers.

Baza zawiera na zasadzie wyłączności – tygodnik the Economist, dzienniki the Wall Street Journal, the Financial Times. Międzynarodowy zasięg bazy daje badaczom pełny obraz przedsiębiorstw i trendów biznesowych na całym świecie. Baza wyróżnia się unikalnym indeksowaniem i na bieżąco uzupełnianym tezaurusem kluczowych terminów. Rocznie dodawanych jest ponad 100 aktualnych terminów.


^ Powrót do listy baz ^

SCIENCE DIRECT FIRMY ELSEVIER SCIENCE

SCIENCE DIRECTAdres na platformie INFONA: http://www.infona.pl
Adres wydawcy: SCIENCE DIRECT

Baza dostepna z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego i z serwera wydawcy.
W celu uzyskania pełniejszych informacji radzimy przeszukać bazy na obydwu serwerach. Pełnotekstowa baza oferuje dostęp do 2443 tytułów dotyczących m.in. takich dziedzin jak:

 • chemia,
 • inżynieria chemiczna,
 • informatyka,
 • nauki o ziemi,
 • ekonomia,
 • biznes i zarządzanie,
 • energetyka,
 • ochrona środowiska,
 • nauki biologiczne,
 • nauki społeczne,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • astronomia,
 • i inne.

^ Powrót do listy baz ^

SCIENCE ON-LINE

Science On-lineAdres: http://www.sciencemag.org

Oferta bazy obejmuje: – nieograniczony dostęp sieciowy* poprzez Highwire, nowoczesną platformę internetową obsługującą czasopisma wydawane przez stowarzyszenia naukowe w USA

 • dostęp do *pełnej zawartości numerów* – w tym do sekcji ‚Peer-reviews’ (Research Articles + Reports) oraz sekcji ‚News’, niedostępnej w innych konsorcjach / bazach danych
 • dostęp do *numerów archiwalnych* (pełne teksty — *od 1997 r.* oraz abstrakty – od 6 października 1995r.)
 • dostęp do pełnych tekstów wszystkich *artykułów cytowanych* lub wymienianych w Science, znajdujących się w kolekcji Highwire (*760 czasopism*)
 • rozbudowane opcje wyszukiwania – w całej zawartości czasopisma od roku 1996
 • interaktywny system linkowania artykułów, cytatów, odnośników z odpowiednimi źródłami (t.j. /PubMed/, /Medline/, /ISI/, /Scopus/)

Science Magazine to amerykańskie czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Science zostało założone w 1880 roku przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 roku stało się organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Baza dostępna ze wszystkich komputerów US.

Informujemy, że od września 2015 na okres 16 miesięcy do końca roku 2016 wszyscy użytkownicy licencji Science mają zapewniony dodatkowy dostęp na zasadzie testowej do czasopism Science Signaling oraz Science Translational Medicine . Ponadto dostępne jest czasopismo open-access Science Advances .


^ Powrót do listy baz ^

SCOPUS

Scopus

Adres wydawcy: http://www.scopus.com

Baza dostepna również serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego:

Adres ICM: http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier

Scopus produkowana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Lista tytułów polskich do ściągnięcia w formacie xlsx title_list_pl-scopus

Baza dostępna ze wszystkich komputerów US.


^ Powrót do listy baz ^

SPRINGERLINK

SpringerLinkAdres wydawcy: http://www.springerlink.com/
Adres ICM Uniwersytetu Warszawskiego: http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer

Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer i Kluwer Academics Publishers. Baza zawiera czasopisma z następujących dziedzin: rolnictwo, technologia żywności, ekologia, medycyna farmakologia, psychologia, filozofia, religia, edukacja, prawo, nauki humanistyczne, technika, matematyka, fizyka, chemia, astronomia, ekonomia. Baza dostępna z każdego komputera w US.

Lista czasopism udostępnionych przez wydawcę: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2011/Springer/journals2011_springer.xls.


^ Powrót do listy baz ^

WEB OF SCIENCE

dawniej Web of Knowledge


lg_webofscience

Adres 1: http://isiknowledge.com
Adres 2: http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

Platforma Web of Knowledge obejmuje bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należy:
– Science Citation Index Expanded (SCIE),
– Social Science Citation Index (SSCI),
– Art & Humanities Citation Index (AHCI),
– Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak
Journal Citation Report (JCR),
– która zawiera informacje między innymi o wartościach wskaźnika Impact Factor™
Essential Science Indicators (ESI), prezentującej dane do oceny jakości artykułów

Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako baza Web of Science (WoS) będący częścią WoK.

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, pełne informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), w której około 11.000 czasopism podlega bieżącej indeksacji, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. W bazach SSCI i AHCI indeksowane są dodatkowo wybrane artykuły z czasopism z nauk ścisłych. Każdy rekord w indeksach cytowań zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy „Cited Reference Searching” pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora. Baza JCR zawiera ranking cytowalności czasopism, a baza ESI – rankingi cytowalności wiodących autorów, publikacji, instytucji i krajów.

W roku 2015 licencja WoS została rozszerzona o pakiet Citation Connection obejmujący następujące bazy (roczniki 2010-2015):

 • Biosis Citation Index
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index
 • Derwent Innovations Index
 • Zoological Records
 • Book Citation Index (BCI)
 • Current Chemical Reactions (CCR)
 • Index Chemicus (IC)

We wrześniu 2015 została także udostępniona nowa wersja bazy JCR – Essential Science Indicators na zasadzie licencji testowej.

Baza dostępna ze wszystkich komputerów US

Pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters

Komplet baz objętych licencją jest udostępniony na platformie Web of Science na serwerze wydawcy.

Licencje krajowe
• Elsevier
• Ebsco
• Nature i Science
• Scopus
• Springer
• Web of Scicne
• Wiley

^ Powrót do listy baz ^

WILEY ONLINE LIBRARY (DAWNIEJ BLACKWELL SYNERGY)

Wiley InterScienceAdres: http://onlinelibrary.wiley.com

Platforma Wiley Online Library zapewnia dostęp do ponad 4 milionów artykułów z 1500 czasopism. Dostarcza informacji o 9000 książek oraz setkach woluminów wielodziedzinowych materiałów źródłowych obejmujących prace naukowe, protokoły badań laboratoryjnych i bazy danych sygnowanych przez Wiley-Blackwell, Wiley-VCH, Jossey-Bass. Pełna lista czasopism, znajduje się pod adresem http://olabout.wiley.com. Nowy interfejs zapewnia prostą obsługę oraz intuicyjną nawigację rozszerzającą możliwości wyszukiwania.

Licencja Wiley zawiera też 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 (licencja została rozszerzona od maja 2016), patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem „o-book”

Baza dostępna z każdego komputera US.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-2055


ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
e-mail: biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl wypozyczalnia.mickiewicza@usz.edu.pl

Poniedziałek - piątek:

9:00 - 19:00

sobota:

9:00-14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności