Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej jest wyposażona w 20 miejsc czytelniczych i 4 stanowiska komputerowe.

W czytelni znajdują się czasopisma i periodyki z zakresu nauk  ekonomicznych: zarządzania i marketingu, finansów i bankowości, handlu wewnętrznego i zagranicznego, mikro- i makroekonomii, ekonometrii, stosunków międzynarodowych a także  turystyki, ochrony środowiska i informatyki. Jest bardzo pokaźny księgozbiór zeszytów naukowych, prac naukowych i habilitacyjnych,  rozpraw i studiów zawierających artykuły naukowców  rodzimej uczelni,  jak również innych uczelni ekonomicznych w całym kraju. Oprócz wyżej wymienionych zbiorów są dzienniki i czasopisma o treściach ogólnoekonomicznych . Czytelnia posiada wolny dostęp do półek i regałów, w wolnym dostępie jest ok. 60 tytułów polskich i zagranicznych czasopism.

Przy Czytelni funkcjonują trzy katalogi tradycyjne: alfabetyczny, serii i rzeczowy(niedawno utworzony)  oraz katalog elektroniczny z bazą KOHA.

Dla czytelników dostępny jest nowoczesny skaner.

Czytelnia udostępnia wydawnictwa zwarte na miejscu. Najbardziej poczytna część księgozbioru Czytelni jest udostępniana na zasadzie wolnego dostępu. Pozostała zaś znajduje się w magazynach i jest dostępna po wypełnieniu rewersu.

Liczba książek w wolnym dostępie – 6 119 wol.

  1. Stanowiska komputerowe przeznaczone są do wyszukiwania informacji w bazach danych udostępnianych tylko na miejscu oraz dostępnych poprzez Internet.
  2. Z komputerów można korzystać wyłącznie po pozostawieniu u dyżurnego bibliotekarza legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości.
  3. Stanowisko komputerowe wskazuje użytkownikowi dyżurny bibliotekarz.
  4. Istnieje możliwość wydrukowania wyszukanych informacji oraz skanowanie (tabel, wykresów) z materiałów bibliotecznych. Skanowanie innych materiałów jest dopuszczalne tylko za zgodą dyżurnego bibliotekarza. Są to usługi odpłatne – należności wnosi się według ustalonego cennika, który stanowi załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych US.
  5. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, wyglądzie pulpitu, instalowanie dodatkowego oprogramowania itp. Wykorzystywanie sprzętu do celów niezgodnych z przeznaczeniem (gry, wysyłanie SMS-ów, oglądanie filmów divx, komunikatory Internetowe, P2P) jest zabronione.
  6. Stanowiska komputerowe poddawane są stałemu monitorowaniu. Administrator systemu bez uprzedzenia może przerwać działanie poszczególnych programów komputerowych.
  7. Użytkownikom nie przestrzegającym postanowień Regulaminu mogą być zawieszone prawa do użytkowania komputerów.
  8. W okresie nasilonego zainteresowania usługami, czas korzystania z komputerów może zostać ograniczony do 1 godziny.
  9. Wszelkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
Skontaktuj się z nami!


(91) 444-2055


ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
e-mail: biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl wypozyczalnia.mickiewicza@usz.edu.pl

Poniedziałek - piątek:

9:00 - 19:00

sobota:

9:00-14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności