Biblioteka Ekonomiczna to najstarsza i największa biblioteka w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Działalność nierozerwalnie związana jest z wyższym szkolnictwem ekonomicznym na Pomorzu Zachodnim. Jej początki, podobnie jak Wydziału sięgają 1946 roku, gdyż równolegle z uruchamianiem Akademii Handlowej przystąpiono do organizowania biblioteki. Przez okres pierwszych 10 lat biblioteka pełniła funkcję biblioteki głównej, następnie biblioteki wydziałowej, międzywydziałowej i na powrót jest wydziałową biblioteką naukową Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania (dawny Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania).

Celem głównym jest wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych związanych tematycznie z uprawianymi na Wydziale dyscyplinami i badaniami naukowymi oraz prowadzonymi kierunkami kształcenia. Biblioteka przetwarza pierwotne i wtórne źródła informacji naukowej, organizuje i prowadzi przysposobienia biblioteczno-informacyjne oraz propaguje i promuje działalność biblioteki na zewnątrz Uczelni. Powszechna dostępność do zbiorów sprawia, iż biblioteka ma charakter publiczny, przez co staje się cenną skarbnicą wiedzy dla społeczności lokalnej. Biblioteka Ekonomiczna mieści się na I i II piętrze w starym gmachu Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania  przy ul. A. Mickiewicza 66.

Obecnie zasób biblioteczny liczy ok. 80 tys. woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. Na bieżąco do Biblioteki wpływa przeszło 300 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych. Księgozbiór opatrzony jest następującymi sygnaturami: S – książki dostępne w Wypożyczalni, podlegają wypożyczeniom do domu na okres od 2 tygodni do 1 miesiąca oraz E – książki dostępne w Czytelni, stanowiące księgozbiór prezencyjny udostępniany na miejscu w godzinach otwarcia, (wyjątek stanowią tzw. wypożyczenia nocne i weekendowe). Czytelnia udostępnia także na miejscu czasopisma i wydawnictwa ciągłe opatrzone sygnaturą Ec, łącznie ok. 2,5 tys. tytułów druków. Użytkownicy mogą korzystać z 2 agend udostępniania, swobodne poruszanie się po nich zapewnia system szkoleń realizowanych w bibliotece. Obejmuje on przysposobienie biblioteczne oraz podstawy informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych technik informacyjnych.

Czytelnia z nieograniczonym dostępem do zbiorów  oferuje łącznie 40 miejsc tradycyjnych oraz 30 stanowisk komputerowych przygotowanych do pracy własnej studentów, zapewniających wieloaspektowe poszukiwanie literatury, pisanie referatów, prac dyplomowych, magisterskich i innych prac zaliczeniowych, a także umożliwia wykorzystywanie urządzeń wspomagających tj. skanerów i drukarek.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-2055


ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
e-mail: biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl wypozyczalnia.mickiewicza@usz.edu.pl

Poniedziałek - piątek:

9:00 - 19:00

sobota:

9:00-14:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności