Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Bibliotecznej, podjętą na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2023 r., przesunięta została data graniczna starego druku z 1800 na 1850 r.

Tym samym Biblioteka Wydziału Teologicznego pozyskała ponad 100 starodruków, które drogą selekcji wyodrębnione zostały ze zbiorów Biblioteki.

Część znalazła się w Księgozbiorze Prezencyjnym, a pozostałe – w ramach rekomendacji Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich – objęte szczególną ochroną, ulokowane w specjalnej szafie i odpowiednio zabezpieczone.

Starodruki w języku łacińskim, polskim, niemieckim i angielskim obejmują m.in. katechizmy, brewiarze, powieści, utwory i powiastki filozoficzne, dzieła historyczne i teologiczne oraz słowniki, encyklopedie i Biblie.

Wśród autorów: Joachim Lelewel, Homer, Tymon Zaborowski, Seweryn Goszczyński, Tomasz z Akwinu, Hugo Kołłątaj, Piotr Skarga, Wiktor Hugo, Aleksander Dumas, Adam Naruszewicz i in.

Najstarszy starodruk pochodzi z 1804 r. i jest to zbiór zachowanych ksiąg historycznych Tytusa Liwiusza.

Biblioteka planuje część tego znakomitego zbioru poddać renowacji w pracowni konserwatorskiej, a w przyszłości wyeksponować wszystkie egzemplarze w formie wystawy.

Zbiór ma wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego i wieczyście przechowywany objęty jest ochroną narodowego zasobu bibliotecznego.

To wielkie wyróżnienie dla Biblioteki Wydziału Teologicznego.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-14-62 (91) 444-14-61


ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin
e-mail: biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

Poniedziałek 09:00 – 14:30 Wtorek 09:00 – 14:30 Środa 09:00 – 18:00 Czwartek 09:00 – 14:30 Piątek 09:00 – 14:30

Sobota

Biblioteka nieczynna

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności