Z niekłamaną satysfakcją informujemy o utworzeniu w Bibliotece WT US Gabinetu Zbiorów Specjalnych. Przygotowanie miejsca trwało niemal dwa lata i związane było z przeniesieniem części czasopism do magazynu, co z kolei powodowane było niezbędnym działaniem związanym z przeciążeniem stropów na najbardziej wysuniętej i wiszącej części Czytelni Czasopism.

Obecnie atrakcyjna antresola stała się lokalizacją Gabinetu Zbiorów Specjalnych, a w jego skład wchodzą m.in.:

  • karty pocztowe, widokówki, stare zakładki do książek, obrazki religijne
  • zbiory audiowizualne: przeźrocza, płyty gramofonowe, kasety video, kasety magnetofonowe, płyty DVD i CD
  • artefakty retro związane z pracą w bibliotece: tablica z pieczątkami, dziurkownica introligatorska, karty katalogowe, księgi inwentarzowe, itp.
  • archiwalia – dokumenty z życia Biblioteki WT, np. przystąpienie do FIDES (wniosek i zgoda), inna dokumentacja biblioteczna z lat 80. i 90.
  • perełka w zbiorach: książka autorstwa Stefana Swieżawskiego „Kultura umysłowa wieków średnich” z autografami papieża Jana Pawła II i ks. Kazimierza Majdańskiego
  • materiały Krystyny Łyczywek do książki „Jan Paweł II w Szczecinie”
  • czasopisma z przełomu wieków XIX/XX, najstarsze z 1835 r.
  • dokumenty życia społecznego, m.in. fiszki z zsentencjonalizowanymi myślami wielkich uczonych z okresu stanu wojennego w Polsce, zdjęcia, albumy
  • obszerna kolekcja materiałów piśmienniczych i audiowizualnych związanych z papieżem Janem Pawłem II
  • varia

Zbiory Gabinetu ZS dopełniają wydawnictwa zwarte wyeksponowane w kredensach bibliotecznych jako Księgozbiór Prezencyjny oraz specjalna szafa ze starodrukami.

Gabinet stanowi wydzieloną część Czytelni Czasopism z witrynami, regałami i miejscami dla użytkowników Czytelni, którzy korzystanie z czasopism mogą odbyć w ciekawym otoczeniu upamiętniającym pracę bibliotekarzy, promocję Biblioteki i jej najbardziej wartościowych zbiorów.

Przygotowanie pomieszczenia, jak i wszystkie cymelia starannie zebrane, opisane i posegregowane stanowią zbiorowy wysiłek całego zespołu Biblioteki WT, a zwłaszcza Pani Sylwii Wilczyńskiej, która sprawuje pieczę nad Gabinetem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania oraz korzystania z bogatego księgozbioru Biblioteki.

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-14-62 (91) 444-14-61


ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin
e-mail: biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

Poniedziałek 09:00 – 14:30 Wtorek 09:00 – 14:30 Środa 09:00 – 18:00 Czwartek 09:00 – 14:30 Piątek 09:00 – 14:30

Sobota

Biblioteka nieczynna

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności