Biblioteka Główna - 10 grudnia -akcja charytatywna Biblioteka Humanistyczna

Uniwersytet Szczeciński

Przyjdź i pomóż!!!

Rodzina, której chcemy pomóc cieszy się siedmiorgiem wspaniałych dzieci. Dwóch najstarszych chłopców gra w miejscowym klubie piłkarskim. Obecnie kończą szkoły średnie. Najstarsza córka uczęszcza do liceum. Dwoje dzieci uczy się w gimnazjum, a najmłodsze córki (kl. VI i I) codziennie są odprowadzane do miejscowej szkoły podstawowej. Żadne z dzieci nie ma kłopotów w szkole, dobrze się uczą i nie sprawiają problemów wychowawczych. Joanna, uczennica gimnazjum, ma orzeczenie o niepełnosprawności (uszkodzony zmysł słuchu, posiada aparat słuchowy), mimo to uzyskuje dość wysokie średnie ocen na poziomie 4.7.
Jak do tej pory Rodzina z trudnością, ale radziła sobie finansowo.
Wszystko zmieniło się na początku bieżącego roku po zdiagnozowaniu poważnej choroby p. Jana Kowalskiego, która  doprowadziła do zwolnienia z pracy. Jedynym żywicielem całej wieloosobowej rodziny stała się mama – p. Janina. W takiej sytuacji musiała przyjść z pomocą lokalna społeczność. Sołtys zbiera drobne sumy, by uchronić Rodzinę od zajęć komorniczych (w krótkim czasie uzbierał się wysoki dług za wodę i kanalizację). Ks. Proboszcz pomógł uzyskać finansową pomoc dla niepełnosprawnej Joanny z programu SKRZYDŁA. Okresowo Rodzinie dostarczane są środki czystości, żywność i używana odzież.
Wieś liczy zaledwie 600 osób. Środowisko popegeerowskie, duże bezrobocie, znaczne odległości do większych ośrodków Miejskich, wszystko to sprawia, że wszystkim żyje się tu ciężko. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie dla potrzebującej rodziny.

Zapraszamy na ciasta i chleb własnego wypieku, kawę, herbatę
oraz
zachęcamy do udziału w loterii fantowej.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności