Biblioteka Główna - Czytelnie

Uniwersytet Szczeciński

Czytelnia

Profil gromadzonych zbiorów

Księgozbiór Czytelni, zlokalizowanej w Wypożyczalni, ma charakter uniwersalny ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Przeważają wydawnictwa związane z szeroko pojętą humanistyką (pedagogiką, psychologią, socjologią, politologią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, językoznawstwem), ale gromadzone są także pozycje z zakresu ekologii, ochrony środowiska, turystyki, geografii oraz wydawnictwa informacyjne – encyklopedie, słowniki, informatory. Czytelnik znajdzie w niej również literaturę dotyczącą Szczecina i regionu.
Do zasobów Czytelni włączono wyselekcjonowany księgozbiór Biblioteki Instytutu Pedagogiki US (sygnatury Pd. i Pdc.) oraz kompletne księgozbiory Biblioteki Wydziału Biologii (Bl. i Blc.) i Biblioteki Wydziału Matematyczno-Fizycznego (N. i Nc.).
Czytelnia umożliwia, również, zapoznanie się ze zbiorami dawnej Czytelni Zbiorów Specjalnych. Zbiory liczą około 30 tys. vol., w tym 454 vol. z księgozbioru byłej Akademii Nauk Społecznych. Cały księgozbiór oznaczony jest sygnaturami: Ad., CZP, DR, Ikn., K., KP, Muz., Sd., Sk., RS., Wd. lub pieczątką: „Zbiory Specjalne”. Informacje o zbiorach można znaleźć w katalogu komputerowym Zbiorów Specjalnych.
Zbiory specjalne obejmują zespoły dokumentów wyłączone, z głównych zbiorów, przede wszystkim ze względu na odmienną od książki i czasopisma formę.

Rękopisy, a wśród nich:

  • naukowe i popularnonaukowe prace napisane przez różnych autorów na zlecenie Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie, przejęte po jego likwidacji wraz z Biblioteką IZP, mające w znacznej części charakter regionalny o unikatowej często zawartości oraz kopie pamiętników przedstawionych na konkurs „Dzieje szczecińskich rodzin w XX wieku” sporządzone w IZP (oryginały w Książnicy Pomorskiej),
  • zbiór dokumentów ofiarowanych przez Wacława Subotkina, szefa sekcji spadochronowej w 305 Dywizjonie Bombowym podczas inwazji na Anglię, od 1947 r. związanego ze Szczecinem i od wielu lat zajmującego się historią polskiego lotnictwa.
    Przekazane materiały związane są przede wszystkim z osobą generała Ludomiła Rayskiego i zawierają m.in.: maszynopis autorstwa W. Subotkina zatytułowany „Fakty”, kopie korespondencji Generała, odbitki artykułów dotyczących L. Rayskiego, kopie artykułów W. Subotkina i jego korespondencji z wieloma instytucjami i osobami prywatnymi oraz z osobą gen. bryg. Ludwika Mieczysława Boruty-Spiechowicza,                   

 

Stare druki:

Posiadamy 231 starych druków zgromadzonych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Najciekawsze wśród nich to: Kronika Polska Joachima Bielskiego z roku 1597, Opera omnia Francisa Bacona z roku 1678, Statuta Regni Poloniae Jana Herburta z roku 1563, Thesaurusy G. Knapskiego w dwóch różnych wydaniach, a także piękne pomeranicum, bogato zdobione miedziorytami M. Meriana: Topographia Elektoratus Branderburgici et Ducatus Pomeraniae z roku 1652. Ciekawy, celowy i wyodrębniony zespół stanowią przejęte z Akademii Nauk Społecznych druki reprezentujące epokę oświecenia (Condillac, Voltaire, Rousseau, Mirabeau w tym jedno z pierwszych wydań encyklopedii Diderota i d’Alemberta Encyclopedie ou Dictionnaire raissone des sciences, des arts et des métiers, Genewa 1777 oraz dzieła Naruszewicza i Staszica), a także 5-tomowa edycja dzieł Montesquieu (Oeuvres de Montesquieu, A Paris 1796) zawierająca m.in. najbardziej znane prace tego autora: Listy perskie, Uwagi nad przyczynami wielkości i upadku Rzeczypospolitej Rzymskiej, O duchu praw.

Literatura podziemna

Wydawnictwa podziemne z lat 1976-1989 o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym. Jest to ciekawy zbiór pochodzący z darów, zarówno od osób prywatnych (Pana Michała Paziewskiego), jak i przekazanych Bibliotece Głównej przez Ośrodek „Karta” w Warszawie. Skatalogowany już bogaty zbiór czasopism i książek podziemnych widoczny jest w katalogu KOHA.

Dokumenty audiowizualne

W tym audialne i wizualne w większości kierowane do bibliotek zakładowych. Są to: wideokasety, kasety magnetofonowe, dyskietki, CD-Rom-y zawierające aktualne, niezbędne w dydaktyce i informacji naukowej treści (bazy danych, nauka języków obcych, abstrakty, bibliografie). W zbiorach znajduje się, również, około 700 analogowych płyt muzycznych.

          W Czytelni Biblioteki Głównej, istnieje możliwość skorzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, dającej dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek – w tym również podręczników akademickich – i artykułów z czasopism naukowych, ze zbiorów Biblioteki Narodowej).

Ponadto, Czytelnia dysponuje elektronicznymi wydaniami wybranych tytułów dzienników wraz z archiwami. W przypadku Biblioteki Głównej w obszarze subskrypcji cyfrowej znalazły się: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza” (wraz z magazynami), „Rzeczpospolita” i „Wprost”.

Udostępnianie zbiorów

Czytelnia ma charakter ogólnodostępny. Ze zbiorów korzysta się na miejscu, za okazaniem ważnej karty bibliotecznej, legitymacji lub innego ważnego dokumentu tożsamości.

Część zbiorów znajduje się w wolnym dostępie, pozostałe przechowywane są w magazynach. Zbiory z zasobów znajdujących się w magazynie udostępniane są na podstawie zamówienia pisemnego (wypełniony rewers) lub na podstawie zamówienia on-line. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od możliwości organizacyjnych czytelni.

Na terenie Czytelni, przygotowano dziewięć stanowisk komputerowych dla czytelników, z dostępem do Internetu i katalogu on-line. Czytelnicy mają również możliwość skanowania potrzebnych pozycji. Czytelnia udostępnia, do tych celów, dwa skanery.

W Czytelni Biblioteki Głównej znajduje się, także, profesjonalny sprzęt przeznaczony dla osób z dysfunkcją wzroku: powiększalnik tekstu, komputer z monitorem dotykowym (z możliwością powiększania obrazu na ekranie), komputer z aplikacją przetwarzającą tekst na syntezator mowy (na zapis dźwiękowy) i urządzenie pozwalające wydrukować tekst w alfabecie Braille’a.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności