Biblioteka Główna - Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Uniwersytet Szczeciński

Dane kontaktowe:

Katarzyna Sadecka, Biblioteka Główna US, ul. F. Tarczyńskiego 1;
tel. (91) 444-23-61;
e-mail: bg-wmb@usz.edu.pl

Zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej dla czytelników:

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały z bibliotek zamiejscowych na potrzeby społeczności akademickiej uczelni w szczególności: 

  1. pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego;  
  1. studentów ostatniego roku studiów licencjackich;  
  1. studentów uzupełniających studiów magisterskich;  
  1. doktorantów;  
  1. studentów studiów podyplomowych.   

Obowiązkiem użytkownika jest podanie poprawnych danych bibliograficznych niezbędnych do właściwej identyfikacji zamawianych zbiorów bibliotecznych.   

Biblioteka zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zamawianych zbiorów bibliotecznych.   

Sprowadzane są tylko zbiory, które nie znajdują się w własnych zbiorach systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego, ani w żadnej innej bibliotece miasta Szczecina. 

Zamawiane zbiory biblioteczne udostępniane są w Dziale Udostępniania Biblioteki Głównej, przez okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów reprodukcji oraz kosztów sprowadzenia zamawianych materiałów bibliotecznych zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w bibliotece, z której są one sprowadzane. 

Zamówienia na zbiory z bibliotek krajowych i zagranicznych należy składać przez konto w systemie biblioteczno – informatycznym lub na adres poczty elektronicznej wypożyczalni międzybiblioteczne.

Zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej dla bibliotek:

System wypożycza innym bibliotekom zbiory własne w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wypożyczeniom nie podlegają zbiory wymienione w § 14 Regulaminu Udostępniania. Z materiałów nie podlegających wypożyczeniom, wykonywane są dokumenty wtórne z zachowaniem przepisów prawa autorskiego. Terminy zwrotu wypożyczanych zbiorów bibliotecznych określane są bezpośrednio przy realizacji wypożyczenia.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności