Biblioteka Główna - Struktura organizacyjna

Uniwersytet Szczeciński

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego składa się z Biblioteki Głównej i bibliotek działających przy jednostkach organizacyjnych Uczelni.

W skład Biblioteki Głównej wchodzą:
1) Biblioteka Międzywydziałowa;
2) Wypożyczalnia międzybiblioteczna;
3) Dział Udostępniania;
4) Dział Zasobów;
5) Gabinet Kartograficzny;
6) Sekretariat.

Do bibliotek działających przy jednostkach organizacyjnych Uczelni należą:
1) Biblioteka Ekonomiczna – działająca przy Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania;
2) Biblioteka Humanistyczna i Nauk Społecznych – działająca przy Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Humanistycznym;
3) Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji im. Profesora Stanisława Czepity – działająca przy Wydziale Prawa i Administracji;
4) Biblioteka Kampusowa Cukrowa EFZ – działająca przy Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania;
5) Biblioteka Wydziału Teologicznego – działająca przy Wydziale Teologicznym, (znajdująca się poza strukturą organizacyjną Biblioteki Głównej US).

Zarządzenie nr 88/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie ustalenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/18800/zarzadzenie-nr-88-2023

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności