Biblioteka Główna - Szkolenia

Uniwersytet Szczeciński

1-10-2019-szkolenie-biblioteczne-online-1Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Od 1 października br. zapraszamy studentów I roku Uniwersytetu Szczecińskiego na obowiązkowe szkolenie biblioteczne w wersji elektronicznej, dostępne pod adresem:

🇵🇱 https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=173

Logowanie do systemu na stronie https://e-studia.usz.edu.pl/login/index.php

Szkolenie kończy się testem: 20 pytań, do zaliczenia potrzebnych jest 10 poprawnych odpowiedzi.

Liczba podejść nieograniczona, kolejne w odstępie godziny.

Szkolenie należy ukończyć do końca sesji egzaminacyjnej.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaliczenia, w poszczególnych bibliotekach Uniwersytetu Szczecińskiego za wpisy odpowiedzialne będą:

Biblioteka Główna, bg-info@usz.edu.pl: Dorota Gill-Tarnowska, Marta Sztark-Żurek;

Biblioteka Ekonomiczna, biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl​: Waldemar Kołaczek;

Biblioteka Kampusowa Cukrowa EFZ, biblioteka.mickiewicza@usz.edu.pl​: Danuta Stawińska;

Biblioteka Humanistyczna i Nauk Społecznych, biblioteka.humanistyczna@usz.edu.pl: Katarzyna Sitek;

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji im. Stanisława Czepity, biblioteka.narutowicza@usz.edu.pl: Iwona Sagan;

Biblioteka Międzywydziałowa, biblioteka.miedzywydzialowa@usz.edu.pl: Beata Bekasz, Joanna Galewska, Ewelina Stanisławska;

Biblioteka Wydziału Teologicznego US, biblioteka.teologiczna@usz.edu.pl: Małgorzata Szymańska.

Osoby zainteresowane zapisaniem się do Biblioteki, prosimy o kontakt z nami: pocztą elektroniczną lub poprzez telefon oraz podanie swojego numeru PESEL lub numeru albumu.​

To zdecydowanie najprostszy i jednocześnie najszybszy sposób, by nabyć uprawnienia do korzystania z zasobów bibliotek sieci US.

A mandatory and electronic library training, prepared by the Main Library for students of the 1st year of Faculty of Exact and Natural Sciences, is available at this address:

🇬🇧 https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=493

At this address can also be found trainings for students of other US faculties.

Szkolenie z dostępu do baz danych

Szkolenie, którego odbiorcą jest kadra dydaktyczna oraz studenci wszystkich kierunków studiów, przeprowadza się na życzenie pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Podczas szkolenia, demonstrowana jest konfiguracja zdalnego dostępu do baz udostępnianych online przez Bibliotekę Główną US.

TRAINING ON THE ACCESS TO DATABASES

Trainnig, addressed to academic staff and students of all fields of studies, is conducted on request of US research employees, after a prior appointment. During the training is presented a configuration of a remote access to databases shared online by the US Main Library.

Szkolenie biblioteczne indywidualne

W Wypożyczalni Biblioteki Głównej US, pok. 101 (w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US) prowadzone są szkolenia z zakresu korzystania z katalogów tradycyjnych i elektronicznych Biblioteki Głównej US, mające na celu wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji oraz niezbędnej literatury.

INDIVIDUAL LIBRARY TRAINING

In the US Main Library Circulation Room, room 101 (in the building of the US Natural Sciences Education and Research Centre) are conducted trainings in the field of use of traditional and electronic catalogues of the US Main Library. Their aim is to develop a skill of independent information and essential literature searching.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności