Biblioteka Główna - Wypożyczalnia

Uniwersytet Szczeciński

Ważne informacje:

 • UWAGA: Osoby, które miały założone konto biblioteczne i chcą je ponownie aktywować, nie muszą dokonywać wstępnej rejestracji. Zobowiązane są jedynie do aktualizacji swoich danych, na podstawie aktualnych dokumentów, osobiście w Bibliotece, w której  zakładały konto.

Gdzie znajduje się wypożyczalnia Biblioteki Głównej US?

Wypożyczalnia znajduje się w budynku GEOCENTRUM US (I piętro, s. 101).

Adres:

ul. A. Mickiewicza 16a
70-383 Szczecin
tel. (91) 444-24-05
wejście również od ul. F. Tarczyńskiego 1

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia czynna jest przez cały tydzień za wyjątkiem niedziel w następujących godzinach:

pn. – pt. 9:00 – 19:00
sob. 9:00 – 14:00

Kto i jakie książki może wypożyczyć? 

Zbiory Wypożyczalni Biblioteki Głównej to wieloegzemplarzowy księgozbiór złożony głównie z podręczników, skryptów, lektur obowiązkowych i uzupełniających, niezbędnych w procesie dydaktycznym Uczelni.

Z usług Oddziału Wypożyczalni Miejscowej mają prawo korzystać (po dokonaniu rejestracji):

 • pracownicy i studenci Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • studenci szczecińskich państwowych uczelni wyższych (na podstawie karty międzybibliotecznej wystawionej przez bibliotekę uczelni macierzystej),
 • inne osoby pełnoletnie zamieszkałe w Szczecinie (po uiszczeniu opłaty abonamentowej, określonej w Regulaminie).

Wypożyczać książki może osoba posiadająca ważny, aktualny dokument (legitymację studencką, legitymację pracownika US, kartę biblioteczną albo kartę międzybiblioteczną).
NIE WYPOŻYCZA SIĘ słowników, encyklopedii, czasopism oraz pozycji wydanych przed 1945 r.

 Karta biblioteczna, a karta międzybiblioteczna?

Obie karty wydawane są przez Wypożyczalnię na podstawie posiadanej legitymacji studenckiej, dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w Uniwersytecie oraz dowodu osobistego. Do karty międzybibliotecznej należy dostarczyć 1 zdjęcie.
Karta biblioteczna i legitymacja studencka uprawniają do korzystania ze wszystkich bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego.

Karta międzybiblioteczna dodatkowo upoważnia do korzystania z następujących bibliotek naukowych Szczecina:

 • Politechniki Morskiej
 • Mediateki Akademii Sztuki
 • Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (Zbiory Techniczne oraz Zbiory Przyrodnicze)

Jak wypożyczać?

Wypożyczalnia obsługuje czytelnika w sposób zautomatyzowany. Każdy użytkownik, który zamierza wypożyczyć książkę, musi uzyskać dostęp do swojego, indywidualnego konta.

Aby uzyskać dostęp do konta należy :

 • zgłosić się do Wypożyczalni w celu założenia konta bibliotecznego,
 • aktywować swoje konto na stronie Biblioteki Głównej, aby uzyskać hasło dostępu.

Aby wypożyczyć książkę należy :

 • odnaleźć w katalogu OPAC Biblioteki Głównej US poszukiwaną książkę i dokonać jej zamówienia lub rezerwacji (wymagany jest 13 cyfrowy kod umieszczony na karcie bibliotecznej, legitymacji studenckiej, legitymacji pracownika US),
 • dla zbiorów znajdujących się tylko w katalogu kartkowym wypełnić jednoczęściowy rewers i złożyć go w Wypożyczalni.

Ważne: na rewersach papierowych umieszczać wyłącznie sygnatury o symbolu literowym W lub SN. Książki o sygnaturach WM dostępne są tylko poprzez zamówienia elektroniczne.

Zamówienia składane drogą elektroniczną realizowane są w zależności od ilości zamówień – od 1 godziny do 3 dni. Czytelnik otrzymuje systemową informację o stanie realizacji na podany adres poczty elektronicznej lub w OPAC.

Zamówione książki należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez system biblioteczny możliwości odbioru lub od chwili złożenia rewersu.

Zbiory są wypożyczane na czas określony statusem książki w OPAC. Za nieterminowe zwroty pobierane są opłaty wymienione w zarządzeniu nr 133/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z udostępnianiem zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności