Biblioteka Główna - Wypożyczalnia

Uniwersytet Szczeciński

Ważne informacje:

 • UWAGA: Osoby, które wcześniej miały założone konto biblioteczne i chcą je ponownie aktywować, nie muszą dokonywać wstępnej rejestracji. Zobowiązane są jedynie do aktualizacji swoich danych na podstawie aktualnych dokumentów, osobiście w najbliższej Wypożyczalni.

Gdzie znajduje się wypożyczalnia Biblioteki Głównej US?

Wypożyczalnia znajduje się w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US,  (I piętro, s. 101).

Adres:

ul. A.Mickiewicza 16a
70-383 Szczecin
tel. (91) 444-24-05
wejście również od ul. F.Tarczyńskiego 1

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia czynna jest przez cały tydzień za wyjątkiem niedziel w następujących godzinach:

pn. – pt. 9:00 – 19:00
sob. 9:00 – 14:00

Kto i jakie książki może wypożyczyć? 

Zbiory Wypożyczalni Biblioteki Głównej to wieloegzemplarzowy księgozbiór złożony głównie z podręczników, skryptów, lektur obowiązkowych i uzupełniających, niezbędnych w procesie dydaktycznym Uczelni.

Z usług Oddziału Wypożyczalni Miejscowej mają prawo korzystać (po dokonaniu rejestracji):

 • pracownicy (także emerytowani) i studenci Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • słuchacze studiów doktoranckich i podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • studenci szczecińskich państwowych uczelni wyższych (na podstawie karty międzybibliotecznej wystawionej przez bibliotekę uczelni macierzystej),
 • inne osoby pełnoletnie zamieszkałe w Szczecinie (po uiszczeniu opłaty abonamentowej, określonej w Regulaminie).

Wypożyczać książki może tylko osoba posiadająca ważną elektroniczną legitymację studencką, kartę biblioteczną albo kartę międzybiblioteczną.

 Karta biblioteczna, a karta międzybiblioteczna?

Obie karty wydawane są przez Oddział Wypożyczalni Miejscowej na podstawie posiadanej legitymacji studenckiej lub indeksu, dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w Uniwersytecie oraz dowodu osobistego. Do karty międzybibliotecznej należy dostarczyć 1 zdjęcie.
Karta biblioteczna i legitymacja studencka uprawniają do korzystania ze wszystkich bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego.

Karta międzybiblioteczna dodatkowo upoważnia do korzystania z następujących bibliotek naukowych Szczecina :

 • Akademii Morskiej
 • Mediateki Akademii Sztuki
 • Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (Zbiory Techniczne oraz Zbiory Przyrodnicze)

Jak wypożyczać?

Oddział Wypożyczalni Miejscowej obsługuje czytelnika w sposób zautomatyzowany. Każdy użytkownik, który zamierza wypożyczyć książkę, musi uzyskać dostęp do swojego, indywidualnego konta.

Aby uzyskać dostęp do konta należy :

 • wstępnie zarejestrować się na stronie Biblioteki Głównej US i z otrzymanym numerem rejestracji zgłosić się do Oddziału Wypożyczalni w celu założenia konta bibliotecznego,
 • aktywować swoje konto na stronie Biblioteki Głównej, aby uzyskać hasło dostępu.

Aby wypożyczyć książkę należy :

 • odnaleźć w katalogu OPAC Biblioteki Głównej US poszukiwaną książkę i dokonać jej zamówienia lub rezerwacji (wymagany jest 13 cyfrowy kod umieszczony na karcie bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej),
 • dla zbiorów znajdujących się tylko w katalogu kartkowym wypełnić jednoczęściowy rewers i złożyć go w Oddziale Wypożyczalni.

Ważne : na rewersach papierowych umieszczać wyłącznie sygnatury o symbolu literowym W lub SN. Książki o sygnaturach WM dostępne są tylko poprzez zamówienia elektroniczne.

Zamówienia składane drogą elektroniczną realizowane są w zależności od ilości zamówień – od 1 godziny do 3 dni. Czytelnik otrzymuje systemową informację o stanie realizacji na podany adres poczty elektronicznej lub w OPAC.

Zamówione książki należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez system biblioteczny możliwości odbioru lub od chwili złożenia rewersu.

Zbiory są wypożyczane na czas określony statusem książki w OPAC. Za nieterminowe zwroty pobierane są opłaty wymienione w Regulaminie.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności