Biblioteka Główna - Newsletter

Uniwersytet Szczeciński

Ogólne zasady korzystania z NEWSLETTERA Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

1. Newsletter jest usługą polegającą na przesyłaniu Czytelnikom Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego materiałów informacyjnych i promocyjnych drogą elektroniczną w postaci wiadomości mailowych.

2. Czytelnik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego może skorzystać z usługi newslettera wysyłając prośbę o wpisanie na listę odbiorców NEWSLETTERA BG US na adres bg-info@usz.edu.pl albo  poprzez wysłanie formularza kontaktowego umieszczonego na stronie biblioteki bg.usz.edu.pl

3. Wypełniając formularz dostępny na stronie bg.usz.edu.pl, Czytelnik i wyraża również zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA BG US.

4. Wysyłając maila na adres bg-info@usz.edu.pl z prośbą o przesyłanie NEWSLETTERA BG US, Czytelnik powinien jednocześnie napisać w treści maila, że wyraża zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA BG US.

5. NEWSLETTERY BG US przesyłane są do Czytelników z częstotliwością ustalaną przez bibliotekę.

6. NEWSLETTER BG US zawierać może informacje promocyjne  o nowościach książkowych, wydarzeniach kulturalnych i innych organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński kierowane dla wszystkich grup wiekowych, życzenia świąteczne.

7. Aby korzystać z usługi niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

8. Usługa newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony, do czasu wycofała zgody na przesyłanie NEWSLETTERA BG US.  

=======================================================

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego “RODO”), Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego informuje odbiorców newslettera, że:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin.

Pani/Pana dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-mail, telefon) znajdują się w bazie danych Uniwersytetu Szczecińskiego. W każdym momencie może też Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

2. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres e- mail: iod@usz.edu.pl.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania newslettera Biblioteki Głównej.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie Uniwersytetu Szczecińskiego jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych.

5. Udostępnianie danych osobowych

Przetwarzane dane nie będą sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom. Jeżeli zaistnieje taka konieczność mogą zostać udostępnione jedynie organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody o ile przetwarzanie odbywa się na jej podstawie albo zgłoszenia sprzeciwu.

7. Przysługujące prawa

Każdy subskrybent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora oraz, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zbierane są od osób, których dotyczą.

Numery archiwalne:

Numer specjalny, październik 2021

Numer 01, październik 2021

Numer 02, listopad 2021

Numer 03, grudzień 2021

Numer 1 (5) styczeń 2022

Numer 2 (6) luty 2022

Numer 3 (7) marzec 2022

Numer 4 (8) kwiecień 2022

Numer 5 (9) maj 2022

Numer 6 (10) czerwiec 2022

Numer 7-9 (11-13) lipiec-wrzesień 2022

Numer 10-11 (14-15) październik-listopad 2022

Numer 12-01 (16-17) grudzień-styczeń 2022-2023

Numer 02-03 (18-19) luty-marzec 2023

Numer 04-05 (20-21) kwiecień-maj 2023

Numer 06-08 (22-24) czerwiec-sierpień 2023

Numer 09-10 (25-26) wrzesień-październik 2023

Numer 11-12 (27-28) listopad-grudzień 2023

Numer 01-03 (29-31) styczeń-marzec 2024


Zapisz się na nasz newsletter wypełniając poniższy formularz:

Imię i Nazwisko
Email
Loading

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności