Biblioteka Główna - Ważna informacja dla studentów I roku

Uniwersytet Szczeciński

Szkolenie biblioteczne on-line stanowi przedmiot zaliczeniowy dla studentów I roku I stopnia wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przygotowane zostało w celu zapoznania z zasadami funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych. Poprawne rozwiązanie testu, na którego zaliczenie student ma 1 semestr, jest podstawą wpisu do indeksu.

Szkolenie biblioteczne dostępne jest dla studentów:

  1. Wydziału Humanistycznego
  2. Wydziału Matematyczno-Fizycznego
  3. Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  4. Wydziału Prawa i Administracji
  5. Wydziału Teologicznego
  6. Wydziału Filologicznego
  7. Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

 

Biblioteka Główna jest biblioteką wydziałową dla Wydziału Biologii i Wydziału Nauk o Ziemi. Studenci w/w wydziałów zobowiązani są do przejścia szkolenia Biblioteki Głównej.

Szkolenie dostępne pod adresem: http://szkolenia.bg.szczecin.pl

Dla studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, pracownicy Biblioteki WZIEU przygotowali osobne szkolenie, zakończone testem, udostępniane na platformie moodle pod adresem:

http://host9.wzieu.net/moodle/

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności