Biblioteka Główna - Uwaga! Opłaty za nieterminowy zwrot książek – wyłącznie na rachunek bankowy uczelni

Uniwersytet Szczeciński

Szanowni Czytelnicy,

uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2019/20 wszelkie należności wynikające z regulaminu korzystania z wypożyczalni
bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego należy wpłacać na rachunek bankowy uczelni:

Bank Pekao SA nr 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732

W tytule płatności prosimy wpisać:

Biblioteka US – imię i nazwisko – opłata za nieterminowy zwrot książek

               lub

Biblioteka US – imię i nazwisko – opłata za abonament – Biblioteka

Jednocześnie informujemy, że:

1. Zwrot książek do odpowiedniej biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego automatycznie wstrzymuje naliczanie opłaty.
2. Opłatę za nieterminowy zwrot książek prosimy uiścić dopiero po ich zwrocie.
3. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać w bibliotece lub przesłać drogą elektroniczną na adres: bg-info@usz.edu.pl
4. Nieuregulowane zobowiązania blokują możliwość wypożyczania kolejnych książek.

Dear Readers,

we would like to kindly inform you that starting from the academic year 2019/20 all dues resulting from the regulations on the use of the lending library libraries of the University of Szczecin should be paid to the University’s bank account:

Bank Pekao SA nr 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732

In the title of the payment please write:

Biblioteka US – name and surname – fee for late return of books

or

Biblioteka US – first and last name – subscription fee – Library

At the same time, we would like to inform you that:

1. The return of books to the relevant library of the University of Szczecin automatically stops the charge.
2. Please pay the fee for late return of books only after they have been returned.
3. Confirmation of payment should be presented in the library or sent by e-mail to: bg-info@usz.edu.pl.
4. Unpaid debts block the possibility of borrowing any more books.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności