Biblioteka Główna - Uwaga! Opłaty za nieterminowy zwrot książek – wyłącznie na rachunek bankowy uczelni

Uniwersytet Szczeciński

Szanowni Czytelnicy,

uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2019/20 wszelkie należności wynikające z regulaminu korzystania z wypożyczalni
bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego należy wpłacać na rachunek bankowy uczelni:

Bank Pekao SA nr   86 1240 3927 1111 0000 4099 0732

W tytule płatności prosimy wpisać:

Biblioteka US – imię i nazwisko – opłata za nieterminowy zwrot książek

               lub

Biblioteka US – imię i nazwisko – opłata za abonament – Biblioteka

Jednocześnie informujemy, że:

1. Zwrot książek do odpowiedniej biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego automatycznie wstrzymuje naliczanie opłaty.
2. Opłatę za nieterminowy zwrot książek prosimy uiścić dopiero po ich zwrocie.
3. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać w bibliotece lub przesłać drogą elektroniczną na adres: bg-info@usz.edu.pl
4. Nieuregulowane zobowiązania, które przekroczą kwotę 20 złotych, blokują możliwość wypożyczania kolejnych książek.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności