Biblioteka Główna - Logowanie zdalne – informacja dla posiadaczy kont pocztowych w organizacji (usz.edu.pl).

Uniwersytet Szczeciński

Uprzejmie informujemy, że na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki pojawiły się treści dotyczące kont użytkowników, umożliwiających dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do zasobów na serwerach wydawców i nie wymagających proxy. Informacje o dostępie zdalnym przez konta w licencjach konsorcyjnych oraz o kontach w licencjach krajowych są szerzej opisane pod adresem: https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/.

Poniżej, prezentujemy informacje dotyczące tylko kont w licencjach krajowych:

Elsevier (ScienceDirect i Scopus): użytkownik powinien założyć indywidualne konto poprzez opcję “Register” na serwerze sciencedirect.com lub scopus.com (konto jest wspólne dla obu serwerów), a następnie aktywować zdalny dostęp do zasobów. Powyższe operacje można wykonać poza siecią akademicką, ale aktywacja wymaga wykorzystania adresu email należącego do domeny adresowej instytucji.

SpringerLink: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”. Dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany w momencie założenia konta, pod warunkiem, że konto jest zakładane w trakcie połączenia z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję, a lokalny administrator włączył dla instytucji opcję automatycznej aktywacji kont poprzez numery IP. Jeśli użytkownik utworzył swoje konto w trakcie połączenia spoza sieci instytucji lub jeśli opcja automatycznej aktywacji nie jest włączona dla instytucji, to aktywacja zdalnego dostępu jest możliwa za pomocą specjalnego kodu aktywacyjnego. W tym celu użytkownik powinien zgłosić się do lokalnego administratora w swojej instytucji, podać mu adres email, który został użyty jako identyfikator konta użytkownika i poprosić o przesłanie kodu aktywacyjnego. Informację o tym, kto jest lokalnym administratorem w instytucji można uzyskać poprzez ICM pod adresem wbn@icm.edu.pl. Lokalny administrator może uruchomić opcję automatycznej aktywacji poprzez numery IP dla instytucji i/lub generować i wysyłać kody aktywacyjne do użytkowników za pomocą konta administracyjnego na serwerze SpringerLink, patrz informacje dla lokalnych administratorów. Niestety wszystkie konta użytkowników utworzone poza siecią instytucji lub przed uruchomieniem aktywacji automatycznej wymagają aktywacji za pomocą kodu. Użytkownik po otrzymaniu emaila z kodem aktywuje dostęp zdalny zgodnie z instrukcją. ICM zwrócił się do Springera o uproszczenie aktywacji na czas pandemii, ale nie ma jeszcze odpowiedzi, czy będzie to możliwe.

Web of Science: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez wybór opcji “Register” pod opcją “Sign in”, co jest możliwe tylko w czasie połączenia z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję i zapewnia automatyczną aktywację zdalnego dostępu na 180 dni. Patrz więcej informacji na stronie producenta.

Wiley: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”. Jeśli operacja ta jest wykonywana z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję, to dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany. W przeciwnym razie należy przynajmniej raz zalogować się na konto z sieci swojej instytucji, co wystarcza dla aktywacji zdalnego dostępu na 60 dni.

Nature i Science: serwery tych czasopism nie pozwalają niestety na dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do pełnych tekstów za pomocą kont użytkowników z wyjątkiem kont na serwerze Science dla członków AAAS. Dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do tych czasopism jest możliwy tylko z wykorzystaniem mechanizmów proxy, które Biblioteka Główna swoim użytkownikom zapewnia..

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności