Biblioteka Główna - Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

Uniwersytet Szczeciński

open-acc-elsevierPilotażowy program publikowania otwartego Elsevier dla pracowników i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier – programy i zasady.

Od września 2019 r. w ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021, dla polskich autorów korespondencyjnych, działa pilotażowy program publikowania otwartego w 1777 czasopismach hybrydowych (wspierających otwarty dostęp) i gold open access. Program podzielono na dwie części: A i B.

Program A – obejmował całościowe sfinansowanie z krajowej opłaty licencyjnej 500 artykułów otwartych, zgłoszonych w ramach projektu w 2019 r. Program ten zostanie wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów i będzie przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do publikacji w 2021 r.

Program B – pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów na koszt autora lub instytucji, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Program B został uruchomiony 23 czerwca 2020 r. po wyczerpaniu programu A na ten rok. Zniżka przysługująca w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do publikacji: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Do programu mogą być zgłaszane artykuły po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja. Program B będzie kontynuowany bez przerwy w 2021 r. dla artykułów wysłanych do publikacji w 2019 lub 2020 r. Artykuły wysłane do publikacji w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a dopiero po jego wyczerpaniu – do programu B.

Polecamy wyszukiwarkę czasopism i wydawnictw punktowanych MNiSW :  https://listymnisw.pl/

Niezbędne informacje i wytyczne dla autorów na stronie Elsevier:

https://www.elsevier.com/pl-pl/authors .

Uwaga: warunkiem koniecznym do przesłania artykułów jest rejestracja konta w Elsevier (lub zalogowanie w przypadku posiadaczy kont): https://checkout.elsevier.com/auth .

Więcej informacji związanych z programami A i B na stronie ICM – Wirtualnej Biblioteki Nauki pod adresem: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa .

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl.

Osobą do kontaktu w Bibliotece jest p. Justyna Grzeszczuk: justyna.grzeszczuk@usz.edu.pl .

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności