Biblioteka Główna - JoVE – dostęp testowy

Uniwersytet Szczeciński

Adres: https://www.jove.com

JoVE (Journal of Visualized Experiments https://www.jove.com) – jest to pierwsze na świecie, recenzowane czasopismo w formacie video-artykułów z Impact Factor (IF=1.184) w dyscyplinach STEM (Science, Technology, Engineering, Math), w dziedzinie nauk przyrodniczych, ścisłych oraz medycznych.

Artykuł w JoVE to film z nagranym przebiegiem eksperymentu a także z jego opisem w postaci tekstu, wykazem materiałów użytych w eksperymencie i bibliografią. Materiały tekstowe można pobrać w formie plików PDF.

 • JoVE jest indeksowane w bazie Web of Science, a na liście MNiSW ma przypisane 30 punktów.
 • JoVE (Journal of Visualized Experiments https://www.jove.com) – jest to pierwsze na świecie, recenzowane czasopismo w formacie video-artykułów z Impact Factor (IF=1.184) w dyscyplinach STEM (Science, Technology, Engineering, Math), w dziedzinie nauk przyrodnicznych, ścisłych oraz medycznych.
 • Artykuł w JoVE to film z nagranym przebiegiem eksperymentu a także z jego opisem w postaci tekstu, wykazem materiałów użytych w eksperymencie i bibliografią. Materiały tekstowe można pobrać w formie plików PDF.
 • JoVe jest indeksowane w bazie Web of Science, a na liście MNiSW ma przypisane 30 punktów.

Od 2006 roku JoVE wydało ponad 9.000+ publikacji, do których wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach najlepszych instytucji badawczych (m.in. Harvard UnUniversity of Oxford, MIT, ETH Zurich, University of Tokyo, University of Cambidge, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN etc.).
Już ponad 1000 najlepszych uniwersytetów, szkół wyższych, szpitali i firm biotechnologicznych na całym świecie korzysta z bazy JoVE. Obecnie w Polsce z JoVE współpracuje 16 naukowych, m.in. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Dlaczego JoVE?

 • 10.000+ recenzowanych video-artykułów JoVE Journal
 • ok. 700 wizualizacji Science Education
 • 150+ nowych artykułów każdego miesiąca
 • 13 indywidualnych sekcji o szerokim zakresie tematów naukowych
 • 17.000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych
 • Impact Factor (IF=1.184)
 • JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji
 • (poz. 7543), zdobywając 30 punktów z listy A
 • Artykuły są indeksowane w Web of Science, PubMed, Medline, Scopus etc.

JoVE tworzy filmy naukowe dla dwóch wyjątkowych zasobów: JoVE Video Journal i JoVE Science Education Library.

Video Journal to magazyn 13 sekcji recenzowanych video-artykułów mających na celu:

 • zwiększenie produktywności badań naukowych,
 • wizualizację prowadzonych badań wraz z możliwościach ich opublikowania w bazie.
 • zwiększa efektywność nauczania w szkołach wyższych.

Sekcje:

 • BEHAVIOR – psychologia
 • BIOCHEMISTRY – bioochemia
 • BIOENGINEERING – bioinżynieria
 • BIOLOGY – biologia
 • CANCER RESEARCH – onkologia
 • CHEMISTRY – chemia
 • DEVELOPMENTAL BIOLOGY – biologia rozwoju
 • ENGINEERING – inżynieria
 • ENVIRONMENT – nauki środowiskowe
 • GENETICS – genetyka
 • IMMUNOLOGY AND INFECTION – immunologia
 • MEDICINE – medycyna
 • NEUROSCIENCE – neuronauka

Science Education to baza video 10 sekcji, wizualizacji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.

Sekcje:

 • CORE – NEW – podstawowe eksperymenty biologiczne – nowość !
 • LAB MANUAL NEW – umiejętności laboratoryjne – nowość !
 • BASIC BIOLOGY – podstawy biologii
 • ADVANCED BIOLOGY – zaawansowana biologia
 • CHEMISTRY – chemia
 • ENVIRONMENTAL SCIENCES – nauki środowiskowe
 • PHYSICS – fizyka
 • ENGINEERING – inżynieria
 • CLINICAL SKILLS – umiejętności kliniczne
 • PSYCHOLOGY – psychologia

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności