Biblioteka Główna - Zdalny dostęp do baz

Uniwersytet Szczeciński

Zdalny dostęp przez serwer proxy

Dostęp zdalny do baz on-line dla komputerów spoza sieci komputerowej US możliwy jest dla każdego zarejestrowanego pracownika i studenta US, posiadającego kartę biblioteczną lub międzybiblioteczną, wystawioną przez Bibliotekę Główną US.
Uwaga: zakończenie etapu rejestracji wymaga jednorazowej aktywacji internetowego dostępu do systemu bibliotecznego.

Kroki konfiguracji zdalnego dostępu do baz danych Biblioteki Głównej

 Aby uzyskać zdalny dostęp należy:

 1. Zalogować się do swojego konta bibliotecznego OPAC.
 2. Wybrać polecenie „Aktywuj zdalny dostęp”.
 3. Wygenerować hasło.
 4. Skonfigurować serwer proxy w systemie lub przeglądarce.

Uwaga: Do skonfigurowania zdalnego dostępu – ustawiamy serwer proxy tylko wybierając jeden z poniżej przedstawionych sposobów.

Konfiguracja serwera proxy w Windows 10

 1. Menu Główne „START”
 2. Ustawienia
 3. Sieć i Internet
 4. Serwer proxy
 5. Użyj skryptu instalacyjnego – Włączone
 6. W pole „Adres skryptu” wpisz https://bg.szczecin.pl/proxy.pac
 7. Zatwierdź konfigurację klikając „Zapisz”

Plik instrukcji konfiguracji zdalnego dostępu w systemie Windows 10 – do wydruku (zdalny_dostep-w10)

Konfiguracja serwera proxy w Windows 10


Konfiguracja serwera proxy w Windows 7

zdalnyw7-2
 1. Menu Główne „START”
 2. Panel sterowania
 3. Sieć i Internet
 4. Opcje internetowe
 5. W oknie Właściwości:Internet wybieramy zakładkę Połączenia
 6. Ustawienia sieci LAN
 7. Użyj skryptu automatycznej konfiguracji – Włączone
 8. W pole „Adres skryptu” wpisz https://bg.szczecin.pl/proxy.pac
 9. Zatwierdź konfigurację klikając „OK”

Konfiguracja serwera proxy w przeglądarkach internetowych

Konfiguracja serwera proxy – Firefox 50.0.2

Konfiguracja serwera proxy – Microsoft Edge 10

Konfiguracja serwera proxy – Google Chrome

Konfiguracja serwera proxy w proxy z wykorzystaniem przeglądarki Safari dla komputerów APPLE z systemem MacOS

Hasło

Studenci i doktoranci US:

Zobowiązani są do generowania hasła dostępowego co 60 dni.

Pracownicy naukowi US:

mogą otrzymać stałe hasło ważne do końca roku akademickiego (w trakcie którego wystąpili o hasło). Po zalogowaniu się do swojego konta w OPAC i wygenerowaniu hasła, należy zgłosić chęć przekształcenia go na stałe, wysyłając e-mail na adres odsk[małpa]bg.szczecin.pl, podając: imię, nazwisko, 13. cyfrowy kod karty i miejsce zatrudnienia w ramach US.

Regulamin usługi zdalnego dostępu

W ramach zdalnego dostępu

Dozwolone jest:

 • przeglądanie i przeszukiwanie baz, czasopism, artykułów, abstraktów, bibliografii
 • wykonanie wyłącznie pojedynczych kopii drukowanych lub zapisanych na nośniku elektronicznym znalezionych rekordów
 • użycie wykonanych kopii wyłącznie do celów osobistych, naukowych lub edukacyjnych

Zabrania się:

 • masowego tworzenia kopii elektronicznych lub papierowych, a także pobierania kompletnych zeszytów danego tytułu czasopisma
 • sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania źródeł będących przedmiotem licencji
 • publikacji całości lub fragmentów artykułów w oryginalnej formie lub zmienionej bez podania źródła i praw autorskich
 • udostępniania loginu lub hasła zdalnego dostępu do serwisu osobom trzecim

Obraz StockSnap z Pixabay

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności