Biblioteka Główna - Przegląd publikacji dotyczących „sprawiedliwości klimatycznej” z Repozytorium Publikacji i Biblioteki Cyfrowej US, #oaweek.

Uniwersytet Szczeciński

Grafika: źródło: https://www.ecolife.zone/

Barczak Anna, Ogonowska Adrianna, Wykładnia przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska : wybrane problemy, 2018 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=2496

Barczak Anna, Opłaty za korzystanie ze środowiska jako źródło finansowania zadań ochronnych jednostek samorządu terytorialnego, 2016 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=3746

Cedro Anna, Cedro Bernard, Podlasiński Marek, Differences in growth–climate relationships among Scots pines growing on various dune generations on the Southern Baltic Coast, 2022 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=3430

Cedro Anna, Nowak Grzegorz, Kowalewska-Kalkowska Halina, Climate response in tree-rings of Sawara cypress [Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl.] in Poland, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=553

Czekałowska Marieta, Problem konstytucyjnych norm programowych dotyczących ochrony środowiska na tle wybranych regulacji ustawowych, 2015 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=4278

Dusza-Zwolińska Elżbieta, Kupiec Michał, Kiepas-Kokot Anna, Specification of environmental consulting services in Poland and Western Pomerania, 2018 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=2153

Gierałtowska Urszula [et al.], Renewable energy, urbanization, and CO2 emissions : a global test, 2022 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=3447

Górski Marek, Migrations and the environment : selected legal aspects, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=2718

Gressler Małgorzata, Procedura Espoo w niemieckim porządku prawnym : zagadnienia węzłowe, 2017 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=3142

Harvey Jill E. [et al.], Tree growth influenced by warming winter climate and summer moisture availability in northern temperate forests, 2020 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=963

Jałowiec Tomasz, Wojtaszek Henryk, Miciuła Ireneusz, Green energy management through the implementation of RES in the EU : analysis of the opinions of Poland and Germany, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=2686

Kluza Krzysztof [et al.], Achieving environmental policy objectives through the implementation of sustainable development goals : the case for European Union countries, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=317

Kłos Lidia, Wybrane uwarunkowania środowiskowe zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego, 2017 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=3374

Kryk Barbara, Kreowanie zielonych miejsc pracy w polskim sektorze energetyki odnawialnej, 2018 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=1769

Kuciaba Emilia, Emission from inland waterway transport in the contex of energy, climate and transport policy of the European Union, 2018 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=1600

Łatuszyńska Małgorzata, Borawska Anna, Social campaigns for protecting natural resources : the case of Poland, 2022 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=2576

Melnyk Leonid [et al.], The economic and social drivers of renewable energy development in OECD countries, 2020 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=779

Miciuła Ireneusz [et al.], Management of the energy mix and emissivity of individual economies in the European Union as a challenge of the modern world climate, 2020 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=214

Miciuła Ireneusz [et al.], The current picture of the transition to a Green Economy in the EU—Trends in climate and energy policy versus state security, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=2236

Miciuła Justyna, Miciuła Ireneusz, Rozwój polityki klimatyczno-energetycznej UE : historyczny obraz przechodzenia w stronę zielonej gospodarki, 2018 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=2082

Miśkiewicz Radosław, Efficiency of electricity production technology from post-process gas heat : ecological, economic and social benefits, 2020 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=888

Miśkiewicz Radosław, The impact of innovation and information technology on greenhouse gas emissions : a case of the Visegrád countries, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=820

Nagaj Rafał, Žuromskaitė Brigita, Tourism in the era of Covid-19 and its impact on the environment, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=945

Policastro Pasquale, Transnational constitutional values and protection of the person in the age of climatic migrations, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=2366

Porada-Rochoń Małgorzata, Convergence in green growth as the key to fighting climate change, 1990–20, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=2635

Rabe Marcin, Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju, 2016 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=3995

Rutkowska Małgorzata, Bartoszczuk Paweł, Singh Uma Shankar, Management of green consumer values in renewable energy sources and eco innovation in India, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=1794

Sadowska Beata, Lulek Adam, The importance of environmental-forest education in managing information on natural resources, 2020 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=831

Sadowska Beata, Significance of education for the economy of sustainable development : toward social responsibility, 2018 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=2117

Sałabun Wojciech, Palczewski Krzysztof, Wątróbski Jarosław, Multicriteria approach to sustainable transport evaluation under incomplete knowledge : electric bikes case study, 2019 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=1850

Stefansson Robert A., Schmalensee Menja von, Skorupski Jakub, A tale of conquest and crisis : invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland, 2016 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=3466

Szetela Beata [et al.], Renewable energy and CO2 emissions in top natural resource rents depending countries: the role governance, 2022 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=3180

Wątróbski Jarosław [et al.], Green energy for a green city : a multi-perspective model approach, 2016 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=3598

Witkowski Paweł, Adamczyk Adam, Franek Sławomir, Does carbon risk matter? : evidence of carbon premium in EU energy-intensive companies, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=817

Wójcik-Jurkiewicz Magdalena [et al.], Determinants of decarbonisation in the transformation of the energy sector : the case of Poland, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=737

Zioło Magdalena, Bąk Iwona, Cheba Katarzyna, Environmental taxes : how public policy makers can use them in the decision-making process?, 2019 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=949

Zioło Magdalena, Bąk Iwona, Cheba Katarzyna, The role of sustainable finance in achieving sustainable development goals : does it work?, 2021 https://repo.usz.edu.pl/item/details?id=892

Wybór: dr Magdalena Czyszkiewicz. Administratorka kolekcji US w RepOD (Sekcja Otwartej Nauki BG US)

www.repo.usz.edu.pl

Grafiki pochodzą z portalu pixabay.com

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności