Biblioteka Główna - Writefull na US – test w listopadzie

Uniwersytet Szczeciński

Writefull to narzędzie specjalnie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Sugerowane poprawki opierają się na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie na ustalonym zestawie reguł gramatycznych.

Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism.

Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. O wiele częściej niż ogólnodostępne narzędzia do sprawdzania gramatyki i pisowni, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, sugeruje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Uczelniom oferowana jest licencja instytucjonalna umożliwiająca korzystanie z dodatków Writefull for Word i Writefull for Overleaf, które działają bezpośrednio podczas pisania tekstów odpowiednio w edytorze tekstu Word i edytorze LaTeX Overleaf.  Do analizy już przygotowanych tekstów dostępna jest usługa Writefull Revise. Ostatnia opcja to Writefull Cite, która pozwala na zidentyfikowanie cytowanych fragmentów tekstu z brakującym zapisem bibliografii.

Writefull for Word i Writefull for Overleaf wymagają instalacji wtyczki, dostępu do internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni;  Writefull Revise i Writefull Cite działają bez ograniczeń przy użyciu przeglądarki internetowej, a linki dedykowane wyłącznie dla Uniwersytetu Szczecińskiego są podane w załączonym przewodniku. Nie ma ograniczeń co do liczby korzystających z Writefull w tym samym czasie podczas testowego dostępu; z Writefull można korzystać z dowolnych urządzeń niezależnie od lokalizacji.  

Writefull Revise https://revise-usz-edu.writefull.ai

Writefull Cite https://cite-usz-edu.writefull.ai

https://www.notion.so/writefull/Writefull-Help-Center-31ac973a1a9d49a4aab75e3b3276d0af

W celu dokładnego zapoznania się z Writefull zapraszamy na stronę https://writefull.com/institutions.html a także do obejrzenia nagrania z webinarium:

http://www.jaceklewinson.com/files/Videos/Writefull_webinar_EN_2021.mp4

Writefull Webinar in English

How to use Writefull for Word to write and proofread your work:

Improve your academic writing with Writefull. Must-have Overleaf extension:

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności