Biblioteka Główna - Legalis na US

Uniwersytet Szczeciński

Zapraszamy do korzystania (ze wszystkich komputerów na US oraz w tzw. dostępie zdalnym) z Systemu Informacji Prawnej Legalis wydawnictwa C.H. Beck:

https://sip.legalis.pl/index.seam

Osią systemu jest moduł Baza Prawa, zawierający ujednolicone akty prawne z Dzienników UstawMonitorów Polskich, dzienników urzędowych i wojewódzkich, orzecznictwo sądów i organów administracyjnych, wyjaśnienia urzędowe, wzory pism i umów, aktualności i kalendarium, informatory oraz Polską Bibliografię Prawniczą PAN. System Informacji Prawnej LEGALIS jest tworzony i rozwijany przez zespół redaktorów merytorycznych, technicznych i informatyków we współpracy z polskimi ośrodkami akademickimi.

Obecnie program zawiera 19 modułów tematycznych, dotyczących poszczególnych gałęzi prawa, 10 modułów specjalistycznych (jak np. Generator wniosków KRS, n.ius® – aktualności legislacyjne i orzecznicze, Rzeczpospolita czy Prawo podatkowe – prof. Modzelewski), oraz sześciu modułów dedykowanych Systemom Prawa (prywatnego, handlowego, administracyjnego, karnego, medycznego oraz prawa Unii Europejskiej) skierowanych do prawników i specjalistów różnych dziedzin. Możliwy jest wybór przez użytkownika tylko niektórych, interesujących go modułów, np. Prawo spółek handlowych, Prawo podatkowe czy System Prawa Prywatnego. Moduły tematyczne składają się z komentarzy i monografii Wydawnictwa C.H.Beck, a także opinii, glos z czasopism oraz z aktualności legislacyjnych i orzeczniczych.

Program zawiera następujące moduły:

 • n.ius® – aktualności legislacyjne i orzecznicze,
 • Rzeczpospolita (prawnicze aktualności z dziennika „Rzeczpospolita”),
 • ius.focus® – istota orzecznictwa,
 • Beck KRS,
 • Generator wniosków KRS,
 • BeckOK® – komentarze zawsze aktualne (aktualizowane kwartalnie komentarze do wiodących kodeksów),
 • Systemy prawa (kompleksowe opracowanie sześciu systemów prawa: prywatnego, karnego, administracyjnego, handlowego, medycznego, Unii Europejskiej),
 • Praktyczne wyjaśnienia,
 • Prawo podatkowe – prof. Modzelewski,
 • Postępowanie Egzekucyjne Currenda,
 • Translator (obcojęzyczne tłumaczenia aktów prawnych, słowniki, wzory pism i dokumentów).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Legalis

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności