Biblioteka Główna - Springer – publikowanie otwarte w 2024 r.

Uniwersytet Szczeciński

Informujemy o wznowieniu programu otwartego publikowania Springer na rok 2024. W tegorocznej edycji programu, udostępniono pulę 1363 artykułów, oferując tym samym szeroką możliwość publikacji dla autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich.

Program ten stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie naukowego publikowania, umożliwiając autorom publikację artykułów otwartych w renomowanych czasopismach hybrydowych Springer. Co istotne, koszty związane z publikacją artykułów w ramach tego programu (Article Processing Charge) są w pełni pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer, finansowanej ze środków MNiSW.

Od 2019 roku, umowa na licencję krajową Springer podlega wytycznym tzw. umowy transformacyjnej. Zgodnie z nią, większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na wsparcie publikacji otwartych, co stanowi wyraźne zaangażowanie w promowanie otwartego dostępu do wiedzy naukowej. Jest to krok zgodny z dążeniami Planu S, zakładającym stopniową transformację czasopism w kierunku modelu otwartego.

Aktualizowana lista czasopism Springer objętych programem oraz instytucji uprawnionych do uczestnictwa, zapewnia pełne wsparcie dla autorów w ich procesie publikacyjnym. Dodatkowo, w celu ułatwienia procedury publikacyjnej, udostępniamy prezentację formularza dla autorów Open Access Systems Solution.

Pragniemy również podkreślić, że Marta Sztark-Żurek oraz dr Magdalena Czyszkiewicz z Działu Udostępniania Biblioteki Głównej pełnią funkcje lokalnych administratorek programu i są gotowe do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia. W razie jakichkolwiek pytań, serdecznie zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną pod podanymi adresami: marta.sztark-zurek@usz.edu.pl, magdalena.czyszkiewicz@usz.edu.pl.

Więcej szczegółów na temat programu można znaleźć na stronie internetowej: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

Czekamy na Państwa publikacje i mamy nadzieję, że program ten będzie stanowił istotne wsparcie dla rozwoju nauki i otwartego dostępu do wiedzy.

Obraz Christine Sponchia z Pixabay

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności