Biblioteka Główna - Seminarium Rosja po 24 lutego 2022 r.
w Bibliotece Międzywydziałowej

Uniwersytet Szczeciński

Seminarium Rosja po 24 lutego 2022 r.

Po 24 lutego 2022 r. dyskurs nt. Rosji, prowadzony w polskiej przestrzeni publicznej, zdominowany jest przez tematykę bieżącej polityki, sytuacji na froncie czy zbrodni wojennych. Potrzebna jest jednak również pogłębiona refleksja badawcza, do której zachęcają organizatorzy seminarium naukowego.

Głos dziennikarzy, publicystów, politologów czy historyków należałoby uzupełnić o głos rusycystów – językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców. Agresora trzeba potępiać, ale warto go również znać, żeby wiedzieć, jak się przed nim bronić. Poznawać za pomocą chłodnej analizy, bez emocji, nie zapominając jednocześnie, że jest agresorem. Poznanie państwa-agresora nie jest to możliwe bez znajomości jego historii, języka, literatury czy kultury. Seminarium jest próbą interdyscyplinarnej, wielowątkowej, pogłębionej, ale i poszerzonej odpowiedzi na pytania: dlaczego Rosja napadła na Ukrainę? Skąd się wziął rosyjski imperializm? Jaka jest Rosja po 24 lutego 2022 r.? Jaka będzie w przyszłości? Czy istnieje jakaś inna Rosja poza tą, która dokonuje zbrodni na Ukrainie? A jeśli nie istnieje obecnie, to czy taka inna Rosja pojawi się w mniej lub bardziej odległej przyszłości? Jak poznawać agresora?

Odpowiedzi na te pytania wraz z pracownikami badawczo-dydaktycznymi Uniwersytetu Szczecińskiego, będą szukać zaproszeni goście: rusycyści, historycy, dziennikarze, publicyści, politolodzy, uznani eksperci ds. wschodnich. Ponadto, w ramach seminarium, pod okiem wykładowców, wystąpią również studenci kierunków: filologia rosyjska
z dodatkowym językiem obcym oraz przekład rosyjsko-polski. Przygotowanie referatu na temat Rosji w kontekście inwazji na Ukrainę jest niewątpliwie okazją do poszerzenia horyzontów intelektualnych. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „jak poznawać zło imperialnej Rosji” jest szczególnie ważne dla młodych ludzi, którzy, studiując język
i literaturę państwa-agresora, muszą być uwrażliwieni również na kwestie oceny moralnej bieżącej sytuacji.

Termin: 24-25 kwietnia 2024 r.
Miejsce: Biblioteka Międzywydziałowa Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Piastów 40b/budynek III
Klub festiwalowy: Piwnica Kany, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

Wstęp wolny

Program seminarium:
https://usz.edu.pl/seminarium-rosja-po-24-lutego-2022-r/

Facebook:
https://www.facebook.com/events/1319372839452234

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności