Biblioteka Główna - Trudni współpracownicy:
Jak przetrwać i nie zmienić się w jednego z nich?!

Uniwersytet Szczeciński

Biblioteka Ekonomiczna, Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sekcja Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapraszają na spotkanie online:

Prowadzący: dr Daniel Szostak, adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca, trener i ekspert ds. komercjalizacji wiedzy; prowadzi szkolenia oraz doradztwo m.in. w zakresie pisania i oceniania biznes planów, rozwoju kompetencji miękkich takich, jak: radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, motywacji do działania, zarządzania energią własną w pracy, pracy zespołowej, przywództwa, decyzji kierowniczych oraz twórczego myślenia w organizacji

Opis: Większość z nas miała do czynienia z trudnymi osobowościami w miejscu pracy. Gdy orientujemy się, że pewne zachowania i relacje zaczynają wpływać na nasz nastrój i efektywność zawodową, zwykle jest już za późno. Współpraca z toksycznymi ludźmi może być wyzwaniem, ale nie musi zmieniać nas w jednego z nich! Na webinarze omówione zostaną skuteczne strategie przetrwania w środowisku pracy pełnym trudnych osobowości oraz sposoby na to, aby nie stracić własnego spokoju i profesjonalizmu. Ponadto poznamy:

  • najczęstsze typy trudnych współpracowników i jak sobie z nimi radzić,
  • narzędzia do budowania zdrowych granic i utrzymania równowagi emocjonalnej,
  • strategie unikania pułapek toksyków, by utrzymać pozytywne relacje zawodowe.

Data: 14.05.2024, godz. 10:00

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJjNWMyMDYtYTAyMy00MWNkLTkyMmItYjQ1OTcwN2NjYWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%229c0b4532-2e19-493d-9383-05781b27a92e%22%7d

Skrócony link:  https://tiny.pl/dwltq

Identyfikator spotkania: 383 166 875 901

Kod dostępu: 3kX6T3

Obraz StartupStockPhotos z Pixabay

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności