Biblioteka Główna - Konto Researcher ID

Uniwersytet Szczeciński

Program EndNote oraz portal Researcher ID to nowe możliwości na platformie ISI Web of Science.

Zapraszamy Państwa do korzystania z tych udogodnień.

Poniżej – krótkie wprowadzenie do tego tematu.


 

Czym jest Researcher ID ?

Researcher ID, w skrócie: RID – [ogólnodostępny portal dla Autorów i Badaczy]
– to indywidualny identyfikator, który umożliwia powiązanie publikacji autora w bazie Web of Science z osobistym profilem samego Autora/Badacza Naukowego.

Najprościej rzecz ujmując – dzięki identyfikatorowi – można ustalić tożsamość Autora.

Zaś z drugiej strony – z poziomu profilu autora, RI otwiera następujące możliwości:

 1. prezentacja listy własnych publikacji i zarządzanie nią na profilu,
 2. ustalenie dodatkowych informacji o autorze, stworzenie „publicznego” profilu,
 3. ustalenie raportu i wskaźnika cytowań, indeksu Hirscha,
 4. ustalenie sieci cytowań oraz zakresu współpracy.

Dzięki powyższym możliwościom, można uznać, że w szerszym zakresie – oprócz „zarządzania” własnymi publikacjami, Autor uzyskuje również dostęp do globalnej i multidyscyplinarnej społeczności naukowców w sieci – oraz do ich publikacji i dokonań naukowych.

Aby zarejestrować się w bazie Web of Science i uzyska indywidualny numer RID, należy wejść na stronę:
www.researcherid.com.

UWAGI dodatkowe:

 1. Od 2011 roku RID jest ściśle połączony z Web of Sciences, co oznacza, że artykuły z czasopism indeksowanych przez Web of Sciences i napisane przez autorów, którzy mają osobisty profil RID z upublicznioną na nim listą swoich publikacji, są podłączone do numeru RID Autora.

Ta informacja ukazuje się w rekordzie w Web of Science.

Ponadto, posługując się numerem RID, można wyszukać artykuły konkretnych autorów w Web of Sciences.

 1. Jeżeli Autor posiada swój profil na Google Schoolar, może wówczas w sposób „automatyczny” eksportować opisy bibliograficzne w postaci pliku w określonym formacie, a następnie zaimportować ten plik do EndNote – i wówczas literatura ta zostanie dodana do profilu Researcher ID.

 

Czym jest EndNote ?

EndNote – [internetowe narzędzie do zarządzania bibliografią]
służy do gromadzenia opisów bibliograficznych , tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej. Program pozwala na: przeszukiwanie baz danych i katalogów online, przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych i tworzenie własnych baz bibliograficznych, automatyczne przenoszenie opisów poprzez import z baz danych.

Instrukcja rejestracji indywidualnego numeru RID:

1. Po wejściu na stronę: www.researchesid.com,

Proszę wybrać : „New to ResearcherID? Join Now IT’s free”.

Wówczas, po dokonaniu wyboru, otworzy się okienko, w które należy wpisać, zgodnie z “poleceniem” dane:  Imię, nazwisko, adres mailowy oraz sposób, w jaki dowiedzieliśmy się o RID i jego możliwościach.

Po wypełnieniu tych „wstępnych” danych, na Państwa adres mailowy zostaje wysłany link weryfikacyjny/aktywacyjny  (może się zdarzyć, że wiadomość ta wyświetli się u Państwa w folderze: „Spam” – dlatego jeśli nie ma jej w „Odebranych” w Państwa poczcie, należy zajrzeć do „Spamu”).

2. Za pomocą linku aktywacyjnego podanego w wiadomości, „przechodzą” Państwo do podanej strony, na której należy wypełnić już szczegółowy formularz. Gwiazdką oznaczone są pola, które koniecznie należy wypełnić – nie można ich pominąć, bo przeciwnym wypadku, rejestracja nie powiedzie się.

3. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, należy „kliknąć” opcję: „Submit Registration”,

4. Po czym otworzy się kolejne okienko – aby dokończyć rejestrację, należy zaakceptować licencję.

Zaś w nowym oknie pojawi się Państwa numer ResearcherID.

5. Następnie mogą Państwo już przejść do swojej strony i uzupełnić informacje o sobie i swoich publikacjach.

Na swoim koncie należy wyszukać publikacje i potwierdzić, że są Państwo autorami tych prac, co można wykonać „klikając” przycisk „Add Publication”.

Nowe prace należy za każdym razem przypisać do Państwa ID.

Powodzenia 🙂 .


Linki

Poniżej przydatne linki i instrukcje „krok po kroku”.

 1. Instrukcja „krok po kroku” (prowadzenie za pomocą tzw. print screen’ów) – „Instrukcja rejestracji indywidualnego numeru ResearcherID i uzupełniania informacji o publikacjach” – autorstwa dr inż. Beaty Korzystki, Poznań, Pracowania E-Biblioteki – Biblioteka Politechniki Poznańskiej
  https://library.put.poznan.pl/doc/kurs_instr/Instrukcja_rej_ResearcherID.pdf
 2. Instrukcja eksportu publikacji z profilu Google Scholar do profilu Reasercher ID – autorstwa dr inż. Beaty Korzystki, Poznań, Pracowania E-Biblioteki – Biblioteka Politechniki Poznańskiej:
  http://library.put.poznan.pl/doc/kurs_instr/Import_z_Google_Scholar_RID_instrukcja.pdf
 3. Skrócona instrukcja EndNote on line (ze strony Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego):
  http://biblioteka.gumed.edu.pl/dydaktyka/nim/index.php?page=refworks
 4. Przewodnik po EndNote opracowany przez p. Magdalenę Szuflitę:
  http://bg.pg.edu.pl/documents/611754/12156313/EndNote%20Web.pdf
 5. Więcej informacji o profilu naukowca (Researcher ID) – artykuł z sesji naukowej autorstwa: Marzeny Taterczyńskiej, Renaty Klimko i Edyty Rogowskiej (Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie):
  https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/107367/Profil-naukowca.pdf
 6. Dodatkowo – załącznik do autorskiej publikacji dra Emmanuela Kulczyckiego – na temat tego, jak dodać swoje prace do Google Schoolar – „Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących”:
  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4369/8/Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar-v.1.1.pdf

  [Autorem poradnika, którego treść jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska,  jest Emanuel Kulczycki.]
Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności