Biblioteka Główna - Ocena bibliometryczna

Uniwersytet Szczeciński

 

ZASADY SPORZĄDZANIA ANALIZY BIBLIOMETRYCZNEJ

Analizy bibliometryczne publikacji wykonywane są wyłącznie dla pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Szczecińskim.

DANE DO OCENY BIBLIOMETRYCZNEJ

W celu uzyskania analizy bibliometrycznej należy pobrać właściwe formularze zamieszczone poniżej i umieścić odpowiednio w tabelach wykaz swoich publikacji naukowych.

Podczas wypełniania formularza należy zwrócić szczególną uwagę, aby opisy bibliograficzne publikacji zawierały wszystkie dane, które są niezbędne do oceny publikacji-> Prosimy o zapoznanie się z załączonym wzorcem: dane wymagane do oceny publikacji

Brak rzetelnych danych w formularzu opóźnia, a czasem uniemożliwia ocenę publikacji.

Wypełnione formularze należy odesłać na adres: bibliometria@bg.szczecin.pl i skontaktować się telefonicznie z pracownikiem sekcji w celu ustalenia dalszych procedur.

W przypadku publikacji, do których nie ma pełnego dostępu w bibliotece, a zwłaszcza publikacji w materiałach pokonferencyjnych, autor zobowiązany jest dostarczyć oryginał bądź kopię strony tytułowej i stron artykułu.

FORMULARZE ANALIZY BIBLIOMETRYCZNEJ do pobrania:

do habilitacji PRZED DOKTORATEM
hab_formularz_publikacje_ przed_doktoratem
PO DOKTORACIE
hab_formularz_publikacje_ po doktoracie
do profesury PRZED HABILITACJĄ
prof_formularz_publikacje_ przed_ habilitacja
PO HABILITACJI
prof_formularz_publikacje_ po habilitacji

do wniosków o granty, nagrody itp. do pobrania

 

Więcej o narzędziach oceny bibliometrycznej InCites i SciVal …

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności