Biblioteka Główna - Instrukcja wyszukiwania czasopism i materiałów w bazach

Uniwersytet Szczeciński

Poniżej przedstawiamy informacje przydatne do wyboru tytułów czasopism, w których warto publikować swoje prace.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. powinny to być przede wszystkim czasopisma z baz:

  • Scopus (aktywne czasopisma)

 

oraz 4 bazy spośród baz Web of Science (WoS):

  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Science Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emergigng Sources Citation Index.

 

O innych źródłach poinformujemy po opublikowaniu ich list. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

 Bazy Web of Science (WoS)

Można na początek zapoznać się z wykazem najwyżej punktowanych czasopism z WoS, wybierając swoją kategorię (Select category – z lewego menu) (wybór kategorii istniejących w bazach Scopus i WoS jest znacznie bogatszy niż ustalony przez MNiSW, dlatego na początek w każdej z baz trzeba wybrać kategorie mieszczące się w tej wybranej przez polskiego naukowca):link

Przydatne linki do pełnego wykazu czasopism z poszczególnych baz WoS (uwaga, wykazy są aktualizowane z rocznym opóźnieniem):

Bazą podstawową w WoS dla dziedzin humanistycznych i społecznych  jest Art  and Humanities Citation Index (A&HCI) (http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf)

(SSCI) Social Scientes Citation Index WoS (http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf)

(SCIE) Science Citation Index Expanded WoS  (http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf)

 

Indeks Citation Emerging Sources jest indeksem cytowania opracowanym od 2015 r. Według wydawcy indeks zawiera „recenzowane publikacje o znaczeniu regionalnym i w rozwijających się dziedzinach nauki” . Czasopisma z tego indeksu nie mają wyznaczanego wskaźnika  Impact Factor.

Wyszukiwanie w bazie Web of Science https://apps.webofknowledge.com/

wob1

 

Po „kliknięciu” w button „Therms of use” otrzymujemy w nowym oknie poniższy widok, z którego należy wybrać z manu lewej zakładki:

„Most popular”

a następnie

„Master Journal List”

wob2_1

 

 

wob3 wob4  wob6

Wyszukiwanie w bazie SCOPUS www.scopus.com

scopus1

scopus2

scopus3

Poniżej przedstawiamy krótki wybór niektórych kategorii i ich przełożenie na ilość dostępnych w bazach tytułów czasopism:

tabelka

 

Materiały konferencyjne jeśli mają być uwzględnione w ewaluacji, zgodnie z treścią Rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r muszą byc indeksowane w bazie CORE http://portal.core.edu.au

core2

 

W celu wyszukiwania materiałów z wybranej konferencji należy użyć bazy DBLP Computer Science Bibliography https://dblp.uni-trier.de/

dblp-x

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności