Biblioteka Główna - Regulamin opłat Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński

Regulamin opłat Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego

§ 1

Udostępnianie zbiorów:

1. Opłata za wypożyczanie zbiorów dla osób spoza Uniwersytetu Szczecińskiego wynosi:

a) 50 zł – 6 miesięcy;
b) 75 zł – 12 miesięcy.

2. Wysokość opłat za nieterminowy zwrot jednej wypożyczonej pozycji wynosi:
a) dla wypożyczeń długoterminowych – 0,30 zł za każdy roboczy dzień zwłoki,
b) dla wypożyczeń krótkoterminowych – 2 zł za każdy roboczy dzień zwłoki,
c) dla wypożyczeń nocnych i weekendowych – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę po terminie zwrotu.

§ 2

Wszelkie należności wynikające z regulaminu korzystania z bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego należy wpłacać na rachunek bankowy uczelni.

1.Zwrot książek do odpowiedniej biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego wstrzymuje naliczanie kary.

2. Opłaty za nieterminowy zwrot książek należy uiścić po ich zwrocie.

3. Potwierdzenie dokonania wpłaty Czytelnik ma obowiązek okazać w bibliotece lub przesłać drogą elektroniczną na adres odpowiedniej biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego.

4. Nieuregulowanie zobowiązania, które przekroczą kwotę 20 zł, blokują możliwość wypożyczania kolejnych książek.

 § 3

Za zamówienia materiałów bibliotecznych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych pobierane są opłaty według rachunków wystawianych przez jednostki udostępniające dane materiały biblioteczne

 § 4

Usługi w zakresie komputerowego wyszukiwania i wydruku informacji:

1. Za każdą rozpoczętą godzinę dostepu do baz danych dla użytkowników spoza US – 5 zł.
2. Za 1 stronę wydruku formatu A-4 – 0,50 zł.

Opłaty obowiązują od 01.02.2020 r.

Szczecin, dn. 07.01.2020 r.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności