Biblioteka Główna - Sprawozdania

Uniwersytet SzczecińskiElżbieta Tomczyńska
Oddział Monitoringu Naukowego

Relacja z wyjazdu edukacyjnego

W dniach 01.06 – 07.06. 2019 r uczestniczyłam w Wyjeździe Edukacyjnym zorganizowanym przez Unię Europejskich Federalistów z siedzibą w Łodzi. Ośrodek corocznie organizuje wyjazdy bibliotekarzy do bibliotek w rożnych krajach Europy. Tym razem trasa wiodła przez  Wilno, Petersburg do Rygi. Po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej zwiedzaliśmy Wilno. Największe pod względem powierzchni miasto w krajach bałtyckich, duży ośrodek gospodarczy, finansowy, przemysłowy oraz węzeł komunikacyjny (kolejowy i drogowy, port lotniczy), ośrodek kulturalny i naukowy; 8 uniwersytetów w tym Uniwersytet Wileński (1579); cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1994. Wielki ośrodek religijny;ponad 40 kościołów rzymskokatolickich, w tym: sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej a także ok. 20 cerkwi prawosławnych, kościoły protestanckie, 3 synagogi żydowskie, kienesa karaimska. Zwiedzając Wilno co krok można napotkać ślady polskości w tym mieście. Następnie trasa nasza wiodła do Petersburga. Miasto położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. Zbudowane przez cara Piotra I jako wyraz potęgi państwa rosyjskiego. Potęgę tą widać we wszystkich zabytkach, które zwiedzaliśmy. Pałac Zimowy (wzorowany na francuskim Wersalu, jako pierwsza zamieszkała w nim Katarzyna II ), Carskie Sioło (barokowy kompleks pałacowo-parkowy założony w XVIII wieku, rezydencja carów, ok. 25 km od Petersburga, obecnie zespół znajduje się na terenie miasta Puszkin, w pałacu znajduje się słynna Bursztynowa Komnata – obecnie jest to kopia, oryginał zaginął w czasie II wojny światowej), Ermitarz ( rosyjskie muzeum państwowe mieści się w pięciu pałacach nad brzegiem Newy), Sobór św. Izaaka ( największa prawosławna świątynia w Petersburgu i druga co do wielkości w Rosji – może pomieścić 14 tys. wiernych), Newski Prospekt (reprezentacyjna ulica miasta zaplanowana przez Piotra Wielkiego), Michajłowski Teatr (po raz pierwszy otwarty 8 listopada 1833r.  przyciągał całą śmietankę towarzyską Petersburga włączając rodzinę carską), i inne. W programie zaplanowane były odwiedziny w bibliotekach m.in. Narodowa Biblioteka w Petersburgu (najstarsza publiczna biblioteka w Rosji, założona została jako Carska Biblioteka Publiczna w roku1795 przez Katarzynę Wielką z zagrabionym zbiorem biblioteki Załuskich – 420 000 woluminów, część polskich książek owego księgozbioru została przekazana Polsce przez Rosję Radziecką w 1921 roku), Biblioteka Państwowego Uniwersytetu Petersburskiego (Uniwersytet jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Rosji, ma 19 wydziałów a budynki uczelni rozmieszczone są w rożnych rejonach miasta, uczy się na min 20 tysięcy studentów w trybie dziennym i 9 tysięcy w trybie zaocznym. Biblioteka posiada zbiory starych druków, rękopisów i literaturę konieczną dla studiującej młodzieży – ta głównie na wydziałach), Miejska Biblioteka im W. Majakowskiego. Przekazano man bardzo wiele wiadomości co do funkcjonowania i działalności poszczególnych placówek. Zwiedziliśmy każdą z bibliotek i jej poszczególne działy. Po długim przejeździe (ponad 600km) dotarliśmy do Rygi, stolicy Łotwy. Tu odwiedziliśmy Narodową Bibliotekę Łotwy założoną w 1919 r., po włączeniu Łotwy w skład ZSRR działała jako Biblioteka Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej a po odzyskaniu niepodległości, od 1992 roku, funkcjonuje jako Biblioteka Narodowa Łotwy. Od 2014 roku mieści się w nowoczesnym gmachu nad Dźwiną, zaprojektowanym przez Gunnara Birkertsa.i wzniesiona w latach 2008–2014. Nowy budynek Biblioteki Narodowej jest przez Łotyszy nazywany Zamkiem Światła (łot. Gaismas Pils). Nazwa ta odnosi się do tytułu łotewskiej pieśni, do której muzykę skomponował łotewski kompozytor Jāzeps Vītols, a słowa zostały zaczerpnięte z wiersza związanego z ruchem młodołotyszy łotewskiego poety Auseklisa. Biblioteka w nowym gmachu, gdzie dominuje przestrzeń i nowoczesność robi ogromne wrażenie. W Rydze odwiedziliśmy jeszcze Bibliotekę Międzynarodowej Akademii Bałtyckiej (Baltic International Academy). Szkoła jest największą niepubliczną instytucją szkolnictwa wyższego w krajach bałtyckich oraz wschodnioeuropejskich – powstała w 1992 roku. Studiują tu studenci z 20 rożnych krajów, w tym europejskich. Biblioteka jest przygotowana i dostosowana do potrzeb uczelni, oferuje wszelkie materiały, podręczniki, zapewnia pokoje pracy studiującej młodzieży. W godzinach popołudniowych zwiedzaliśmy miasto. Zabytkowe Stare Miasto wpisane jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej. Z Rygi udaliśmy się w drogę powrotną do Polski, do Warszawy. Bogaci w wrażenia i wiedzę. Przekazano nam bardzo dużo wiadomości zarówno w bibliotekach, jak i przez miejscowych przewodników w poszczególnych miastach. Wyjazd Edukacyjny był jak najbardziej edukacyjny.

———————————————————————————————————————————–

Marta Sztark-Żurek
Oddział Udostępniania Zbiorów

IV Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego.

hajdukiewicz

W dniu 4 czerwca 2019 r., w Sali im Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej, zgromadzili się reprezentanci wielu różnych typów bibliotek Pomorza Zachodniego. Tematem była działalność organizacji pozarządowych (NGO) przy bibliotekach.

Organizator, którym był Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu SBP, postawił sobie za cel ukazanie możliwości współpracy bibliotek z NGOsami. Taki rodzaj wzajemnego wsparcia, po pozyskaniu funduszy, jest gwarantem rozwoju współpracy, pozyskania i rozbudowywania sieci kontaktów. Przede wszystkim, pozwala bibliotekarzom realizować własne projekty, zarówno te krótkoterminowe, jak i długofalowe, niezmiennie mając na uwadze potrzeby użytkowników.

Biblioteki jako miejsca, w których toczy się życie kulturalne lokalnej społeczności, stanowią naturalną przestrzeń współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast bibliotekarze, w  gestii których leżą nie tylko zadania związane z książką, ale także doradztwo, edukacja, rozpoznawanie potrzeb społeczności – w sposób naturalny wypełniają rolę animatorów społecznych1.

Dzięki Forum, słuchacze mieli okazję zapoznać się z narzędziami umożliwiającymi realizowanie rozmaitych pomysłów oraz ze sposobami na pozyskanie wsparcia finansowego na powstałe projekty.

Poza przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, pracowni pozarządowych, wśród prelegentów znaleźli się także bibliotekarze, których instytucje z powodzeniem korzystają z finansowania tych pierwszych.

Spotkanie zamykały warsztaty tworzenia krótkich tekstów na bazie skojarzeń i zabawy słowem, czyli kreatywne pisanie i wykorzystywanie tekstów – „Loesje dla biblioteki”, poprowadzone przez p. Kamilę Romanowicz z Loesje Polska.

1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jKct8QFqjuxNP_S5xA6xTxm7bWRYviNhZjCDJtbEszbRwg/viewform

2 Fot. Marta Kurzyńska.


Marta Sztark-Żurek
Oddział Udostępniania Zbiorów

Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, Szczecin 19 maja 2019 .

19 maja 2019 r. członkowie kół należących do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zadebiutowali na stoisku (nr 60) Okręgu Zachodniopomorskiego SBP „Pod Platanami” przy okazji Wielkiego Pikniku Pasji XVIII na Jasnych Błoniach.

Ta największa, cykliczna impreza w regionie, podczas której prezentują się rozmaite organizacje pozarządowe, rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem szczecinian oraz turystów z Polski i zagranicy. Idea wystawienia bibliotekarskiego stoiska (złożonego w głównej mierze z członków SBP) była w pełni uzasadniona: było to bowiem doskonałe miejsce prezentacji działalności bibliotekarzy i bibliotek, a także aktywności Kół Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mających wpływ na budowanie prestiżu zawodu bibliotekarskiego oraz wydarzenie sprzyjające integracji bibliotekarskiego środowiska.

Na stoisku, otwartym w godzinach 11.00 – 17.00, kolejno prezentowały się różne typy bibliotek, a wśród nich – na ostatniej, „popołudniowej zmianie” – Biblioteka Główna US. Atrakcję stoiska stanowiły:

• wystawy: Odjazdowy Bibliotekarz, Zasłużeni Bibliotekarze Pomorza Zachodniego

• quizy literackie dla dzieci i dorosłych

• gadżety promujące szczecińskie biblioteki: KP, MBP Szczecin, Biblioteki akademickie: ZUT, AM, US

• gadżety promujące wydarzenia Kół Oddziału Szczecińskiego SBP

• Kącik Wesołego Dziergacza – „dzierganie” zakładek do książek, „dzierganie” Odjazdowego Szala.

stoisko-60


Marta Sztark-Żurek
Oddział Udostępniania Zbiorów

Bibliotekarz liderem lokalnej społeczności.

„Jeśli to, co robisz, inspiruje innych do tego by marzyć, uczyć się, robić więcej i stać się kimś lepszym, jesteś liderem”. / John Quincy Adams, 6. prezydent USA /

11 maja 2019 r. w filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ProMedia) odbyło się szkolenie „Bibliotekarz liderem lokalnej społeczności”. Sześciogodzinne spotkanie, przewidziane dla szczecińskich bibliotekarzy wszystkich rodzajów bibliotek, poprowadziła charyzmatyczna animatorka kultury, p. Kinga Rabińska – prezes Stowarzyszenia „Oswajanie sztuki”. Warsztaty zorganizowało Koło nr 3 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Szczecinie, działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Szczecin, udział w szkoleniu był bezpłatny.

Mimo, że nie wszyscy bibliotekarze uczestniczący w warsztacie byli liderami w swoich zespołach, to jednak większość z nich wykazywała cechy liderskie, co potwierdziły kolejno wykonywane zadania.

Nie przebiegały one bynajmniej w klimacie rywalizacji. Wręcz przeciwnie, wytworzenie przyjacielskiej, zespołowej atmosfery przy pomocy prowadzącej, dodatkowo podniosło walor szkolenia. Zastosowano technikę prezentacji w parach, która miała na celu przełamanie lodów, zniesienie barier międzyludzkich, a w szerszej perspektywie – doskonalenie umiejętności twórczego myślenia, słuchania, analizowania i wyciągania wniosków.

Bibliotekarze obecni na szkoleniu, zatrudnieni w różnych strukturach, osadzeni w różnych środowiskach, często realizują projekty kulturalne, czytelnicze, edukacyjne. Szkolenie miało ich zmotywować, dostarczyć im narzędzi do realizowania się w swojej przestrzeni i dodać odwagi do dalszych działań.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, czym jest „elevator pitch”, co ma wspólnego układ limbiczny z byciem liderem, jakie są trzy cechy liderskie na literę „K”, decydujące o sukcesie. Ponadto, przedstawiono i zachęcano do tworzenia projektów, ukazując ich wieloetapowość (od zawężenia grupy docelowej po ewaluację), zapoznano bibliotekarzy z metodą SMART i poinformowano o potencjalnych źródłach finansowania działań ze społecznością lokalną.

Zdanie, wypowiedziane kiedyś przez Kingę Rabińską: „Pragnę miasta kształtowanego przez endorfiny jego mieszkańców”, można by sparafrazować w ten sposób: „Lider (bibliotekarz) powinien pragnąć organizacji kształtowanej przez endorfiny swoich użytkowników”. Lider to osoba obdarzona charyzmą, wizją, z większą ilością cech, niż kompetencji. Warsztaty udowodniły, że zarówno nad sobą, jak i projektami można popracować, nie ma rzeczy niemożliwych do realizacji (nawet przy ograniczonym budżecie lub czasem jego braku).


Marta Sztark-Żurek
Oddział Udostępniania Zbiorów

Szczeciński Odjazdowy Bibliotekarz po raz siódmy.

Ciepłe promienie czerwcowego słońca grzały serca cyklistów. Siódemka okazała się być dla kolejnej edycji OB szczęśliwa – łaskawa pod względem pogodowym i frekwencyjnie bogata. Oprócz stałego, choć w tym roku nieco skromniejszego składu miłośników pomarańczowego rajdu, 17 czerwca 2018 r. na spotkanie w punkcie Odjazdowego Bibliotekarza podczas gry miejskiej, przybyli cykliści z całego województwa. Zresztą, nie tylko rowerzystów tam widziano…Nie brakowało bowiem i zainteresowanych spacerowiczów.

Spiritus movens akcji na tak dużą skalę był w tym roku Rowerowy Szczecin, z którym odjazdowi bibliotekarze współpracowali tym razem. Symultaniczny program święta cyklicznego Rowerowego Szczecina przewidywał:

 • Zjazd Gwiaździsty – grupowy przejazd trzema trasami wyznaczonymi przez Rowerowy Szczecin
 • Grę miejską, zatytułowaną „Szczecińską Historią Roweru” / wspólna zabawa z drużyną Odjazdowego Bibliotekarza pod wodzą Marty Sztark-Żurek
 • Towarzyskie spotkanie w Punkcie Odjazdowego Bibliotekarza w grze miejskiej / Dziedziniec Muzeum Tradycji Regionalnych, Staromłyńska 27
 • Piknikowanie na pl. Mickiewicza i happening książkowy
 • Happening trzepakowo-książkowy

Punkt Odjazdowego w grze miejskiej na terenie Muzeum, zorganizowany przez Martę Kurzyńską i Adriannę Jędrzejczak z Biblioteki MNS był chyba najprzyjemniejszą, pomarańczową przystanią. A działo się tam wiele! Przykładowo, można było obejrzeć wystawę planszową dotyczącą szczecińskich edycji OB oraz Odjazdowych Bibliotekarzy województwa zachodniopomorskiego 2012 – 2018. Urządzono także kiermasz wydawnictw MNS, istniała możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Tradycji Regionalnych dla osób ze szprychówkami za 1 zł oraz dla zainteresowanych – możliwość zapoznania się z Biblioteką MNS. Największą atrakcją było „wydzierganie” rządka pomarańczowego szalika dla Mojżesza. Rzeźba ta, umiejscowiona w muzealnym lapidarium, jest wierną kopią dzieła dłuta Michała Anioła. Za utworzenie rządka szala – przy pomocy pań z Kącika Wesołego Dziergacza z Klubu 13 Muz w Szczecinie – drużyna otrzymywała jeden z trzech możliwych do zdobycia punktów w grze miejskiej. Odjazdowy przystanek odwiedziło łącznie 258 osób!

Było – jak zwykle – pomarańczowo, odjazdowo, literacko, happeningowo, „oldskulowo” – za sprawą swingujących warsztatów tanecznych, waty cukrowej i lemoniady, serwowanych podczas pikniku. Drużyna roweru nie wygrała, choć wszystkie zagadki w grze rozwiązała. Nie to jednak było najważniejsze. Jesteśmy „drużyną” bogatszą o doświadczenie.

 

 

Fot. : Marta Kurzyńska, Adrianna Jędrzejczak

 

 

 


Monika Musiatowicz, Magdalena Kosmalska
Oddział Monitoringu Naukowego

Sprawozdanie ze szkolenia organizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie pt. „Procedura nadawania stopni i tytułu naukowego oraz przygotowanie do nich”, które odbyło się 12.06. 2018 roku.

Szkolenie na powyższy temat przeprowadzili: dr hab. Inż. Justyna Bugaj (dr hab. w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Ekonomii, Fiansów i Zarządzana UJ, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Zarządzania oraz Politechniki Częstochowskiej) i dr hab. Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na UJ (dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Visiting Professor w University of Rochester, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych – od 2016 roku).
Obydwoje prelegentów, oprócz bogatego dorobku naukowego oraz praktycznego przygotowania, dzięki pełnieniu różnorodnych funkcji w zespołach i komisjach na swoich uczelniach (oraz międzyuczelnianych), mają bardzo szerokie zainteresowania; dr hab. inż J. Bugaj jest autorką licznych ekspertyz, raportów i opracowań dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego (zamawianych m. in. przez MNiSW czy NCBiR), a także prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu strategicznego zarządzania uczelniami wyższymi oraz nowoczesnej dydaktyki akademickiej. Zaś dr hab. R. Rybkowski łączy swoje zainteresowania naukowe (specjalizacja – historia teatru amerykańskiego) wraz z naukami o polityce Polski i Kanady, ze szczególnym uwzględnieniem związku pomiędzy kulturą a polityką, właśnie; w zakresie jego zainteresowań leży również analiza porównawcza północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego.
Na szkoleniu dr hab. R. Rybkowski był pierwszym prelegentem; główny temat jego wystąpienia stanowiły szczegółowe aspekty prawne dotyczące procedur nadawania stopni i tytułu naukowego (poczynając od doktoratu, poprzez habilitację, aż do tytułu profesora). Omawiał wybrane szczegóły ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym, a także procedury poszczególnych stopni – najistotniejsze aspekty. Chętnie dzielił się także swoimi doświadczeniami w pracy w różnych komisjach – także aspekt praktyczny funkcjonowania różnych procedur dot. uczelni wyższych oraz różnych dobrych praktyk w tym zakresie (a także niekorzystne interpretacje i realizacje norm prawnych) – zostały przedstawione uczestnikom szkolenia, którzy chętnie brali udział w dyskusji i zadawali pytania, ponieważ grupa była nieduża (13-osobowa), co sprzyjało wymianie poglądów.
Obaj prelegenci prowadza już od dawna wspólnie szkolenia w tej tematyce (w ramach grantów i projektów) i świetnie sprawdzają się jako team – ciekawie uzupełniali nawzajem swoje wypowiedzi, wskazywali charakterystyczne przykłady zastosowań prawa, zwracali uwagę na istotne szczegóły, które jako członkowie komisji gremiów oceniających – biorą po uwagę – co było niezwykle cenne i przydatne, zwłaszcza dla pracy bibliometry, który nierzadko występuje w charakterze doradcy pracownika naukowego w procesie przygotowania procedury kolejnych stopni naukowych.
Dr hab. inż. J. Bugaj, w drugiej części szkolenia szerzej opowiadała o praktyce przeprowadzania postępowania o stopień naukowy; omówiła podstawowe problemy z „pracami”/dysertacjami i przewodami naukowymi; przeprowadziła analizę (i podała różne przykłady rozwiązań) jak przedstawiać swoją ścieżkę kariery oraz własne osiągnięcia (by nie popełnić błędów, które mogą stanowić przeszkodę w osiągnięciu założonego celu); a także przedstawiła autoreferat z własnego postępowania habilitacyjnego i omówiła innowacje, które sama zastosowała, by uatrakcyjnić, uszczegółowić i usystematyzować przekazywane treści. Zwróciła uwagę prelegentów na istotne znaczenie graficznego układu treści (gł. tabelaryczne, systematyzujące i podsumowujące przedstawiane treści), załączenie całości dorobku, a nie tylko spójnych tematycznie treści, wybranej części z całości dorobku (częsty błąd), prawidłową, usystematyzowaną bibliografię, a także dostarczenie komisji kserokopii, własnych prac, jeśli były wydane w zbyt małym nakładzie i są już nieosiągalne na rynku wydawniczym. Szczególny nacisk położyła w podsumowaniu przede wszystkim na dwie kwestie (na co zwraca także uwagę komisja oceniająca):
– po pierwsze – czy kierunek rozwoju kandydata jest spójny tematycznie, wskazuje na jego rozwój na różnych etapach – harmonijnie; czy poszczególne etapy uzupełniają się, tworząc całość i rokują na przyszłość tej karierze naukowej
– po drugie – jak skonstruowane jest uzasadnienie – co przeprowadzone badania wnoszą nowego, interesującego czy innowacyjnego – do nauki (jak zmieniają stan zastany) – czyli wskazują na samodzielność kandydata w stawianiu hipotez, zdolność ich uzasadniania i dzięki temu – otwierania nowych pól w nauce.
Zestawienia tych obu aspektów ukazać mają, czy cel w pracy badawczej został osiągnięty oraz czy kandydat dobrze rokuje na przyszłość jako samodzielny pracownik naukowy, na którym będzie spoczywać odpowiedzialność wprowadzenia młodych adeptów nauki na drogę awansu zawodowego oraz odkrycia własnych fascynacji intelektualnych.
W materiałach konferencyjnych, oprócz slajdów omawianych na spotkaniu, załączono również wzory niezbędnych dokumentów, zwłaszcza dot. habilitacji.
Ostatnie piętnaście minut spotkania przeznaczono na dyskusję, która toczyła się żywiołowo, nawet długo po przeznaczonym nań czasie, jeszcze w kuluarach.
Otrzymałyśmy również wizytówkę dr hab. inż. J. Bugaj oraz zachętę do korespondencji i obietnicę, że odpowie na wszelkie pytania, w ramach swoich kompetencji i możliwości.
Szkolenie było bardzo interesujące, przygotowane bardzo profesjonalnie, dające szerokie możliwości zadawania pytań, przez cały czas trwania spotkania – co było komfortowe i pozwoliło uzupełnić naszą wiedzę w obszarach – do tej pory niedostępnych (tj. różnych praktyk komisji w ocenie przedstawianych materiałów – zarówno, co do formy, jak i treści); zdobyta wiedza daje szersze możliwości kompetencyjne podczas procesu wsparcia pracownika naukowego w przygotowaniu jego dokumentacji na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego.


Magdalena Czyszkiewicz
Noc Bibliotek 2018

W 2018 r. Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego zadebiutowała w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która odbyła się w tym roku po raz czwarty. 9 czerwca w prawie 1900 bibliotek w całym kraju zorganizowano warsztaty, gry biblioteczne, spotkania autorskie, projekcje filmów, wspólne czytanie i wiele innych atrakcji.
W Bibliotece Głównej US Czytelnia Książek tego wieczoru została zmieniona w orientalną krainę. W programie znalazło się czytanie baśni indyjskich oraz sesje Hatha Jogi „Stabilność ciała i umysłu”, wprowadzające uczestników w podstawy tego systemu ćwiczeń i filozofii.
Czytelnia Czasopism dzięki obecności Szczecińskiego Towarzystwa Gier Wszelakich „Rubikon” stała się Salą Gier Planszowych. Odwiedzający mieli okazję poznać tradycyjne gry, takie jak egipski „Ramses” oraz nowoczesne, między innymi „Hej! To moja ryba!”, „Potwory w Tokio” czy wydane przez IPN gry związane z lotnictwem – „111” i „303”. Gracze mieli do dyspozycji w sumie około 25 tytułów.
W Sali Strumiańskiej odbyła się projekcja filmu familijnego „Tarapaty” w reżyserii Marty Karwowskiej (Polska, 2017). Goście Biblioteki Głównej mieli również możliwość wzięcia udziału w różnych zabawach w ramach gry bibliotecznej związanej z osobą i twórczością Zbigniewa Herberta.

598a7639-e1528803292717 598a7633 598a7792
598a7788 598a7675 img-20180610-wa0011

Fot.: Dariusz Witulski


Marta Sztark-Żurek
Oddział Udostępniania Zbiorów

VI Sympozjum – Ludzie Książki Pomorza Zachodniego

Jan Jurczak (Koszalin), Aleksandra Kwiecińska (Stargard), Anna Malejka (Szczecin), Janina Tylman (Dębno), Franciszek Wójcik (Nowogard) oraz sławieńskie bibliotekarki – Maria Plank, Danuta Jaskuła, Teresa Włodarczyk i Katarzyna Stanisława Jakimiak – wszystkie, wymienione postaci, to wielcy bibliotekarze z pasją, bibliotekarze Pomorza Zachodniego zaangażowani społecznie, pionierzy „ziem odzyskanych”, animatorzy kultury czytelniczej. Zostali oni przywołani w referatach i komunikatach uczestników spotkania, zorganizowanego 15 maja 2018 r., już po raz szósty w gmachu Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, przy współpracy Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Ale Sympozjum, świetnie wpisujące się w kalendarz imprez, towarzyszących Ogólnopolskiemu Tygodniowi Bibliotek, nie sprowadza się jedynie do przedstawienia wybranych bibliotekarzy naszego regionu. Służy rokrocznie ukazaniu sylwetek „ludzi książki” Pomorza Zachodniego – wydawców, księgarzy, antykwariuszy, bibliofilów, archiwistów, ilustratorów, konserwatorów książek, osób uczestniczących w ich produkcji, obrocie i upowszechnianiu.

I tak, oprócz zasłużonych bibliotekarzy, bohaterami referatów byli: Karol Czejarek, prowadzący niegdyś szczecińską Księgarnię Klubową Świata Książki i Klub Bibliofilów, Przemek Głowa – aktywny szczeciński przewodnik miejski, twórca niezwykle oryginalnego, książkowego bloga i wreszcie, uniwersyteccy donatorzy książek – prof. Jerzy Dittmar, premier PRL – Mieczysław Rakowski, dr Tomasz Niewodniczański, prof. Janusz Deresiewicz, prof. Zbigniew Kruszewski, prof. Jan Harff (księgozbiór jego dziadka – dr. med. Egona Krulla), Joanna i Jan Kulmowie, Stefan Dulak, prof. Marian Ciaciura i prof. Erazm Kuźma. Profesorowie Kuźma i Ciaciura byli kilkakrotnie przywoływani w niektórych referatach w kontekście losów innych postaci z bibliotekarskiego świata.

Sympozjum było okazją do poznania ciekawych życiorysów i historii minionego czasu. W przyszłym roku kolejna dawka biografii, wzruszeń i wspomnień…

Referaty:

1.Maria Nowicka / Książnica Pomorska w Szczecinie: Anna Malejka – „wielka” bibliotekarka.
2. Marta Kurzyńska / Biblioteka Muzeum Narodowego w Szczecinie: PrzemekGłowa.Blogspot.com, czyli czytelniczy flipper szczecińskiego przewodnika.
3. Maria Jaremek / Koło 1 Szczecin SBP Sekcja Seniorów: Życie niemiecko-polskie Karola Czejarka, księgarza, germanisty, tłumacza, wykładowcy, autora.
4. Marta Sztark-Żurek / Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego: Drugie życie prywatnych zbiorów darczyńców z naukowego świata.
5. Cecylia Judek / Książnica Pomorska w Szczecinie: Janina Tylman – bibliotekarka, animatorka dębnowskiej kultury.
6. Anna Kucharska / Książnica Stargardzka: Biblioteczne rewolucje Aleksandry Kwiecińskiej w Stargardzkiej Bibliotece Publicznej (komunikat).
7. Kazimiera Fecak / Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie: Franciszek Wójcik – nowogardzki bibliotekarz z pasją.
8. Łukasz Trzeciak / Koszalińska Biblioteka Publiczna: Jan Jurczak – bibliograf Pomorza Zachodniego.
9. Elżbieta Broda / Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie: Rola bibliotekarza w promocji kultury i literatury regionu. [Działalność sławieńskich bibliotekarek – Maria Plank, Danuta Jaskuła, Teresa Włodarczyk, Katarzyna Stanisława Jakimiak].

jan-surudo-1 surudo2
surudo surudo3

Fot.: Jan Surudo


Elżbieta Tomczyńska
Oddział Monitoringu Naukowego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliografie specjalne : rozwój i integracja”

W dniu 7 maja 2018 r uczestniczyłam w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod hasłem „Bibliografie specjalne : rozwój i integracja”. W związku ze zmianami w środowisku informacyjnym pojawiła się potrzeba pogłębionej refleksji nad wzbogaceniem spisów bibliograficznych i ich integracją z repozytoriami cyfrowymi, innymi zasobami pełnych tekstów oraz z informacjami publikowanymi przez różne instytucje ze sfery kultury i biznesu. Istnieje ważny i aktualny problem wzajemnych relacji organizacyjnych i komunikacyjnych między bibliografiami, bibliotekami i pozostałymi instytucjami kultury, repozytoriami cyfrowymi oraz wyszukiwarkami internetowymi. Istotnym zagadnieniem wydaje się również analiza miejsca bibliografii w„cyfrowej” nauce i transferze wiedzy. Ważnym wydaje się być rola bilbiografii regionalnych i lokalnych jako dopełnienie systemu bibliografii narodowej. Zastanawiano się nad bardziej efektywnym funkcjonowanie bibliografii w różnych kanałach komunikacji naukowej i społecznej, w systemie otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych. O jakie elementy powinien się wzbogacić schemat rejestracji bibliograficznej, by lepiej przystawać do możliwości i oczekiwań odbiorców, także instytucji państwa?.
Przedstawione referaty poruszały te zagadnienia. „Bibliografia PUBLI i Baza Osiągnięć Pracowników(BOP) funkcjonowanie i współdziałanie”- temat w formie Komunikatu był mojego autorstwa. Wysunięty wniosek końcowy przez uczestników konferencji a poparty przez organizatorów był następujący „Bibliografia”- daje pewność że nadal jest potrzebnym narzędziem dla korzystających z niej użytkowników, którzy są jej wiernymi odbiorcami. Wiele jest jeszcze wyzwań przed bibliografią zarówno jako dyscypliną wiedzy, jak i zbiorem danych, które są obecnie gromadzone na różnych nośnikach w różnych konfiguracjach. Wszystko wskazuje na to, że era bibliografii nie kończy się, a jedynie zmieniają się narzędzia, z których do tej pory korzystano.


Lilianna Lisińska

Centrum Informacji Menadżerskiej (Biblioteka WZiEU)

 

Dnia 9.11.2017 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się prezentacja serwisu INFORLEX EXPERT.

INFORLEX EXPERT to codziennie aktualizowana baza wiedzy z różnorakiego zakresu dziedzin np: podatki, prawo czy rachunkowość.

Na stronie głównej serwisu prezentowane są codziennie aktualności, dzięki którym dowiemy się na bieżąco o wprowadzanych i planowanych zmianach w prawie, oraz o komunikatach urzędów.

Zasoby INFORLEX możemy w łatwy sposób przeszukać za pomocą wyszukiwarki. Po wpisaniu interesującego nas hasła otrzymujemy wyniki, które pogrupowane są w przejrzysty sposób.

W serwisie mamy również dostęp do codziennego wydania Gazety Prawnej, razem z jej archiwum oraz czasopism zawierających zarówno bieżące jak i archiwalne numery. Oprócz czasopism dostępne są też książki w pełnej wersji wydawane przez INFOR, które można drukować. Istotną rzeczą jest fakt, że po każdej zmianie ustawy publikowane są porównania tej ustawy z jej poprzednia wersją. Po wybraniu ustawy której szukaliśmy, zielona kropka znajdująca się wyżej informuje nas do kiedy obowiązuje wersja tej ustawy.

Tak samo jest, gdy korzystamy z artykułów archiwalnych np. w czasopismach, do każdego artykułu podpięty jest link z zielona kropką z aktualnym odnośnikiem do tego artykułu.

Po lewej stronie serwisu znajduje się MENU, które jest pogrupowane w praktyczny i przejrzysty sposób.

Znajdują się tam m.in.:

 • Katalogi wiedzy

 • Czasopisma

 • Komentarze prawne

 • Komentarze ekspertów

 • Przepisy

 • Orzeczenia

 • Interpretacje urzędowe

 • Formularze ,wzory i umowy

 • Narzędzia.

Katalogi wiedzy to m. in: podatki, kadry, płace

Czasopisma– dostępne są w pełnej wersji, możemy pobrać i zapisać e-wydanie czasopisma, przejrzeć zarówno spis treści jak i wszystkie artykuły. Artykuły można eksportować do programów typu doc. np. word, drukować je lub dodawać do schowka.

Komentarze prawne– czyli omówienie przepisów i ich zmian.

Komentarze ekspertów– to nic innego jak kompleksowe opracowanie kluczowych tematów.

Przepisy– są dostępne w wersji ujednoliconej jak i oryginalnej opublikowanej w dziennikach urzędowych. Istotną informacją jest to, że klikając na zakładkę, możemy dotrzeć do najbardziej popularnych aktów prawnych. Jeśli chodzi o dzienniki urzędowe możemy przeglądać je rocznikami, co zdecydowanie ułatwi szukanie.

Orzeczenia– to zasób najważniejszych orzeczeń Sądów i Trybunałów polskich i europejskich.

Interpretacje urzędowe– znajdują się tam m.in. interpretacje podatkowe, oraz interpretacje ZUS.

Formularze, wzory i umowy– podzielone są na różne kategorie.

Narzędzia– w zakładce tej dostępne są różne wskaźniki, kalkulatory a nawet i kursy walut.

Po prawej stronie serwisu znajduje się Kalendarium, które informuje o zmianach w prawie i zbliżających się ważnych terminach.

Na stronie serwisu dostępne są również materiały wideo, audycje ekspertów, oraz polecane e-poradniki.

Podsumowując, INFORLEX EXPERT to baza z zakresu różnych dziedzin, łącząca w sobie ogromny zasób wiedzy.


Lilianna Lisińska

Centrum Informacji Menadżerskiej (Biblioteka WZiEU)

Dnia 23.10.2017r. w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy EBSCO. W spotkaniu tym uczestniczył dyrektor firmy. Spotkanie dotyczyło głównie wyszukiwarki EDS zarówno od strony naukowej jak i „technicznej”, oraz platformy usług bibliotecznych typu open source (FOLIO).

Podczas prawie 3 godzinnego spotkania przedstawiono wizję systemów bibliotecznych oraz narzędzi do efektywnego udostępniania zasobów bibliotecznych. Przedstawiono również harmonogram i przebieg prac związanych z budową systemu open source (FOLIO).

Wyszukiwarka EDS czyli EBSCO Discovery Service, to taka „nasza” wyszukiwarka Google, w której możemy znaleźć wszystko w jednym oknie.

Kluczowe kryteria wyszukiwania to:

 • zawartość

 • relewancja

System relewancji to:

 • hasła przedmiotowe

 • tytuł artykułu

 • słowa kluczowe od autora

 • abstrakty

 • pełny tekst.

Hasła przedmiotowe pochodzą z indeksów dziedzinowych, których jest 60. Są to największe globalne indeksy. Dzięki związkowi haseł przedmiotowych z indeksów mamy większą precyzje szukania.

Wyróżniamy jeszcze wyszukiwanie SEMANTYCZNE:

 • indeksy dziedzinowe

 • tezaurusy

 • słowniki kontrolowane

 • kartoteki autoratywne

 • MeSH

 • taksonomii.

W EDS występuje pre-indeksowanie nie tylko globalnej zawartości, ale również regionalnej, co jest bardzo przydatne dla użytkownika.

Warto jeszcze wspomnieć, że wyszukiwarka EDS jest całkowicie zintegrowana z niektórymi systemami bibliotecznymi.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie EDS z perspektywy LSE (Library Service Engineers), czyli od strony „technicznej”.

Każdy EDS jest unikalny, gdyż dostosowuje się interfejs do każdej biblioteki. EDS jest ciągle udoskonalany. Może być stroną domową biblioteki, możemy również uwidocznić np. typy publikacji. Zespól ekspertów ciągle pracuje nad udoskonaleniem EDS, na przykład jest w nim możliwość kopiowania linku, jak również można dodać miniatury filmów z YouTube. Można włączyć opcje nawigacji wizualnej haseł słownikowych dla MeSH oraz tezaurusów. Gdy wpisujemy szukane słowo i zostanie ono znalezione w tezaurusie to dostaniemy taką informację.

EDS jest tez zintegrowany z Encyklopedią Britannica. Ma on ponad 170 aplikacji.

Nowości EDS to m.in.:

 • autokorekta – czyli automatycznie wyświetlają się wyniki dla alternatywnego terminu, gdy wydaje się on lepszy od wprowadzonego przez użytkownika

 • ulepszone wyszukiwanie cytowań – celem jest wyświetlenie szukanej publikacji na pierwszej pozycji na liście wyników

 • integracja z dyskiem google (pod warunkiem posiadania konta na google)

 • możliwość eksportu do formatu CSV

 • nowy panel statystyk – dostępny dla administratorów (EBSCO ADMIN)

FBC i Biblioteka Narodowa w EDS to zasoby ponad 40 polskich bibliotek cyfrowych i prawie 650 000 tytułów z portalu Polona

Natomiast WKRÓTCE w EDS będzie:

 • wprowadzenie linków do nazw baz danych

 • wyświetlanie okładek dla ibuk.libra

Ostatnią prezentacja omawianą na spotkaniu była platforma FOLIO, z którą można zapoznać się pod adresem: https://www.folio.org

FOLIO to platforma oparta na współpracy serwisów bibliotecznych typu open source, która będzie działać dla wszystkich bibliotek i konsorcjów. Może być on zintegrowany z wieloma aplikacjami zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz instytucji takimi jak: uniwersyteckie systemy przedsiębiorstw, instytucjonalne repozytoria czy zarządzanie badaniami.

Jak wiemy open source nie jest bezpłatny, jednak celem projektu jest uczynienie aby FOLIO stał się otwartym źródłem bardziej dostępnym dla każdej biblioteki.

Będzie to innowacyjna platforma na której aplikacje będą wspierać tradycyjne funkcje zarządzania zasobami, oraz rozszerzać się na nowe obszary.

Główne zasady FOLIO to:

 • elastyczność

 • modułowość

 • rozciągliwość

 • nowoczesność

 • przystępność.

Pierwsze efekty w zaawansowanych pracach nad platformą FOLIO będą widoczne w 2018 r.


Mirosława Różycka

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Biblioteka naukowa czy jeszcze naukowa?”
25-26 października 2017 r.

Celem dwudniowej konferencji, która miała miejsce w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, była próba znalezienia odpowiedzi na postawione w tytule konferencji pytanie.

Tematyka referatów została podzielona na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa zagadnień poruszanych na sesjach dotyczyła roli biblioteki uczelnianej w procesach naukowych, wspierania pracy naukowej i dydaktycznej użytkowników a także zmieniającej się rzeczywistości, z którą będą musiały zmierzyć się biblioteki w związku z projektem zmian ustawy o szkolnictwie wyższym tzw. Ustawy 2.0.

Właśnie te zagadnienia wywołały ożywioną dyskusję uczestników konferencji. Przyczynkiem do dyskusji były także ogłoszone przez MNiSW wyniki parametryzacji uczelni za lata 2012-2016. Biblioteki, które nie będą chciały zostać z marginalizowane będą musiały przestawić swoje działania na aktywność związaną z budową repozytoriów wiedzy, profesjonalnych platform publikowania czasopism elektronicznych podobnych do platformy PRESSTon, czy szkoleń użytkowników.

Druga część referatów dotyczyła kulturotwórczej roli biblioteki naukowej i roli biblioteki jako trzeciego miejsca. W tej części konferencji referenci przedstawiali różnorodne działania bibliotek naukowych przeznaczone dla szerokiej grupy użytkowników – nie tylko związanych z uczelnią.

Dyskusja po zakończeniu tej części konferencji dotyczyła w głównym stopniu problemów zachowania równowagi pomiędzy rolą naukową a kulturotwórczą


Lilianna Lisińska
Centrum Informacji Menadżerskiej (Biblioteka WZiEU)

Dnia 18.10.2017 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się szkolenie z bazy EBSCO, pt.: Jak efektywnie korzystać z wyszukiwarki naukowej EDS (EBSCO Discovery Service).
Na szkoleniu były omawiane zagadnienia dotyczące wyszukiwania artykułów, jak sprawdzić w bazie dostępne czasopisma oraz dlaczego warto korzystać z baz EBSCO.
Pełnotekstowe bazy EBSCO są bogatym narzędziem informacji. Ekran wyszukiwania podstawowego oferuje proste opcje wyszukiwarki. Wyszukiwarka zawiera też, dodatkowe funkcje, poprzez które można wyszukiwać zarówno publikacje jak i tematycznie. Do bardziej zaawansowanych opcji wyszukiwania używa się dostępnych filtrów wyszukiwania. Gdy szukamy dane zagadnienie, po wpisaniu go w wyszukiwarkę, możemy zawęzić uzyskane wyniki np. tylko do artykułów pełnotekstowych, lub do takich, które są dostępne tylko z cytowaniami. Gdy zawężamy wyniki wyszukiwania za pomocą ograniczeń – typów źródeł czy tematów, każda pozycja jest dodawana do panelu bieżące wyszukiwanie.
Do dyspozycji mamy również folder do zapisywania wybranych przez nas pozycji podczas danej sesji wyszukiwania. Klikając na link zarejestruj się , możemy utworzyć nasz osobisty folder my EBSCOhost, aby móc zapisać na stałe i udostępniać swoje wyniki wyszukiwania innym zarejestrowanym użytkownikom.
W ramach baz EBSCO jest baza EconLit with Full Text, o której też warto pokrótce wspomnieć, gdyż zawiera ona pełne dane bibliograficzne, które są zawarte w indeksie EconLit, oraz w ponad 700 czasopismach pełnotekstowych z zakresu np. ekonomii i finansów. Baza ta zawiera również wiele czasopism pełnotekstowych w innych językach niż język angielski.
Reasumując, bazy danych EBSCO dostarczają zarówno naukowcom jak i studentom dostęp do tysięcy pełnotekstowych, wielodziedzinowych akademickich czasopism recenzowanych.


Grażyna Zygmunt

Biblioteka Główna US
Biblioteczne Centrum Informatyczne

 

W dniach 26.06-27.06. 2017 roku odbyła się w Krakowie III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Bibliograficzne bazy danych : perspektywy i problemy rozwoju. Organizatorem konferencji była Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Celem konferencji był przegląd aktualnych zagadnień związanych z tworzeniem i udostępnianiem krajowych dziedzinowych baz danych – bibliograficznych, abstraktowych, pełnotekstowych. Na konferencji omówiono problemy dotyczące rozwiązań organizacyjnych, metodologicznych i technologicznych, w szerokim kontekście, który w przyszłości pozwoli na wypracowanie kierunków dalszego rozwoju baz danych (jak również czasopism naukowych) i bardziej efektywne funkcjonowanie w różnych kanałach komunikacji społecznej. Konferencja miała również na celu upowszechnienie wśród wydawców i redakcji polskich czasopism naukowych wiedzy o bazach bibliograficznych oraz zagadnień z nimi związanych.

Tematyka konferencji była uaktualnieniem i poszerzeniem zagadnień podjętych na poprzednich konferencjach Konsorcjum BazTech:

 

Zakres omawianych problemów obejmował w szczególności:

 • tworzenie dziedzinowych baz danych rejestrujących artykuły z czasopism,
 • znaczenie baz bibliograficznych dla upowszechniania nauki,
 • wsparcie procesu oceny czasopism naukowych przez bazy bibliograficzne,
 • rola i miejsce baz danych w rozwoju otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych,
 • programy do edycji, udostępniania i agregowania baz,
 • analizy bibliometryczne i webometryczne,
 • zasoby bibliograficznych baz danych a inne serwisy, np. repozytoria (w tym też repozytoria surowych danych), wyszukiwarki naukowe, bazy cytowań, platformy czasopism,
 • współpraca z wydawcami i redakcjami czasopism,
 • najlepsze praktyki i standardy wydawnicze,
 • sposoby skutecznego rozpowszechniania informacji o bazach, głównie w środowisku naukowców, studentów oraz wydawców i redakcji czasopism.

Szczegółowy program konferencji:
http://suw.biblos.pk.edu.pl/bbd2017_program
Wszystkie teksty i prezentacje zostaną opublikowane online i udostępnione w serii „Materiały Konferencyjne EBIB” oraz repozytorium E-LIS.


Marta Sztark-Żurek

Biblioteka Główna US

Odjazdowy Bibliotekarz 2017 – 6. edycja szczecińska

Celem akcji jest nie tylko kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza, integracja środowiska bibliotekarskiego, promowanie bibliotek i czytelnictwa oraz popularyzowanie roweru jako narzędzia propagowania zdrowego stylu życia, ale także odkrywanie miejsc związanych z książką na mapie Szczecina.

Sobota, 20 maja 2017 r. Przeraźliwy chłód po upalnym dniu. Duże zachmurzenie. I wiatr, z którym przyszło się zmagać w trakcie przejazdów, a szczególnie w drodze do Biblioteki Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – miejsca rozpoczęcia tegorocznej akcji miejskiej z udziałem bibliotekarzy i miłośników słowa pisanego.

Patronat honorowy nad imprezą, której organizatorem był Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, objął JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Bibliotekarze sieci uniwersyteckiej, będący jednocześnie członkami Koła nr 2 Bibliotek Naukowych w strukturach SBP, chcąc promować swoje nowe biblioteczne siedziby, uczestniczyli zarówno w przygotowaniach OB, jak i reprezentowali uczelnię w dniu rajdu (wzorem lat ubiegłych, dokumentację zdjęciową tworzyła Renata Lis z Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US). Charyzma koordynatorek: Marty Kurzyńskiej (Biblioteka Muzeum Narodowego w Szczecinie) i Marty Kosteckiej (Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie) przyczyniła się do sukcesu imprezy.

Choć pogoda nie rozpieszczała, na starcie pojawiło się ponad trzydziestu cyklistów w koszulkach Odjazdowego Bibliotekarza lub z innymi akcentami w kolorze dojrzałej pomarańczy – znaku rozpoznawczego rajdu. Przy Bibliotece ZCDN zrealizowano część czynności, które na stałe zagościły w repertuarze szczecińskich edycji OB, a mianowicie: opieczętowano książki okolicznościowym stemplem, przeprowadzono akcję „częstowania książką” oraz rozdano szprychówki (upamiętniające przejazd, zalaminowane kartki rozmiaru A8.) Przewodnikiem po Bibliotece Pedagogicznej była Regina Czekała – kierownik placówki. Ta specjalistyczna Biblioteka, której oferta skierowana jest do osób kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, istnieje od 1945 r., a jej historię można było prześledzić na kartach pamiątkowych kronik.

OB w Szczecinie rokrocznie nawiązuje do haseł Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja). A ponieważ tym razem brzmiało ono: „Biblioteka. Oczywiście!”, poszczególne przystanki zdominowały gmachy biblioteczne – wspomniana wyżej Biblioteka Pedagogiczna ZCDN przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Biblioteka Pałacu Młodzieży w Pomorskim Centrum Edukacji przy al. Piastów 7, a także Strefa WSPÓLNYCH Książek w Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy al. Wojska Polskiego 90.

W grupie „przystanków”, Uniwersytet Szczeciński godnie reprezentowały dwa jego obiekty i jednocześnie trzy placówki. Pierwszym z uniwersyteckich punktów na mapie Odjazdowego Bibliotekarza była Biblioteka Międzywydziałowa znajdująca się w zmodernizowanym budynku w Kampusie Piastów, położona nieopodal Biblioteki ZCDN. Przewodnikami w niej byli: Beata Bekasz – kierownik BM i Paweł Dziel. Po obejrzeniu kolejnych pięter Biblioteki – Wypożyczalni, Informatorium, Czytelni Filologicznej, Czytelni Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz magazynu, zwiedzający zgodnie stwierdzili, że jej wnętrze „pachnie nowoczesnością”.

Pracownicy zapoznali „odjazdową” grupę z licznymi projektami kulturalno-edukacyjnymi, realizowanymi w Bibliotece: anglojęzycznymi warsztatami Reading Group, spotkaniami z filmem, warsztatami literackimi. Dla chętnych udostępniona była wystawa Historia Miejsca (oprac.: Paweł Dziel, Dorota Gill-Tarnowska, Joanna Galewska).

Przejazd do Biblioteki Pałacu Młodzieży odbywał się ulicami Szczecina już w eskorcie Policji. Kierowcy zatrzymanych, okolicznych samochodów, pozdrawiali pomarańczowych cyklistów i unosząc kciuki, gratulowali pomysłu. Po Bibliotece oprowadzała Monika Wilczyńska – bibliotekarka i rzeczniczka Pałacu Młodzieży, współzałożycielka portalu SzczecinCzyta.pl . Uczestnicy mieli okazję odwiedzić salonik literacki z szafą przepełnioną „wolnymi” książkami, podziwiać różnego rodzaju wystawy oraz zdobyć nagrody książkowe w rozegranej na miejscu loterii.

Przedostatnie „przystanki” akcji zaplanowano w pierwszym uniwersyteckim obiekcie wzniesionym od podstaw, tj. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US przy ul. Mickiewicza 16a. W nowej siedzibie Wypożyczalni – Geocentrum – oprowadzała autorka niniejszej relacji. Uczestnikom została nakreślona historia bibliotecznych przemian, zilustrowana fotografiami. Zainteresowani odwiedzili także pomieszczenia magazynowe Wypożyczalni. Zdaniem jednej z uczestniczek, kręte schody prowadzące do magazynu, „dodają oddechu i są rzeźbą wśród regałów”, zaś CDBNP to przestrzeń „pachnąca nowością”.

Następnie kustosz, dr Dominik Zawadzki, zaprezentował zbiory Muzeum Geologicznego US, w którym połączono tradycję (muzealne gabloty) z nowoczesnością (prezentacje interaktywne), ciekawie przedstawił wiele eksponatów, wśród których znalazły się m.in.: „szczecińskie kule”, zęby mamuta, minerały fluorescencyjne czy kolekcja piasków z całego świata. Muzeum okazało się być nie lada gratką dla najmłodszych uczestników wyprawy.

Przystankiem zamykającym rowerowo-naukową ekspedycję była Strefa WSPÓLNYCH Książek w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Uczestników po laboratorium przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i społecznych oprowadzała dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury, prezes Stowarzyszenia Media Dizajn, dr Monika Tomczyk. W INKU, w ramach odbywającej się Europejskiej Nocy Muzeów, zainteresowanym umożliwiono zwiedzanie wystawy Ciało-Medium, na której prezentowane były prace studentów Akademii Sztuki w Szczecinie. Ekspozycja została przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Artystycznym „Oswajanie sztuki”.

Spotkanie „Odjazdowego Bibliotekarza” zakończyło się stałym elementem – ogniskiem z zabawą literacko-sportową, zorganizowanymi tym razem w ogrodzie na terenie INKU. Wspólne poznawanie nowych miejsc, odkrywanie na nowo własnych, pokonywanie kilometrów – raz większych, raz mniejszych, dają wiele radości. Już teraz, w imieniu Organizatorów i własnym, zapraszam do udziału w przyszłorocznej, siódmej edycji OB.ob-szprychowkiFot. Renata Lis


Urszula Ganakowska
Biblioteka Główna US

Otwarty dostęp do publikacji naukowych – wprowadzenie i wskazówki praktyczne

W dniu 23 marca 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało szkolenie na temat Otwartego dostępu do publikacji naukowych. Szkolenie było wprowadzeniem do problematyki otwartego dostępu i skierowane zostało do jednostek naukowych oraz uczelni, które będą przygotowywać i realizować politykę otwartego dostępu w macierzystych instytucjach. Na początek przedstawiciel Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW przedstawił rekomendacje ministerialne w zakresie otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwartej nauki. W drugiej części szkolenia dr Jolanta Przyłuska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi przedstawiła jak rozpocząć przygotowania do wprowadzenia instytucjonalnej polityki otwartego dostępu. Szkoleniu towarzyszyła ożywiona dyskusja.


Dorota Gill-Tarnowska
Biblioteka Główna US
Sekcja Zbiorów Specjalnych

Sprawozdanie z konferencji
W dniach 1-2 grudnia 2016 roku odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce zbiorów specjalnych. Organizatorem spotkania była Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie.
Celem konferencji były rozważania i dyskusje nt. Zbiorów specjalnych w służbie nauki i edukacji. W obradach wzięli udział liczni przedstawiciele bibliotek i archiwów. Konferencję otworzył i wygłosił słowo wstępne dyrektor Książnicy Pomorskiej Lucjan Bąbolewski.

Dwudniowe spotkanie podzielono na siedem sesji tematycznych:
Panel tematyczny, Najstarsze kolekcje – między historią a współczesnością, wprowadzający w zagadnienia zainaugurował prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk z Biblioteki Jagiellońskiej.

Autor wygłosił:
1. komunikat „Starodruki – problem periodyzacji” oraz referat „Zbiory specjalne Biblioteki Jagiellońskiej – dzieje, zasób, stan opracowania”. W swoim referacie Autor przedstawił krótką historię papiernictwa i druku, a szczególną uwagę zwrócił na kwestie periodyzacji starodruków. W końcowej części wystąpienia, ze strony Profesora zostało zaproponowane przesunięcie granicy czasowej określającej starodruk na rok 1850. Referat prof. Pietrzyka wzbudził duże zainteresowanie i wywołał żywą dyskusję, którą rozpoczęła dr Agnieszka Franczyk-Cegła. Podczas debaty pojawiały się liczne argumenty za i przeciw. Kolejne referaty wygłosili:
2. dr hab. Jolanta Gwioździk / Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Fundacji Wiktora hr Baworowskiego we Lwowie – opracowanie zasobu druków XVI i XVII w.,dr Agnieszka Franczyk-Cegła / Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Katalog druków XVI wieku i inwentarz druków XVII-XVIII w. z historycznej kolekcji Ossolineum,
3. dr Joanna Matyasik / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, „Bibliotheca Bernardina” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy – stan badań i perspektywy badawcze;

Najstarsze kolekcje – wokół spraw regionu
1. dr Janina Kosman / Archiwum Państwowe w Szczecinie, Biblia Latina, Biblia Dillherowska i inne. Przykłady piśmiennictwa religijnego w księgozbiorze biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie,
2. Alicja Łojko / Książnica Pomorska w Szczecinie, Pomernica XVI-XVIII w. ze zbiorów Książnicy Pomorskiej jako źródło do badań biograficznych,
3. Jakub Skutecki / Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu, Zbiory ikonograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,
4. dr Agnieszka Borysowska / Książnica Pomorska w Szczecinie, Śladem zbiorów bibliotecznych Pedagogium Książęcego w Szczecinie;

Wielcy i zasłużeni w bibliotekach
1. dr hab. Krzysztof Gombin / Katolicki Uniwersytet Lubelski, Archiwum ks. Bronisława Ussasa (1885-1977) w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,
2. Cecylia Judek / Książnica Pomorska w Szczecinie, Biblioteka profesora Henryka Markiewicza w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – inspiracje badawcze,
3. Agnieszka Baszko / Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Placówki muzealne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu,
4. Jolanta Liskowacka / Książnica Pomorska w Szczecinie, Archiwa twórcze pisarzy w zbiorach rękopisów Książnicy Pomorskiej jako źródło badań dla literaturoznawców oraz badaczy historii regionu,
5. dr Alicja Przybyszewska / Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, W stronę regionu. Działalność Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego;

Nieznane, ocalone, unikalne
1. Dorota Otwinowska / Muzeum Narodowe w Krakowie, Pamiętniki, relacje i wspomnienia w zbiorach rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Krakowie i ich znaczenie dla badań historycznych,
2. dr Barbara Maresz / Biblioteka Śląska w Katowicach, Biblioteka Teatru Lwowskiego – unikatowe źródło badań,
3. dr hab. prof. UJK Diana Poskuta-Włodek / Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zbiory krakowskiego Archiwum Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w polskiej recepcji teatrologicznej,
4. Andrzej Jazdon / Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu, Muzeum Szkolne we Lwowie,
5. Marta Natalia Kordas / Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Kobiety w nauce – analiza wybranych zagranicznych doktoratów ze zbiorów archiwalnych Biblioteki Klasycznej Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej;

W stronę współczesności
1. dr Alicja Szulc / Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu, Kolekcja wspomnień wojennych studentów Akademii Handlowej w Poznaniu i w Szczecinie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Kierunki i możliwości badawcze,
2. dr Sebastian Ligarski / Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, Plakaty stanu wojennego w zbiorach bibliotek i archiwów w Polsce,
3. dr Arkadiusz Adamczuk / Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polityczne prohibita ze zbiorów BU KUL. Historia kolekcji i problemy badawcze,
4. Dorota Bartnik i Radosław Michalski / Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Plakat polski z okresu PRL. Konserwacja, opracowanie i digitalizacja kolekcji w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego;

Zbiory specjalne a nowoczesne techniki informacyjne
1. Elżbieta Sroka / Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kolekcje dokumentów życia społecznego w polskich i zagranicznych bibliotekach cyfrowych. Wybrane zagadnienia,
2. dr Jacek Pokrzywnicki / Uniwersytet Gdański, „Gedanum” w Sieci: badania nad dziejami i kulturą dawnego Gdańska w dobie cyfrowej humanistyki (rekonesans),
3. Renata Wilgosiewicz-Skutecka / Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu, „Linkowanie świata”. Przyczynek do katalogowania zbiorów specjalnych,
4. Aleksandra Skiba / Książnica Pomorska w Szczecinie, Zbiory specjalne Książnicy Pomorskiej w wersji elektronicznej. Stan obecny i perspektywy na przyszłość;

Działalność edukacyjna i popularyzacja zbiorów
1. dr Weronika Pawłowicz / Biblioteka Śląska w Katowicach, „InterLibros”. Działalność edukacyjna Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej,
2. Joanna Kamińska / Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Wykorzystanie zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w działalności edukacyjnej i wystawienniczej Biblioteki,
3. Agnieszka Kościelniak-Osiak / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Aspekty promocji zbiorów historycznych i artystycznych w bibliotece naukowej na przykładzie działalności Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
4. dr Rafał Wójcik / Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu, O jasnych i ciemnych stronach działalności naukowej i edukacyjnej Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 2005-2016,
5. Joanna Rudna i Anna Wiktorska / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Znaczenie zbiorów specjalnych w bibliotekach naukowych na przykładzie Biblioteki Głównej ZUT;

Konferencja przebiegła w miłej atmosferze, a uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wystąpień. Między sesjami toczyły się ożywione dyskusje oraz wymiana poglądów i doświadczeń. O dużym zainteresowaniu przedstawioną tematyką może świadczyć fakt, że debaty wykroczyły nieco poza przewidziany czas konferencji.


Mirosława Różycka
Biblioteka Główna

Sprawozdanie z zebrania Dyrektorów Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek
Buk Kamieński, 24 – 25 listopada 2016 r.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele następujących bibliotek członków ZPB:

dyrektor Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie Anna Grzelak Rozenberg, dyrektor Biblioteki Głównej AM w Szczecinie Elżbieta Edelman, dyrektor Biblioteki Głównej US Radosław Gaziński, z-ca dyrektora Biblioteki Głównej US Mirosława Różycka, sekretarz naukowy Biblioteki Głównej US Urszula Ganakowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Krzysztof Marcinowski, dyrektor Książnicy Pomorskiej Lucjan Bąbolewski, dyrektor Biblioteki Politechniki Koszalińskiej Renata Kisiel, dyrektor Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie Beata Żuber, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie ks. Tadeusz Ceynowa, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Zimiński.
Zgodnie z programem podczas zebrania podsumowano dotychczasową działalność w ramach ZPB oraz kierunki dalszych działań na kolejny 2017 r.

W związku z organizacją kolejnej polsko-niemieckiej konferencji przez stronę niemiecką w 2017 r., ustalono spotkanie robocze z przedstawicielem bibliotekarzy z Niemiec na dzień 14 grudnia br. w Książnicy Pomorskiej.

Uczestnicy spotkania omawiali ponadto problemy bibliotekarstwa krajowego jak i międzynarodowego. Żywą dyskusję wywołała informacja dotycząca czytelnictwa w Polsce. Według najnowszych badań jest ono najniższe od kiedy takie badania są prowadzone. Dyskutowano nad przyczynami tego problemu.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się ogłoszenie, że złożony przez BG US do MNiSW projekt umowa nr 544/P-DUN/2016 na zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę „Wpisanie do katalogu komputerowego wraz z udostępnieniem informacji w katalogu NUKAT zbiorów byłej biblioteki Akademii Nauk Społecznych” został przyjęty przez Ministerstwo i jest realizowany. Komunikat spotkał się z dużym zainteresowaniem dyrektorów bibliotek uczestniczących w spotkaniu.


Urszula Ganakowska
Biblioteka Główna US

Sprawozdanie z Naukowej Sesji Środowiskowej Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w dniu 22 września 2016 r.

 

W dniu 22 września 2016 r. w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyła się środowiskowa sesja pt. E – zasoby – kierunki rozwoju. Udział w sesji wzięli szczecińscy członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, pracownicy Biblioteki Głównej ZUT, zaproszeni goście oraz sponsorzy.

Sesję rozpoczęła dyrektor Biblioteki Głównej ZUT mgr Anna Grzelak-Rozenberg witając zgromadzonych gości.

W tematykę obrad wprowadziła z-ca dyrektora Biblioteki Głównej ZUT – mgr inż. Anna Gryta.

Następnie kontynuowano wystąpienia zgodnie z programem sesji.

O elektronicznych źródłach informacji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz potrzebach użytkowników i aktualnych tendencjach dostępowych mówiła Marta Sztark-Żurek.

W trakcie konferencji wywiązała się ciekawa i burzliwa dyskusja na temat przyszłości i rozwoju e – zasobów w polskich bibliotekach. Dyrektor BG US Mirosława Różycka przedstawiła możliwości pozyskiwania środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poinformowała zgromadzonych, że decyzją nr 544/P-DUN/2016 Biblioteka Główna US otrzymała środki na zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę „Wpisanie do katalogu komputerowego wraz z udostępnieniem informacji w katalogu NUKAT zbiorów byłej biblioteki Akademii Nauk Społecznych”. Szczegółowo wskazała jakie zadania mogą być realizowane w ramach projektu, z jakimi problemami najczęściej borykają się biblioteki w fazie przygotowywania projektu oraz przede wszystkim na jakie zadania Ministerstwo przeznacza środki finansowe. Po raz kolejny nastąpiła cenna wymiana doświadczeń. Pod wpływem dyskusji Dyrektor BG ZUT zdeklarowała chęć przystąpienia do projektu ministerialnego na potrzeby własnej Biblioteki.


Elżbieta Popiołek
Biblioteka Główna US

W dniach 19-20 września 2016 r. odbyła się w Gdańsku konferencja „Czasopisma naukowe w bibliotekach – zmierz czy świt?”.

Organizatorem konferencji była Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Nukat. Spotkanie konferencyjne trwało dwa dni i podzielone zostało na IV sesje, które było próbą całościowego spojrzenia na problematykę czasopism oraz na nowe funkcje biblioteki z nimi związane. W ramach konferencji wygłoszono referaty poświęcone zagadnieniom czasopism naukowych w Polsce w aspekcie ich oceny, metod i rodzajów mierników. Zwrócono uwagę bibliotekarzom jakie zagrożenia czekają na młodych naukowców ze strony drapieżnych wydawców. Wskazano miejsca i narzędzia do których czytelnik dzięki Open Access ma coraz szerszy dostęp. W godzinach popołudniowych organizatorzy konferencji z okazji 10-lecia działalności Biblioteki w nowym gmachu oraz 20 lat od momentu utworzenia na serwerze BUG Centralnej Kartoteki Tytułów Czasopism, zaprosili wszystkich uczestników konferencji na wycieczkę po Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, oraz uroczystą kolację.

Drugi dzień konferencji został poświęcony czasopismom, poprzez historyczny spacer od pierwszych rekordów tworzonych lokalnie w bibliotece UG, aż do pełnej i twórczej współpracy z NUKAT. Organizacja i metody pracy bibliotekarzy katalogujących, obecnie wprowadzane zmiany, czekające nas nowości oraz propozycje zmian w opisach. Techniczne aspekty dodawania i kontroli adresów URL w katalogu, oraz życie po życiu rekordu analitycznego. Uczestników konferencji pożegnał powrót do przeszłości wraz z zagadnieniami dotyczącymi reprintów, czasopism konspiracyjnych i ich ujęciu w obecnych normach.

Szczegółowy program konferencji:
http://www.bg.ug.edu.pl/konferencja/index.php/program


Urszula Ganakowska
Biblioteka Główna

Sprawozdanie z konferencji bibliotekarzy Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek z bibliotekarzami Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Gorzów Wielkopolski 08-09 września 2016 r.

W dniach 08-09 września 2016 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się polsko-niemiecka konferencja nt. „Nowoczesna biblioteka wobec wykluczenia społecznego”.

Na konferencji stronę polską reprezentowali dyrektorzy bibliotek wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek.

Stronę niemiecką reprezentowali:Burmistrz Wismaru – Tohomas Beyer,

Przedstawiciel Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklemburg-Vorpommern Martin Dube, dyrektor Landesbibliothek MV w Schwerinie – Frank Pile oraz z-ca dyrektora Andreas Roloff, Univeritätsbibliothek Rostock – dyrektor Biblioteki Robert Zepf, z-ca dyrektora Renate Bähker, Lisa Adam, Stadt Neubrandeburg Regionalbibliothek – Karin Birkenkamp, Stadtbibliothek Wismar – Uta Mach, Fachstelle für öffentliche Bibliotkeken Mecklemburg-Vorpommern – Ursula Windisch.

Po powitaniu gości przez dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Edwarda Jaworskiego, koordynatora Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek – Dagmarę Budek oraz burmistrza Wismaru Thomasa Beyera rozpoczęła się część merytoryczna zgodnie z programem.

Po zakończeniu obrad rozpoczęła się burzliwa dyskusja na poruszane w pierwszym i drugim dniu tematy. Uczestnicy konferencji ustalili, że kolejna cykliczna konferencja polsko-niemiecka odbędzie się Neubrandenburgu.

Osobna dyskusja wywiązała się po ogłoszeniu komunikatu przez prof. dra hab. Radosława Gazińskiego, który poinformował, że decyzją nr 544/P-DUN/2016 Biblioteka Główna US otrzymała środki na zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę „Wpisanie do katalogu komputerowego wraz z udostępnieniem informacji w katalogu NUKAT zbiorów byłej biblioteki Akademii Nauk Społecznych”. Komunikat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony niemieckich partnerów, a także polskich bibliotek uczestniczących w spotkaniu.


Magdalena Radoń
Biblioteka Główna US

W dniach 20-21 czerwca 2016r. w Bibliotece Międzywydziałowej US odbyło się Szkolenie dla kadry akademickiej: „Świadoma Kadra” – praca ze studentami z niepełnosprawnościąIII edycja. Dwudniowe szkolenie zorganizowało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. I było skierowane zarówno do nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji US.

Projekt „Świadoma kadra”, to odpowiedź na ogromne potrzeby osób na co dzień pracujących z niepełnosprawnymi studentami, a nie mających do tego odpowiednich kwalifikacji i wiedzy.

Szkolenie prowadziły naprzemiennie dwie osoby ze Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości” z Wrocławia: Ewa Pajdo-Majewska (doradca zawodowy) oraz Ariel Fecyk (wiceprezes Stowarzyszenia).

W pierwszym dniu zostały omówione niepełnosprawności rzadkie i niewidoczne, niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu (w tym: bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym; wpływ niepełnosprawności na codzienne funkcjonowanie). W części praktycznej odbyły się symulacje z użyciem wózków inwalidzkich.

Podczas drugiego dnia omawiano niepełnosprawności ze względu na narząd słuchu i wzroku oraz niepełnosprawności pochodzenia neurologicznego (chorobowego czy urazowego), a także wpływ chorób i zaburzeń psychicznych na proces dydaktyczny.

Na koniec poruszono temat: zatrudniania osób niepełnosprawnych (regulacje prawne, uprawnienia pracodawcy i pracownika niepełnosprawnego).

Celem szkolenia było:

– uwrażliwienie nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych uczelni na tematykę niepełnosprawności

– poszerzenie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności

– podniesienie standardu pracy w procesie kształcenia studenta

– zminimalizowanie lęku przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnościami

– przełamywanie barier mentalnych i edukacyjnych

 

Szkolenie było próbą wypracowania wspólnych metod i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wymiany spostrzeżeń z perspektywy wykładowców i pracowników US.


Marta Sztark-Żurek
Biblioteka Główna US

Sprawozdanie z kursu PREZI online

W dniach 9 – 16 maja 2016 r. na platformie szkoleniowej moodle Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie udostępniany był kurs tworzenia nowoczesnych, dynamicznych prezentacji multimedialnych. Szkolenie poprowadził pracownik dydaktyczny Ośrodka – Dariusz Kwiecień. Kilkugodzinny kurs online był podzielony na bloki tematyczne. Po zapoznaniu z materiałami opracowanymi przez prowadzącego szkolenie, słuchacze wykonywali wskazane prace zaliczeniowe w aplikacji Prezi. Dodatkową formą pomocy było ogólnodostępne forum, które umożliwiało wymianę doświadczeń między uczestnikami.


Daniel Ziarkowski
Biblioteka Główna US

W dniach 11-13 maja 2016 r. odbyła się w Gdańsku X Bałtycka Konferencja
„Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Gdański wespół z Biblioteką Główną Politechniki Gdańskiej oraz Komisją Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarz Polskich. Temat spotkania omówiony został w VI sesjach w ciągu dwóch dni konferencji. Dzień trzeci – to wyjazd zainteresowanych uczestników do Muzeum Zamkowego w Malborku. Zarządzanie jakością i nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej zaprezentowane w referatach prelegentów dotykały następujących problemów: tworzenia stron www, wewnętrznego systemu jakości, zintegrowanych systemów bibliotecznych, doskonalenia jakości usług, wypożyczeń międzybibliotecznych, zarządzania książkami elektronicznymi, badania satysfakcji użytkowników, oceny popytu na biblioteki, wzmacniania systemu wartości, cyfryzacji, projektowania autoewaluacji, badania społecznego i ekonomicznego, kryteriów dostępności, bibliotek partycypacyjnych, oczekiwań klientów bibliotek, jakości w procesie rejestracji czytelników, bezpieczeństwa informacji, technik motywowania bibliotekarzy, strategii bibliotek, transferu metadanych, systemu oceny pracowników, mierzalności jakości otwartości, wpływu społecznego bibliotek, roli przywódcy w doskonaleniu jakości, etycznych aspektów kultury organizacyjnej oraz zarządzania relacjami z klientem.
W ramach konferencji przeprowadzone zostały warsztaty obejmujące zagadnienia zarządzania jakością CAF, analizy SWOT, badania secret client, a także kreatywnych gier książkowych. O nowych formach współpracy z bibliotekami i korzyściach zeń płynących opowiadali przedstawiciele firm Digital Center, Afrido, Aleph Polska, Helion.

Oprócz zwiedzania malborskiego zamku konferencja uatrakcyjniona została uroczystą kolacją w Restauracji Filharmonia i wycieczką po Starym Mieście w Gdańsku.

Szczegółowy program konferencji :
http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_zarzadzania_marketingu/Xbaltycka_-_harmonogram_obrad.pdf

 


Magdalena Radoń
Biblioteka Główna US

14.04.2016r. w Bibliotece Głównej PUM odbyły się warsztaty: „Biblioteka bez barier”.

Warsztaty zorganizowało Koło nr 2 Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Szczecinie dla bibliotekarzy bibliotek szczecińskich.

Zapoczątkował je wykład dr E.Żyżniewskiej-Banaszak z Samodzielnej Pracowni Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej na temat komunikowania się z czytelnikiem z niepełnosprawnościami w bibliotece. Doktor Żyżniewska-Banaszak szczegółowo omówiła zasady właściwego zachowania się wobec osób niepełnosprawnych ruchowo (poruszających się na wózkach lub o kulach), niewidomych lub niedowidzących, niesłyszących lub niedosłyszących, z zaburzeniami mowy, epilepsją, niskiego wzrostu, a także zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób o odmiennym wyglądzie. Przedstawiono nie tylko zasady postępowania wobec tych osób, ale także postępowania z psami przewodnikami oraz sprzętem używanym przez osoby niepełnosprawne.

Drugi wykład poprowadziła Anna Cymbor (Biblioteka PUM). Tematem jego były standardy WCAG 2.0 dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie, wdrożone na PUM. Obejmują one wskazówki co do zasad budowy serwisów www, tak aby były one dostępne dla wszystkich, zwłaszcza dla osób z różnymi dysfunkcjami i korzystających z urządzeń wspomagających pracę przy komputerze.

Na koniec zaprezentowano stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i niepełnosprawnością ruchową, znajdujące się w czytelni Biblioteki Głównej PUM.


Lilianna Lisińska
Centrum Informacji Menadżerskiej (Biblioteka WZiEU)

NASBI – Internetowa biblioteka profesjonalnych e-booków.

Dnia 1.04.2016 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Helion, który zaprezentował ofertę wypożyczalni książek elektronicznych platformy NASBI.

NASBI – to internetowa biblioteka profesjonalnych e-booków , która działa podobnie jak tradycyjna biblioteka.

NASBI to również zdalny dostęp do szerokiej oferty e-booków. Skierowane jest do szerokiego grona czytelników – studentów, pracowników, przedstawicieli kadry zarządzającej i akademickiej, którzy w ramach instytucji otrzymali dostęp do zasobów wypożyczalni e-booków. Jest to również jedyna platforma zawierająca obszerną ofertę publikacji wydawnictwa Helion, oraz wielu innych wydawców z nim współpracujących – skierowaną dla różnych grup zawodowych takich jak: informatycy, ekonomiści, prawnicy, pracownicy działów HR oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Oferta jest dopasowana do potrzeb organizacji w ramach indywidualnego konta instytucji.

NASBI posiada unikalne zasoby różnych specjalistycznych wydawnictw, oraz aktualnych publikacji w zakresie informatyki, ekonomii, e-biznesu psychologii, HR itp.

Konto czytelnika charakteryzuje się tym, że można wypożyczać e-booki z indywidualnego poziomu swojego konta. Tworzy się własną półkę użytkownika z nieograniczoną liczbą tytułów, są to tzw. 3 kroki do lektury czyli : ZNAJDŻ, POŻYCZ, CZYTAJ.

Dodatkową zaletą platformy NASBI, jest to, że wypożyczone e-booki możemy czytać za pomocą komputera lub innego mobilnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz dostęp do internetu. Następuje również automatyczny zwrot do zasobów biblioteki firmy, po upływie określonego czasu. Czytelnik jednorazowo na swojej półce może posiadać 10 książek. Na koncie czytelnika jest również funkcja notatki, która jest dostępna nawet, jeżeli biblioteka zrezygnuje już z subskrypcji danej książki. Wszelkie notatki dotyczące danej książki, widoczne są tylko dla czytelnika, który je zrobił. Jedną książkę może czytać jednocześnie 5 osób. NASBI oprócz szerokiej gamy e-booków posiada również dostęp do audiobooków oraz posiada ofertę kursów video.

Reasumując NASBI to nowoczesny, wygodny i szybki sposób, do uzyskania wiedzy z wielu dziedzin.

 

 


Marta Sztark-Żurek
Biblioteka Główna US

Sprawozdanie z kursu online dla bibliotekarzy:
„Elektroniczne książeczki i komiksy w bibliotece”

Trzytygodniowy kurs (1-22 marca 2016 r.), dostępny na platformie Moodle, przygotowała i poprowadziła p. Bożena Boryczka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Kurs obejmował 20 godzin dydaktycznych z całodobowym dostępem do platformy elearningowej, zawierającej sześć ciekawych narzędzi online do tworzenia elektronicznych książeczek, wśród których znalazły się: Storybird, StoryJumper, FlipSnack, Youblisher, Issuu oraz serwis ToonDoo do projektowania książeczek komiksowych. Kolejne moduły odsłaniały uczestnikom przykłady książeczek, instrukcji w postaci dokumentów PDF i filmów instruktażowych. W trakcie kursu zaplanowane zostały cztery zadania, warunkujące zaliczenie. Wszystkie zaprezentowane aplikacje z pewnością znajdą zastosowanie w pracy z czytelnikami.


Marta Sztark-Żurek
Biblioteka Główna US

Sprawozdanie z kursu online dla bibliotekarzy:
„Tworzenie filmowych opowieści”

W dniach 1-22 lutego 2016 r., na platformie zdalnego nauczania Moodle, udostępniany był kurs online, przygotowany dla bibliotekarzy przez Bożenę Boryczkę z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Kurs obejmował 20 godzin dydaktycznych z całodobowym dostępem do platformy elearningowej, zawierającej materiały instruktażowe i pomocnicze z zakresu programów do tworzenia niekonwencjonalnych pokazów w postaci filmów ze zdjęć i sekwencji wideo. Autorka szkolenia skupiła się na dwóch programach: Photo Story 3 dla Windows oraz Windows Movie Maker. Warunkiem zaliczenia kursu online, było terminowe wykonanie trzech zadań. Dzięki nabytym umiejętnościom, powstanie niejedna „cyfrowa opowieść” biblioteczna.


Urszula Ganakowska
Biblioteka Główna US

Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz:
dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne

W dniu 22 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich było organizatorem szkolenia dla bibliotekarzy nt „Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne”. Warsztaty odbyły się w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
Celem szkolenia było:
przedstawienie zakresu dozwolonego użytku bibliotek,
wskazanie tych aktywności, które się nie mieszczą w dozwolonym użytku bibliotecznym,
wskazanie aktualnej wykładni prawa autorskiego w zakresie dozwolonego użytku,
określenie ryzyka prawnego,
omówienie prawnych aspektów współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania,
przedstawienie zarysu zmian nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Warsztaty prowadziła Barbara Szczepańska .


Katarzyna Pilitowska
Biblioteka Główna US

Sprawozdanie ze Spotkania bibliotekarzy systemowych i informatyków NUKAT,
Warszawa, BUW, Centrum Nukat, 9.12.2015 r.

Tegoroczne spotkanie podsumowujące ostatni rok działalności Centrum Nukat miało dla Biblioteki Głównej US szczególne znaczenie, gdyż duża jego część poświęcona została specyfice funkcjonowania i rozwoju wolnego oprogramowania Koha, które z powodzeniem wdrożone zostało niemal dekadę temu w naszej bibliotece. O. Janusz Kaczmarek omówił oczekiwania jakim sprostać muszą biblioteczne systemy informacyjno-wyszukiwawcze w dobie Web 3.0, nakreślił różnice pomiędzy free software a open source, a także wymienił najbardziej istotne problemy na które napotykają środowiska wdrażające i rozwijające oprogramowanie Koha. W referatach zdających sprawę z działalności Nukat w 2015 roku na pierwszy plan wysunęły się zagadnienia: zacieśniania współpracy pomiędzy Nukat a Biblioteką Narodową, funkcjonowania nowej strony Centrum, a także rozszerzenia zasięgu Nukat oraz znacznej rozbudowy oferty szkoleń proponowanych przez Centrum. W panelu poświęconym perspektywom rozwoju w najbliższym roku omówione zostały kwestie rekordów uniwersalnego oraz analitycznego, plany wydania przez Nukat instrukcji dla kolejnych typów dokumentów, projekt stworzenia aplikacji mobilnej Nukat, a także powiązania zasobów Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego z zasobami pełnotekstowymi dostępnymi w bibliotekach zrzeszonych w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych. Na sesji znalazł się także czas na wystąpienie twórców i właścicieli portalu w.bibliotece.pl oferującej czytelnikom szereg funkcjonalności właściwych bazie danych bibliograficznych i pełnotekstowych oraz serwisowi społecznościowemu. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja na temat specyfiki „odłamu krakowskiego” oraz „odłamu szczecińskiego” oprogramowania Koha. Wszystkie referaty wygłoszone w czasie spotkania są dostępne na stronie centrum.nukat.edu.pl.


Elżbieta Tomczyńska
Biblioteka Główna US

Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka

W dniach 17-18 listopada 2015 r uczestniczyłam w Konferencji Naukowej „Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka” organizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski. Zaproszenie na konferencję skierowane było przede wszystkim do pracowników nauki, zwłaszcza bibliologów i informatologów a także do bibliografów, bibliotekarzy, studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa z całej Polski. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Instytutu dr hab. Dariusz Kuźmina prof. UW, i Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji prof. dr hab. Jadwiga Woźniak Kasperek. W ciągu dwóch dni w programie Konferencji poruszono różne zagadnienia tematu: Bibliografia.
Na pierwszym miejscu omawiane były problemy związane z polską bibliografią narodową, która powstaje w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej – historyczna powinność czy niechciany obowiązek?. Z bibliografii specjalnych wygłoszone były referaty: „Bibliografia historii polskiej – bilans siedemdziesięciu roczników”, „Polska bibliografia literacka – nieprzerwanie ku nowoczesności, „Bibliografia podmiotowa Adama Mickiewicza w serii Nowy Korbut. Inny, ciekawy charakter miały tematy „Problemy bibliografistyki średniowiecznej” czy „Bibliografia na usługach humoru i satyry”.
Osobnym zagadnieniem był cykl referatów poświęconych funkcjonowaniu bibliografii w cyfrowym środowisku informacyjnym. Można tu wymienić tematy ”Funkcjonalność polskich bibliograficznych dziedzinowych systemów informacyjno-wyszukiwawczych”, „ Kartoteka wzorcowa jako usługa sieciowa”, „Modele FRSAD i FRAD jako podstawa konceptualna przekształcenia języka KABA w mapę tematów”, „Hasło Bibliografia i jego otoczenie semantyczne w języku haseł przedmiotowych KABA”, „Katalogi hybrydowe a terminologia instrukcji katalogowania”. W drugim dniu konferencji omawiane były problemy bibliografii regionalnych i lokalnych. Ciekawe tematy tych wystąpień to „ Zarys polskich bibliografii lokalnych do 1939 r”, „Rola retrospektywnej bibliografii regionalnej w zachowaniu dziedzictwa regionu (na przykładzie „Bibliografii Lubelszczyzny 1801-1944)”, „Bibliografia Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego”, „Dylematy bibliografii regionalnej i lokalnej Podhala i Tatr. Rzeczywistośc czy utopia”.
Referat „Bibliografia prac naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w perspektywie współpracy z Polską Bibliografią Naukową” był mojego autorstwa i został wygłoszony w drugim dniu Konferencji.
W ramach Konferencji odbyły się również warsztaty dotyczące obsługi i praktycznego wykorzystania sieciowych menedżerów bibliografii. Liczny i twórczy udział w Konferencji wpłynął na atmosferę wzajemnego wsparcia i zrozumienia.


Mirosława Różycka
Biblioteka Główna US

Spotkanie przedstawicieli bibliotek polsko-niemieckich
12-13 listopada 2015 r. – Buk Kamieński

W spotkaniu ze strony niemieckiej udział wziął Frank Pille dyrektor Landesbibliothek MV w Schwerinie, ze strony polskiej: koordynator ZPB Dagmara Budek dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, sekretarz ZPB Mirosława Różycka zastępca dyrektora BG US Lucjan Bąbolewski dyrektor Książnicy Pomorskiej, Krzysztof Marcinowski dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Tłumaczem obrad był Bernd Aischmann.
Podczas spotkania uczestnicy wypracowali dalsze kierunki współpracy Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek ze stowarzyszeniem niemieckich bibliotek Deutsche Bibliotheksverband (DBV MV).


Lilianna Lisińska
Centrum Informacji Menadżerskiej (Biblioteka WZiEU)

Warsztaty Akademica

Dnia 29.10.2015 roku w Książnicy Pomorskiej w Sali im. Zbigniewa Herberta odbyły się warsztaty Academica, dotyczące uruchamianej przez Bibliotekę Narodową wypożyczalni Academica, która zapewnia czytelnikom dostęp do pełnotekstowych publikacji , artykułów oraz całych numerów czasopism naukowych.

Warsztaty były podzielone na dwie części: część teoretyczną oraz część praktyczną. Warsztaty te pokazywały użytkowanie Academici zarówno od strony czytelnika jak i bibliotekarza.

Academica to nowa jakość wypożyczeni międzybibliotecznych. Umożliwia ona zastąpienie tradycyjnego sposobu wypożyczania książek – metodą cyfrową. Wysyłanie książek tradycyjną pocztą zostało zastąpione dostępem do zbiorów Biblioteki Narodowej, za pomocą terminali zlokalizowanych w bibliotekach w całej Polsce.

Rejestracja czytelników korzystających z zasobów Academici odbywa się za pomocą kart bibliotecznych. Dzięki elastycznemu systemowi rezerwacji, możliwe jest zaplanowanie przez czytelnika terminu pracy na terminalu w bibliotece.

Rezerwacji wybranych książek i czasopism można dokonać z dowolnego komputera podłączonego do internetu po uprzednim zarejestrowaniu się w bibliotece.

Academica posiada dostęp do ponad pól miliona pełno tekstowych publikacji . Zasoby te są oczywiście stale rozbudowywane. Ta ogromna baza wiedzy jest niezbędnym narzędziem zarówno w nauce jak i pracy dydaktycznej.

Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane oznaczone są zieloną kropką – dostępne dla każdego użytkownika internetu bez żadnych ograniczeń.

Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na terminalach Academici , w bibliotekach nalężących do tego systemu.

Publikacje udostępniane są zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ważnym atutem tego systemu jest również fakt, iż ACADEMICA jest całkowicie bezpłatna zarówno dla czytelników jak i bibliotek partnerskich.


Mirosława Różycka
Biblioteka Główna US

Przyszłość pomieszczeń bibliotecznych – biblioteki w XXI wieku

W dniach 23-25 września 2015 r. w Rostocku odbyła się niemiecko-polska Konferencja zatytułowana „Przyszłość pomieszczeń bibliotecznych – biblioteki w XXI wieku“. Organizatorem konferencji była Biblioteka Uniwersytecka w Rostocku wraz z Miastem Hanzeatyckim Rostockiem, związkami landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego: Niemieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (DBV) i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Niemieckich (VdB), Zachodniopomorskim Porozumieniem Bibliotek oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Uczestnikami konferencji ze strony polskiej byli dyrektorzy i pracownicy bibliotek województwa zachodniopomorskiego oraz Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali referatów przygotowanych przez stronę niemiecką oraz polską. Referaty ze strony polskiej wygłosiły: Halina Filip – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu i Mirosława Różycka, z-ca dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.
W trzecim dniu odbyły się warsztaty dotyczące organizowania przestrzeni naukowej, w której oprócz zaproszonych gości z Polski brali udział bibliotekarze i przedstawiciele środowisk związanych z bibliotekami z landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Podczas warsztatów referat przedstawiła Dagmara Budek – dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.


 

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności