Biblioteka Główna - Identyfikator ORCID dla pracowników naukowych US

Uniwersytet Szczeciński

Generowanie identyfikatora wydawniczego Orcid Id dla autorów prac naukowych

  1. Zarejestrować należy się ze strony https://orcid.org/register . Do rejestracji niezbędne są: imię nazwisko i adres mailowy, na który przysłany zostanie link uwierzytelniający.

  2. Wygenerowanym 16 cyfrowym numerem należy posługiwać się w procesie wydawniczym.

  3. Istnieje możliwość wygenerowania numeru identyfikatora z kont ResearchID (baza Web of Science) i Polskiej Bibliografii Narodowej oraz z bazy Scopus (z własnego profilu Authors Id).

Uzupełnianie konta Orcid

  1. W bazach Web of Science oraz Scopus istnieje możliwość przesłania do konta Orcid opisów własnych publikacji. W trakcie generowania konta z tych baz w systemach zostają przedstawione instrukcje. Aby zrobić to z konta Orcid w sekcji Works wybieramy Search & Links a z rozwijającej się listy odpowiednią bazę. Można skonfigurować konto z bazą Crossref by przeszukiwać publikacje z nadanym DOI i importować ich opisy do konta Orcid.

  2. Z bazy Publi można zaimportować bibliografię za pomocą formatu BibTex. Wyszukujemy na stronie http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl, interesujące pozycje z listy wyników zaznaczamy i dodajemy do schowka. Otwieramy schowek, wybieramy format BibTex i zapisujemy plik na dysku komputera. Logujemy się do konta Orcid, w sekcji Works wybieramy +Add works -> Import BibTex -> Choose file, tu odnajdujemy na dysku komputera plik z danymi z bazy Publi, otwieramy go, po załadowaniu na konto i wybieramy Save all.

  3. Opisy publikacji można dodawać bezpośrednio do konta wykorzystując sekcję Works -> +Add works -> +Add manually.

  4. Istnieje możliwość zapisania innych wariantów imienia i nazwiska, pod którym publikujemy w sekcji Also known as, opisania podejmowanych zagadnień w pracy naukowej w Keywords, dodania linków do strony internetowej, profilu społecznościowego np. ReaserchGate w sekcji

Websites. Sekcje edytujemy ikonką z ołówkiem.

  1. W sekcji Funding można umieścić informację o realizowanych grantach, a w sekcji Employment informację o bieżącym zatrudnieniu, np. +Add employment -> Institution/employer * (np. University of Szczecin).

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności