Biblioteka Główna - Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Uniwersytet Szczeciński

Zapraszamy do korzystania (ze wszystkich komputerów na US oraz w tzw. dostępie zdalnym) z bazy CEEOL.

CEEOL udostępnia zawartość ponad 2 500 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych przede wszystkim w Europie.

W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany.

Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

Fakty o bazie:

Treści katalogowane w CEEOL dostępne są w następujących wyszukiwarkach: Google Scholar, ProQuest Serial Solutions, Summon, Primo Central, Alma, EBSCO Discovery Service, Knowledge Base, OCLC.

Liczba użytkowników indywidualnych CEEOL rośnie dynamicznie i obecnie wynosi ponad 100 tysięcy. Co więcej, w 2020 roku zanotowano 2,6 miliona unikalnych użytkowników, generując 7,1 miliona odsłon strony.

Ponad 786 000 indeksowanych art. z czasopism w 30 językach z ponad 2 500 tytułów wydawnictw ciągłych, ponad 5 700 e-booków.

Rozwój treści w CEEOL-u jest poświęcony wszystkim dyscyplinom SSH, nie ma żadnych ograniczeń w pobieraniu, jest to baza pełnotekstowa stosująca dodatkowo zapisy MARC na poziomie i publikacji i artykułów.

Autoryzacja dostępu poprzez numer IP.

Publikacje zamieszczone w bazie bez mechanizmów DRM, bez limitów w dostępie i pobieraniu plików.

Dostęp do bazy dla urządzeń mobilnych oraz wszystkich obsługujących czytniki PDF.

Publikacje w języku polskim.

W chwili obecnej nasze bazy EBSCO Business Source Ultimate i Academic Search Ultimate nie zawierają 1941 czasopism z bazy CEEOL, baza Proquest (jej część z czasopismami) nie zawiera 2158 czasopism z CEEOL.

Baza pozytywnie oceniana przez środowisko naukowe.

Lista uczelni subskrybentów: https://www.ceeol.com/for-librarians/partners/subscribing-libraries

Lista wydawców: https://www.ceeol.com/browse/browse-by-publishers

Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com)

The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) is the leading repository offering a highly specialized and comprehensive collection of full text indexed documents in the fields of humanities and social science publications from and about Central, Eastern and Southeastern
Europe. Key peer-reviewed academic and independent journals from the region, effortless access and broad coverage gives CEEOL´s collection its unique value and high quality.

Why CEEOL?

Essential Resource for researchers, scholars, and students
Access to indexed and archived Journals, eBooks and Grey Literature documents from and about Central, East and Southeast Europe provided by leading academic and independent publishers.
Content is available in all relevant disciplines in the fields of humanities, social and political sciences, literatures
786,000+ indexed Journal articles in 30+ languages by 2,500+ journals, 5,700+ eBooks and more than 6,900 Grey Literature items are accessible in one repository
Convenient access via IP authentication
DRM free content
No simultaneous access limitation
No limitation on downloads
Bibliographic records on publication and article level
Full-text content of journal articles, eBooks and Grey Literature
Responsive web-design
Mobile-accessible on any PDF-compatible device
Add-on access for alumni. Discovery and Linking Collaboration with Google and GoogleScholar, Primo and Summon (ProQuest), EBSCO Discovery Services, TDNet, OCLC, WikiLibrary
Campus Activated Subscriber Access (CASA/ GoogleScholar®), providing seamless access to subscribed or purchased content for institutional users even when off campus or from a mobile device.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności