Biblioteka Główna - Scite_ Test bazy w okresie 01 – 31.05.2022

Uniwersytet Szczeciński

scite_ to baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych: ponad 1 mld cytowań wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 29 mln pełnych artykułów.

Co wyróżnia scite_ to Smart Citiations, które wyświetlają te same informacje bibliograficzne, widoczne w tradycyjnych indeksach cytowań (w tym wskaźnik cytowania), jednocześnie dostarczając kompleksowe informacje kontekstowe, takie jak fragment tekstu z cytowanym elementem (zdanie zawierające cytat z przytoczonej publikacji), kontekst cytowania (zdania przed i po cytowaniu), lokalizację cytowania w przytoczonym artykule (wg struktury IMRAD: czy to Wprowadzenie, Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja itp.), typ cytowania wskazujący na stanowisko cytującego (popierające tezę, przeciwstawne lub neutralne) oraz informacje redakcyjne z Crossref i PubMed.

Platforma scite_ zawiera pełne teksty oraz daje możliwość obserwacji własnych badań i częstotliwości ich cytowania. 

Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni otworzyć stronę https://scite.ai z adresów IP komputerów uczelnianych. Pojawi się komunikat „Welcome! your institution subscribes to an organization-wide license of scite”, który informuje, że dostęp działa i użytkownicy mają możliwość korzystania ze wszystkich zasobów.

Niemniej jednak strona zasugeruje konieczność zalogowania, dlatego prosimy o utworzenie konta przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni. Po zalogowaniu powinna pojawić się informacja o dostępie Premium+ w ramach danej instytucji.

scite_ Masterclass for Researchers, Students, and Publishers

Tuesday 17 May 2022 4:00pm CEST

Registration link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZGXaX9eLTxyvK6qE5CsxSg

What is scite? Meet the future of citations

Scite Reference Check:

scite Citation Statement Search:

scite webinar (2-22-2022):

scite Browser Extension:

scite Reports:

scite Webinar: A Researchers Perspective:

How to use scite to help with your research:

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności