Biblioteka Główna - Jak dzielimy się danymi ze społeczeństwem, #OAWeek

Uniwersytet Szczeciński

Jak dzielimy się danymi ze społeczeństwem. Dane badawcze opublikowane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

Dane udostępnione w repozytoriach:

Cedro, Anna (2023). Local chronologies of yew (Taxus baccata L.) in Poland. RepOD. https://doi.org/10.18150/OSSC8J

Cedro, Anna; Cedro, Bernard (2021). Local chronology of Intermediate Hawthorn (Crataegus media Bechst.), Poland. RepOD. https://doi.org/10.18150/IMQDON

Cedro, Anna; Cedro, Bernard; Podlasiński, Marek (2022). Local chronologies of Scots pine (Pinus sylvestris L.), Świna Gate dunes, NW Poland. RepOD. https://doi.org/10.18150/1O3EBD

Cedro, Anna; Kowalewska-Kalkowska, Halina; Nowak, Grzegorz (2021). Local chronologies of Sawara cypress [Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl.] in Poland. RepOD. https://doi.org/10.18150/D1ZDVB

Cedro, Anna; Nowak, Grzegorz (2022). Local chronology of Common horse-chestnut (Aesculus hippocastanum L.), BU. Repod. https://doi.org/10.18150/TTFW3C

Chojecki, Dariusz (2021). Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku. RepOD. https://doi.org/10.18150/9AM95T

Chojecki, Dariusz (2022). Działalność naukowa profesora Edwarda Włodarczyka w świetle publikacji autorskich (1973–2020). Kontekst ilościowy. RepOD. https://doi.org/10.18150/A7XZM6

Jankowiak, Łukasz; Cholewa, Marta; Wysocki, Dariusz (2018). Data from: Survival costs of within‐ and between‐season mate change in the European Blackbird (Turdus merula) [Dataset]. Dryad. https://doi.org/10.5061/dryad.35tv6rs

Kołodziej, Arkadiusz; Kołodziej-Durnaś Agnieszka (2022). Studiowanie on-line w trakcie pandemii. RepOD. https://doi.org/10.18150/B20WAR

Kołodziejczak, Sebastian; Terelak, Albert (2022). Domestic violence against elderly women qualitative database. RepOD. https://doi.org/10.18150/KLBAZP

Kołodziej-Durnaś, Agnieszka; Kołodziej, Arkadiusz (2021). Wychowanie morskie – badania ankietowe nauczycieli szkół woj. Zachodniopomorskiego. RepOD. https://doi.org/10.18150/LD5GWG

Kowalewski, Maciej (2021). Miejscowości województwa zachodniopomorskiego, w których odnotowano protesty uliczne przeciwko zaostrzeniu przepisów związanych z aborcją w październiku 2020 roku. RepOD. https://doi.org/10.18150/OVPJPZ

Krepski, Tomasz; Czerniawski, Robert (2022). Does lake eutrophication support biological invasions in rivers? A study on Dreissena polymorpha (Bivalvia) in lake-river ecotones [Dataset]. Dryad. https://doi.org/10.5061/dryad.j3tx95xf2

Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2023). The Contact Sense of the German preposition an (on, at). RepOD. https://doi.org/10.18150/MZBK2K

Sawczuk, Marek; Maciejewska-Skrendo, Agnieszka; Kochanowicz, Andrzej (2021). Genotypic data of five single nucleotide polymorphisms derived from Polish male gymnasts and sedentary controls. RepOD. https://doi.org/10.18150/OLJJGJ

Skorupski Jakub (2021). Supplementary File IJMS [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4562029

Witkowski Andrzej, & Górecka Ewa (2021). Diatom DNA sequences (rbcL, psbC, ssu) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4724521

Witkowski Andrzej, & Górecka Ewa (2021). GenBank sequence ID [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4724691

Wysocki, Dariusz; Jankowiak, Łukasz; Cholewa, Marta; Zyskowski, Dawid (2019). Data from: Natal conditions, lifespan and lifetime reproductive success of European Blackbirds [Dataset]. Dryad. https://doi.org/10.5061/dryad.6kc0424

Zwierko, Teresa (2023). P100 wave amplitude and peak time in visual evoked potentials during pre-test, post-test, and retention test of stroboscopic training. Repod. https://doi.org/10.18150/0SVGKH

Dane w Elektronicznym Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych zdeponowane przez Pracowników Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku:

http://odis.ecudo.pl/search?providers=University%20of%20Szczecin,%20Institute%20of%20Marine%20and%20Environmental%20Sciences

Bazy danych tworzone przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego:

https://ecudo.usz.edu.pl/

https://geoserver.ecudo.usz.edu.pl/geoserver/web/

https://geonetwork.ecudo.usz.edu.pl/geonetwork/srv/pol/catalog.search#/home

https://fs.ecudo.ztikm.szczecin.pl/

Wybór: dr Magdalena Czyszkiewicz. Administratorka kolekcji US w RepOD (Dział Udostępniania, Sekcja Otwartej Nauki BG US)

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności