Biblioteka Główna - Praktyczne techniki radzenia
sobie ze stresem – webinar

Uniwersytet Szczeciński

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sekcja Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapraszają na spotkanie online:

Prowadzący: dr Daniel Szostak, adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca, trener i ekspert ds. komercjalizacji wiedzy; prowadzi szkolenia oraz doradztwo m.in. w zakresie pisania i oceniania biznes planów, rozwoju kompetencji miękkich takich, jak: radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, motywacji do działania, zarządzania energią własną w pracy, pracy zespołowej, przywództwa, decyzji kierowniczych oraz twórczego myślenia w organizacji

Opis: Stres dotyka bibliotekarzy tak samo, jak pracowników w innych branżach. Praca w bibliotece, chociaż może być bardzo satysfakcjonująca, niesie ze sobą wyzwania, które mogą prowadzić do wystąpienia sytuacji niepożądanych. Stres jest indywidualnym doświadczeniem, a pracownicy mogą reagować na te same wyzwania w różny sposób. Pamiętajmy jednak, że stres nie zawsze jest czymś złym. W niewielkich ilościach może być siłą napędową dla wielu działań, pomagając jednocześnie w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami. Stres może pobudzać nas do działania, zwiększać koncentrację i mobilizować nas do podejmowania wysiłku. Dzięki niemu jesteśmy w stanie lepiej zorganizować swoje myśli i działania oraz lepiej radzić sobie z sytuacjami stresującymi.  Jednak w dużych ilościach lub występujący w sposób chroniczny, może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Dr Daniel Szostak przybliży nam mechanizmy, które stoją za powstawaniem stresu, a także omówi sposoby radzenia sobie z nim oraz zapobiegania jego nadmiernemu występowaniu.

Data: 08.03.2024, godz. 10:00,

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg5ZWYyNTEtNTBlMS00NWYzLTg5NDAtNDk3YjhhYmFlZTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%229c0b4532-2e19-493d-9383-05781b27a92e%22%7d

Skrócony link do spotkania: https://tiny.pl/dq3f3

Identyfikator spotkania: 349 023 911 732 

Kod dostępu: nq6EVC 

Obraz Pete Linforth z Pixabay

DS

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności