Biblioteka Główna - Lost in translation?
w Bibliotece Miedzywydziałowej

Uniwersytet Szczeciński

Zapraszamy na warsztaty przekładowe „Lost in translation?”, które odbędą się 9 kwietnia w Bibliotece Międzywydziałowej.

Organizatorami wydarzenia są dwie organizacje studenckie: koło naukowe „Law and Literature” (Instytut Literatury i Nowych Mediów, Zespół Komparatystyki i Translatoryki) oraz „Romanesimo” (Wydział Prawa i Administracji).

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności